XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruun kohteena ovat tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuoden aikana. Tutkintoon johtava ammatillinen koulutus sisältää 31.12.2017 asti voimassa olleen lain mukaisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sekä 1.1.2018 voimaan tulleen lain mukaisen koulutuksen (ammatillinen peruskoulutus, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot).

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään kaikilta oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä, joiden opiskelijat ovat osallistuneet oppisopimuskoulutukseen ja/tai suorittaneet tutkinnon. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Peruste

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun avulla tuotetaan oppisopimuskoulutuksen opiskelija- ja tutkintoaineisto, joka on osa laajempaa ammatillisen koulutuksen tilastoa. Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Henkilöpohjaiset tiedonkeruut mahdollistavat aineistojen yhdistämisen myös muihin Tilastokeskuksen aineistoihin selvitettäessä esimerkiksi koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, opiskelijavirtoja, päällekkäistä koulutusta, opiskelijoiden työssäkäyntiä ja työelämään sijoittumista.

Muutos

Tiedonkeruu toteutettiin aiemmin nimellä Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva