XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lisämateriaalit

Ammatillisen koulutuksen tiedonkeruut tammikuussa 2019 (tilastovuosi 2018)

 

Muutokset:

Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan 1.1.2018. Tämä aiheuttaa muutoksia tilastovuoden 2018 tietojen keruuseen. Koska kysymyksessä on vain 1 vuoden ratkaisu, pyrittiin siihen, että muutokset ovat vain välttämättömät.

Suurin muutos oli se, että ammatillista koulutusta ei enää jaotella nuorille suunnattuun
(ops-perusteinen) ja aikuisille suunnattuun (näyttötutkintoon valmistava) koulutukseen. Kohta tutkintotavoitteinen koulutus ei enää ole pakollinen tieto, mutta tiedon voi edelleen ilmoittaa. Kohtaan on lisätty arvo 3 = 1.1.2018 voimaan tulleen lain mukainen koulutus.

Tietoa tutkintotavoitteinen koulutus (oppilaitosmuotoisessa muuttujanimi kmuoto, oppisopimuksessa tutktav) on käytetty paljon tietojen tarkistusten yhteydessä (sen perusteella on rajattu, mitkä tiedot ovat pakollisia millekin opiskelijaryhmälle). Tarkistuksiin tulee muutoksia, kun tätä tietoa ei enää voi käyttää.

Erityisopetuksen peruste (erper) – ei tarvitse enää ilmoittaa.

Osaamispisteet (ospennen, ospaik, ospkouaik, ospyht, tyop) – ei tarvitse enää ilmoittaa.

Yrittäjän oppisopimus (yrit) – ei tarvitse enää ilmoittaa.

Rahoitus -kohtaan tulee uusi arvo 10 = työvoimakoulutus (OKM rahoitus). HUOM! Muuttujan pituus muuttuu (1 -> 2), pitää ottaa huomioon tarkistuksissa.

 

Miten merkitään opiskelija, joka on ollut sekä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa?

Jos opiskelija on opiskellut sekä oppilaitos- että oppisopimusmuotoisessa koulutuksessa kalenterivuoden aikana, merkitään hänet kumpaankin keräilyyn.

Ammatilliset tutkinnon osat merkitään kertymätietona.

 

Tiedonkeruu 2020 ->

Tarkoitus on, että Tilastokeskus ottaa vuoden 2019 opetushallinnon alaisen koulutuksen tiedot suoraan KOSKI-palvelusta vuonna 2020. Muu kuin opetushallinnon alainen ammatillinen tutkintotavoitteinen koulutus kerätään Tilastokeskuksessa.

 

 

12.12.2017

Tiedonkeruut vuosina 2019 ja 2020

Tilastokeskus kerää vielä vuoden 2018 tiedot 10.1.–10.2.2019 koulutuksen järjestäjien kautta.
Ammatillisen koulutuksen reformin vuoksi tiedonkeruisiin on tehtävä joitakin muutoksia. Tiedonkeruisiin tehdään vain aivan välttämättömät muutokset. Muutoksista tiedotetaan 28.2.2018 mennessä.

Tarkoitus on, että Tilastokeskus ottaa vuoden 2019 opetushallinnon alaisen koulutuksen tiedot suoraan KOSKI-palvelusta vuonna 2020.

Muutoksia ammatillisen koulutuksen tiedonkeruisiin 10.1.–10.2.2018:

Tilastokeskuksessa on otettu käyttöön uusi Kansallinen koulutusluokitus 2016

Kansallisessa koulutusluokituksessa erikoisammattitutkinnot luokitellaan koulutusasteeltaan korkeammiksi kuin ammatillinen peruskoulutus ja ammattitutkinnot. Tämän vuoksi erikoisammattitutkintojen 6-numeroisen tutkintokoodin ensimmäinen numero on 4, kun se aikaisemmin oli 3. Muutoin koodi pysyy ennallaan. Tämän vuoden tiedonkeruussa voi erikoisammattitutkinnot vielä ilmoittaa joko 3-alkuisilla tai 4-alkuisilla koodeilla. Listalla tutkinto-, tutkintonimike- ja osaamisalakoodit on molemmat vaihtoehdot.

Rahoitus-kohtaan uusi arvo

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen tiedonkeruisiin Rahoitus-kohtaan tulee uusi arvo, maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (valtionavustus), 9.

 

 

 

26.5.2015

Osaamispisteiden kerääminen 10.1.–10.2.2016

Tilastokeskus kerää 10.1.-10.2.2016 oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnoista opintoviikot ajalta 1.1.-31.7.2015 ja osaamispisteet ajalta 1.8.-31.12.2015. Lisätietoa oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen sivuilta.

 

8.4.2015:

Muutoksia ammatillisen koulutuksen tiedonkeruisiin
10.1.–10.2.2016

 

  1. Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen tiedonkeruisiin Rahoitus-kohtaan tulee uusi arvo aikuisten osaamisohjelmalle (=8).
  2. Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän säädöksiä ollaan uudistamassa 1.8.2015 alkaen siten, että opintoviikot muuttuvat osaamisen laajuuteen perustuviksi osaamispisteiksi. Alustavien suunnitelmien mukaan Tilastokeskus kerää kevään 2015 opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnoista opintoviikot ja syksyn tutkinnoista osaamispisteet.

Muutoksista tiedotetaan tarkemmin kevään aikana tiedonkeruusivujen Tiedoksi-kohdassa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/keruu/oakot/ (oppilaitosmuotoinen ammatillinen koulutus) ja http://tilastokeskus.fi/keruu/opot/ (oppisopimuskoulutus).

Opetushallituksen sivuilla http://www.oph.fi/ampe tiedotetaan lainsäädännön valmistelun etenemisestä ja sivuilla http://www.oph.fi/rahoitus/valtionosuudet rahoitukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Tiedote 11.3.2015 (pdf)