XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Uppgifter om läroavtalsutbildning ska skickas till Statistikcentralen av den utbildningsanordnare som svarar för övervakningen och myndighetsuppgifterna inom läroavtalsutbildningen och som undervisningsministeriet betalar statsandelsfinansiering till.

Uppgifterna skickas till Statistikcentralen via samma webbprogram som föregående år. Programmets internetadress är http://sol.itella.net/opop/ och programmet är öppet 10.1–10.2.

Filen bör stämma överens med postbeskrivningen för ASCII-filer över internet eller för Excel-filen. För att kunna fylla i enkäten krävs att man läser anvisningarna. 

Datainsamlingsmaterial