XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Uppgifterna används för produktion av konjunkturstatistik över omsättning och lönesummor, som behövs bl.a. för det nationella beslutsfattandets behov och behoven hos olika branschers intresseorganisationer. Därtill används materialet för produktion av statistik i anknytning till konjunkturtjänsten för kunder. Uppgifterna om anläggningstillgångar används i kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna och i de preliminära uppgifterna för årsräkenskaperna.

Materialet från datainsamlingen används i följande statistik:

Omsättningsindex för industrin

http://www.stat.fi/til/tlv/index_sv.html.

Omsättningsindex för byggverksamhet

http://www.stat.fi/til/rlv/index_sv.html

Omsättning inom handeln

http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html

Omsättning inom servicebranschen

http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Lönesummaindex

http://www.stat.fi/til/ktps/index_sv.html

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

http://www.stat.fi/til/ntp/index_sv.html

När publiceras resultaten?

Uppgifter om omsättningen inom handeln publiceras månatligen med omkring 28 dagars eftersläpning på basis av de preliminära uppgifterna om bil-, parti- och detaljhandeln, som bygger på försäljningsenkäten. Uppgifterna om omsättningen inom handeln publiceras på Statistikcentralens webbplats med en mer detaljerad näringsgrensindelning och med omkring 75 dagars eftersläpning från utgången av granskningsperioden.

Uppgifterna om omsättningen inom industrin, byggverksamheten samt servicenäringarna (exkl. handeln) publiceras på Statistikcentralens webbplats med omkring 75 dagars eftersläpning från utgången av granskningsmånaden.

Resultaten av lönesummaindexen publiceras ungefär 40 dagar efter utgången av statistikperioden.