XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

1. Miten toimitaan, kun yritys lopettaa toimintansa tai jatkaa uudella Y-tunnuksella?

Jos yritys on lopettanut toimintansa, ilmoitetaan lopettamisajankohta ”Lisätietoja”-kohdassa. Jos yritys jatkaa toimintaansa uudella tunnuksella, tulee ”Yhteystiedot -kohdassa olevaan ”Uusi y-tunnus”-kenttään merkitä yrityksen uusi tunnus. 

2. Miten tilastoon vastataan tehdyt tunnit ja palkat, kun tunnit on tehty tiedusteluneljänneksen aikana, mutta niitä koskevat palkat maksetaan myöhemmin?

Tehdyt työtunnit ilmoitetaan samana ajankohtana, jolloin sitä koskeva ansio maksetaan. Mikäli neljänneksen aikana on maksettu pääosa edellisen neljänneksen aikana tehtyjen työtuntien korvauksista, tulee myös korvausta vastaavat työtunnit ilmoittaa.  

3. Miten ilmoitetaan palvelusvuosilisä?

Mikäli palveluvuosilisä sisältyy kuukausipalkkaan, niin palveluvuosilisää ei tarvitse eritellä. Muussa tapauksessa palvelusvuosilisä ilmoitetaan kohdassa ”Muu satunnainen tai kertaluonteinen palkka”. 

4. Missä kohdassa ilmoitetaan takautuvat palkankorotukset?

Kohdassa ”Muu satunnainen tai kertaluontoinen palkka”.

5. Missä kohdassa ilmoitetaan muut takautuvasti maksettavat palkanerät?

Ilmoitetaan kohdissa 3a. ja ”Muu satunnainen tai kertaluonteinen palkka”.

Takautuvasti maksettavia palkaneriä ovat esim. takautuvasti maksettavat ylityökorvaukset tai ylityön ajalta maksettu palkka.

6. Missä kohdassa ilmoitetaan etukäteen maksettu palkka loma-ajalta?

Etukäteen maksettu loma-ajan palkka rinnastetaan kertaluonteisiin palkaneriin ja ilmoitetaan kohdassa ”Muu satunnainen tai kertaluonteinen palkka”. Kertaluonteisista palkkaeristä ei ilmoiteta palkattuja tunteja. 

7. Pitääkö sosiaalivakuutusmaksujen summassa huomioida esim. alle 18-vuotiaat ja yli 68-vuotiaat?

Työeläkemaksuja ei peritä alle 17-vuotiailta eikä 68 vuotta täyttäneiltä palkansaajilta. Työttömyysvakuutusmaksut eivät puolestaan koske alle 17-vuotiaita eivätkä 65 vuotta täyttäneitä. Nämä asiat tulee huomioida tariffia alentavana tekijänä sosiaalivakuutusmaksujen prosenttiosuutta laskettaessa.

8. Sosiaalivakuutusmaksujen %-osuus ei tallennu, vaikka painaa ”Tallenna”-painiketta.

Huomaa, että sosiaalivakuutusmaksujen % -osuus ilmoitetaan desimaalilukuna ja erottimena käytetään pilkkua, esim. 23,27. Sen sijaan kohdat 1-3 ilmoitetaan kokonaislukuina. 

9. Miten ilmoitetaan lomarahan vaihtaminen vapaaksi?

Lomarahan vaihtaminen palkattuun vapaaseen vähentää tehtyjen työtuntien määrää, mutta ei vaikuta palkattujen tuntien määrään.

10.  Miten lomakkeella ilmoitetaan, että toimihenkilön työskentely pääsiäispäivänä korvataan seuraavalla viikolla kahden päivän mittaisella palkallisella vapaalla?

Kyseisessä tilanteessa palkallinen vapaa on työaikajärjestelyistä johtuen kasvanut. Palkallisten poissaolotuntien määrään tulee lisätä yhden päivän mittainen palkallinen vapaa ylityön/pyhätyön kompensoimisesta johtuen. Mikäli ylityö tai pyhätyö korvataan vastaavan pituisella palkallisella vapaalla, asia ei vaikuta ilmoitukseen - ei siis ilmoiteta ylityötä eikä palkallista vapaata. 

11.Miten työaikapankin tunteja ja palkkoja käsitellään?

Jos työaikapankkiin tehtyjen tuntien korvauksia ei makseta ko. neljänneksen aikana, ei myöskään työaikapankkiin tehtyjen tuntien pitäisi näkyä tilastossa. 

Jos työaikapankista maksetaan sisään tehtyjä tunteja rahakorvauksena (esim. työsuhteen päättyessä), niin maksetun rahakorvauksen tulee sisältyä ennakonpidätyksen alaiseen palkkasummaan ja lisäksi se eritellään kohtaan ”muu satunnainen ja kertaluontoinen palkka”.

12. Miten synteettinen optio ilmoitetaan?  

Synteettinen optio on ansiotuloa ja sen kuuluu olla mukana ennakonpidätyksen alaisessa palkkasummassa. Lisäksi se tulee eritellä kohtaan ”Tulospalkkiot”.