XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen under kalenderåret

Beskrivning av datainsamlingen

Datainsamlingen gäller alla studerande och/eller utexaminerade inom yrkesutbildning som under kalenderåret varit inskrivna eller avlagt examen i någon av yrkesutbildningsanordnarens läroanstalter. Yrkesutbildning som leder till examen omfattar läroplansbaserad yrkesutbildning och yrkesutbildning som förbereder för fristående examen enligt lagen som gällde t.o.m. 31.12.2017 samt utbildning enligt lagen som trädde i kraft 1.1.2018 (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina).

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in via yrkesutbildningsanordnarna. Datainsamlingen görs läroanstaltsvis. Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen 280/2004 (ändr. 361/2013).
Datainsamlingen sker som filöverföring. Programmet är öppet 10.1–10.2. Programmet kan bara användas av uppgiftslämnare som fått en användaridentifikation av Statistikcentralen.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen