XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruun kohteena ovat kalenterivuoden aikana oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet. Tiedot kerätään vain tutkintotavoitteisesta koulutuksesta (ammatillinen peruskoulutus, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot).

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään kaikilta oppisopimuskoulutuksen järjestäjiltä, joiden opiskelijat ovat osallistuneet oppisopimuskoulutukseen ja/tai suorittaneet tutkinnon. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun avulla tuotetaan oppisopimuskoulutuksen opiskelija- ja tutkintoaineisto, joka on osa laajempaa ammatillisen koulutuksen tilastoa. Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Henkilöpohjaiset tiedonkeruut mahdollistavat aineistojen yhdistämisen myös muihin Tilastokeskuksen aineistoihin selvitettäessä esimerkiksi koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, opiskelijavirtoja, päällekkäistä koulutusta, opiskelijoiden työssäkäyntiä ja työelämään sijoittumista.

Peruste

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Tiedonkeruu toteutettiin aiemmin nimellä Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva