Kuntien ja kuntayhtymien taloustilastojen uudistus

Kuntien taloustilastojen uudistus 2012 - 2016

Osana valtiovarainministeriön vuonna 2012 käynnistämää Kuntatieto-ohjelmaa Tilastokeskus uusi kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tiedonkeruujärjestelmän ja -sisällön. Tilastokeskus kerää uusitun tietosisällön mukaisia taloustietoja kunnista ja kuntayhtymistä keväällä 2016. Vuositilaston uusi sisältö koskee tilastovuotta/tilikautta 2015. Neljännesvuositilaston muutokset alkavat tilastovuodesta 2016. Tällä sivustolla kerrotaan uudistuksen aikataulusta ja uusista tietosisällöistä.

Muutos koskee seuraavia tiedonkeruita

Suurimmat muutokset tietosisällössä koskevat taloustilaston II-osaa, erityisesti käyttötalous- ja investointitaulukoita. Molemmissa em. taulukoissa muutoksia aiheuttaa mm. liikelaitosten sisällyttäminen ao. taulukoihin sekä tehtäväluokkien muutokset. Tämän lisäksi konsernien tilinpäätöstietojen keruu laajenee koskemaan tulos- ja rahoituslaskelmaa sekä liikelaitosten tilinpäätöstiedonkeruutapa muuttuu. Opetustoimen ns. 41-taulukkoon ei ole tulossa isoja muutoksia, mutta käyttötalouden muutokset heijastuvat osittain myös näihin.

Uudet tietosisällöt

Kuntatalous, vuositilasto

Kuntatalous, neljännesvuosittain

Ohjeet ja mallit

Kuntatalous, vuositilasto

Kuntatalous, neljännesvuosittain

CSV-tiedoston lähettäminen

Sosiaalipalvelujen toimintatilasto siirtyy THL:n tiedonkeruuksi vuonna 2016. Tilastokeskus kerää viimeisen kerran sosiaalipalvelujen toimintatilaston tiedot keväällä 2015 (sisällössä ei tuolloin muutoksia). THL tiedottaa omilla nettisivuillaan tiedonkeruun sisällön muutoksista koskien tilastovuodelta 2015 vuonna 2016 kerättäviä tietoja.

Kuntatieto-ohjelman muutoskoulutus Tilastokeskuksen uusista raportointivaatimuksista vuonna 2014

Valtiovarainministeriön Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (Kuntatieto-ohjelma) järjesti yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa muutoskoulutusta valmistamaan kuntakentän eri toimijat tuleviin taloustilastoinnin raportointimuutoksiin yhteensä viisi kertaa vuoden 2014 aikana.

Kuntatieto-ohjelman muutoskoulutus pidettiin 15.-16.9.2014 Helsingissä koskien uutta taloustilaston tietosisältöä ja se on katsottavissa myös tallenteena:

  • Helsinki 15.-16.9.2014, puheenvuorot videoina

Huom! koulutus ei koskenut sosiaalipalvelujen toimintatilastoa eikä opetustoimen erityistiedonkeruuta (ns. 41-taulukko)

Lisätietoja: Karen Asplund, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

 

Taloustietojen raportointi vuonna 2021

Taloustietojen raportointi uudistuu:  tietoa uudistuksesta löydät Valtiokonttorin sivuilta.