Aiheet
Väestö ja yhteiskuntaTyö, palkat ja toimeentuloTerveys ja sosiaaliturva

6,6 % lapsista koki vähintään pientä aineellista puutetta vuonna 2021

Tilasto:
Viiteajankohta:
2021
Julkaistu:
Seuraava julkistus:

1–15-vuotiaista lapsista 6,6 % eli 57 000 koki aineellista puutetta vähintään yhdessä perustarpeessa vuonna 2021, ilmenee Tilastokeskuksen elinolotilastosta. Lasten kokemaa aineellista puutetta mitataan 13 mittarilla. Puutetta vähintään yhdessä perustarpeessa kokeneiden lasten osuus on vähentynyt vuodesta 2009, jolloin puutetta vähintään yhdellä mittarilla kokeneita oli 10,8 % 1–15-vuotiaista.

Pylväskuviossa on kuvattu aineellista puutetta vähintään yhdellä ulottuvuudella kokeneiden lasten osuutta vuosina 2009, 2014 ja 2021. Aineellista puutetta kokeneiden lasten osuus on pienentynyt kaikkina vertailuvuosina.

Pääkohdat

  • Lasten kokema aineellinen puute on vähentynyt. Vähintään pientä aineellista puutetta koki 6,6 % 1 - 15-vuotiaista lapsista vuonna 2021, kun vuonna 2009 osuus oli 10,8 %.
  • Aineellisen puutteen kokeminen on tavallisempaa yhden vanhemman kotitalouksiin kuuluvilla lapsilla kuin kahden aikuisen kotitalouksiin kuuluvilla.
  • 9,3 %:lla alle 16-vuotiaista lapsista oli vähintään lieviä toimintarajoitteita vuonna 2021.

Yleisintä aineellisen puutteen kokeminen on yhden vanhemman kotitalouksissa. Yhden vanhemman kotitalouksiin kuuluvista lapsista noin 14 % koki aineellista puutetta vähintään yhdellä 13 mittarista, kun kahden aikuisen talouksissa osuus oli noin 5 %. Osuudet ovat vähentyneet selvästi kummassakin kotitaloustyypissä, sillä vuonna 2009 yhden huoltajan talouksien lapsista vajaat 23 % ja kahden aikuisen talouksissa reilut 9 % koki puutetta vähintään yhdellä mittarilla 13:sta. Aineellisen puutteen kokeminen useammalla kuin yhdellä mittarilla on Suomessa vähäistä.

Pylväskuviossa on kuvattu aineellista puutetta vähintään yhdellä ulottuvuudella kokeneiden lasten osuutta lapsen kotitaloustyypin mukaan vuosina 2009, 2014 ja 2021. Aineellista puutetta kokeneiden lasten osuus on pienentynyt kaikkina vertailuvuosina sekä yhden että kahden vanhemman kanssa asuvien lasten keskuudessa. Yhden huoltajan talouksissa asuvien lasten kokema aineellinen puute on kuitenkin ollut kaikkina kolmena vuotena selvästi yleisempää kuin kahden aikuisen kanssa asuvien lasten puute.

Lasten aineellisella puutteella tarkoitetaan sitä, että kotitaloudella ei ole varaa tiettyihin lapsen elämään kuuluviin perusasioihin. Näitä perusasioita ovat uudet vaatteet, vähintään kahdet kengät, hedelmien tai vihannesten syöminen joka päivä, lihaa, kalaa, kanaa tai kasvisproteiinia sisältävän ruoan syöminen joka päivä, omalle ikäryhmälle sopivien kirjojen hankkiminen, ulkoleikkivälineet, sisäleikkivälineet, säännöllinen vapaa-ajan harrastus, lapsen merkkipäivien juhliminen, lapsen kavereiden kutsuminen kotiin, kouluretkille osallistuminen, tilaa läksyjen tekemiseen ja viikon loma poissa kotoa vähintään kerran vuodessa.

Lasten aineellisen puutteen mittaristo on kehitetty Euroopan komission tilastovirastossa Eurostatissa, ja sen kokemista mitataan Euroopan maissa jatkossa kolmen vuoden välein. Kansainvälisiä vertailutietoja lasten aineellisesta puutteesta koskien vuotta 2021 julkaisee Eurostat EU-SILC-tilaston osana.

Toimintarajoitteita noin 9 %:lla lapsista

9,3 % alle 16-vuotiaista lapsista koki vähintään lieviä toimintarajoitteita vuonna 2021. Toimintarajoitteita kokevia lapsia oli 85 000. Toimintarajoite tarkoittaa, että lapsella on terveysongelmasta johtuen vähintään puolen vuoden ajan rajoitteita sellaisissa toimissa, joita samanikäiset lapset tavallisesti tekevät. Vuonna 2017, jolloin tietoa lasten toimintarajoitteisuudesta on kerätty edellisen kerran, vähintään lieviä toimintarajoitteita koki 9,8 % eli 92 000 alle 16-vuotiasta lasta.

Tietokantataulukot

Tähän tiedotteeseen liittyvät tietokantataulukot

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Aineellista puutetta kokevien lasten osuus (vähintään 1 puute)
  • Kotitaloustyyppi
Päivitetty:
12.05.2022
Käytetyt luokitukset:
  • Aineellista puutetta kokevien lasten osuus (vähintään 1 puute)
Päivitetty:
12.05.2022
Käytetyt luokitukset:
  • Aineellista puutetta kokevien lasten osuus (vähintään 1 puute)
Päivitetty:
12.05.2022

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Kaisa-Mari Okkonen
yliaktuaari
029 551 3408
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.