XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Oppisopimuskoulutusta koskevat tiedot toimittaa Tilastokeskukseen koulutuksen järjestäjä, joka vastaa oppisopimuskoulutuksen valvonnasta ja viranomaistehtävistä ja jolle opetusministeriö maksaa valtionosuusrahoituksen.

Tiedot toimitetaan Tilastokeskukseen internetin kautta. Tiedot toimitetaan saman verkkosovelluksen kautta kuin edellisenä vuonna. Sovelluksen internet-osoite on http://sol.itella.net/opop/ ja se on auki 10.1.–10.2.

Tiedoston tulee olla internetissä olevan ASCII-tiedoston tietuekuvauksen tai Excel-tiedoston tietuekuvauksen mukainen. Tietojen antaminen edellyttää ohjeiden lukemista. 

Tiedonkeruumateriaali

Ohjevideo