XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Uppgifter om anläggningstillgångar / försäljningförfrågan

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om anläggningstillgångar frågas företag om ökningar och minskningar av anläggningstillgångar som gäller Finland.

Uppgifterna om anläggningstillgångar efterfrågas kvartalsvis med en separat webblankett i samband med försäljningsenkäten för industrin och servicenäringarna. Uppgifterna som insamlas är månatliga.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten om anläggningstillgångar omfattar omkring 1 800 av de mest betydande företagen inom sin näringsgren. Kriteriet för valet är storleken på företagets omsättning i förhållande till näringsgrenens omsättning. Dessutom tas de mest betydande byggprojekten med för viss tid, om de inte finns med i urvalet på basis av företagets omsättning.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna om anläggningstillgångar används i kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna samt i de preliminära uppgifterna för årsräkenskaperna. Dessutom används uppgifterna om anläggningstillgångar i kvartalräkenskaperna efter institutionell sektor.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis