Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Vuonna 2021 työtaistelujen lukumäärä matalin yli 50 vuoteen

Tilasto:
Viiteajankohta:
2021
Julkaistu:
Seuraava julkistus:

Muutostiedote

Vuoden 2021 työtaistelutilaston yhteydessä julkaistiin kolme uutta tietokantataulukkoa. Lue lisää muutoksesta ja sen vaikutuksesta muutostiedotteesta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 55 työtaistelua vuonna 2021. Lukumäärä laski selvästi edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin työtaisteluja oli 108. Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 22 500 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 34 100. Työtaistelujen lukumäärässä on mukana myös työtaistelulla uhkaaminen. Vuonna 2021 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 50 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 5.

Suomessa käytiin 55 työtaistelua vuonna 2021 ja tämä on alhaisin tilastoitu lukumäärä yli 50 vuoteen.

Pääkohdat

  • Suomessa käytiin vuonna 2021 yhteensä 55 työtaistelua ja tämä on matalin tilastoitu lukumäärä yli 50 vuoteen.
  • Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 22 500 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 34 100.
  • Työtaisteluista 43 oli lakkoja ja 7 ylityökieltoja, eikä työnantajapuoli julistanut yhtään työsulkua.
  • Työtaistelujen lukumäärä oli suurin teollisuuden (C) toimialalla, mutta menetettyjä työpäiviä oli eniten majoitus ja ravitsemistoiminnassa (I).

Työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut vuosittain lähes poikkeuksetta alle 200. Työtaistelujen lukumäärän mediaaniarvo oli 105 vuosina 2000–2021. Mediaani tarkoittaa suuruusjärjestetykseen lajitellun ryhmän keskimmäistä havaintoa. Vuonna 2021 käytiin 55 työtaistelua, joka on selvästi 2000-luvun mediaaniarvon alapuolella ja se on myös matalin lukumäärä yli 50 vuoteen.

Vuonna 2021 työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 22 500 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 34 100.

Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden ja menetettyjen työpäivien lukumäärät olivat keskimääräistä matalammat, mutta eivät poikkeuksellisen matalat 2000-luvun tavanomaiseen tasoon verrattuna. Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 22 500 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 34 100. Työtaisteluihin osallisten määrä oli lähes yhtä pieni kuin edellisvuonna (19 200) ja huomattavasti pienempi kuin 2000-luvulla (70 400) keskimäärin. Menetettyjen työpäivien määrä laski edellisvuodesta (176 200) huomattavasti, ja määrä oli myös 2000-luvun keskiarvoa (130 000) matalampi.

Työpäivämenetykset ajoittuivat vuoden viimeiselle vuosineljännekselle

Koronapandemian puhkeamisen jälkeen työtaistelujen ja niissä menetettyjen työpäivien määrä romahti vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen lukemista. Vuonna 2021 koronapandemian jatkuessa työtaistelujen lukumäärä pysyi matalalla tasolla koko vuoden, mutta viimeisellä neljänneksellä menetettyjen työpäivien lukumäärä lähti kasvuun. Vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä menetettiin 25 200 työpäivää, joka oli 74 prosenttia koko vuoden menetetyistä työpäivistä.

Työtaisteluista 49 prosenttia kohdistui teollisuuteen (C) sekä 22 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin (H) toimialalle. Työpäivämenetykset olivat kuitenkin suurimmat majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (I), jossa työpäivämenetykset olivat viime vuonna noin 14 000 (41 %) menetettyä työpäivää. Työtaisteluihin osallisia oli eniten terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimialalle, yhteensä noin 10 500 (46 %) henkilöä.

Työtaistelujen syyt vuonna 2021

Työtaisteluja lukumääräOsalliset yhteensäMenetetyt työpäivät
Työnjohto162 1062 347
Muu syy132 27818 570
Työvoiman vähennys tai sen uhka119462 109
Palkkaus610 987550
Tukitoimenpide56 10510 475
Alan työehtosopimus3tieto on puuttuvatieto on puuttuva
Syytä ei ilmoitettu1125tieto on puuttuva
Yhteensä5522 54734 092
Lähde: Tilastokeskus, työtaistelutilasto

Vuonna 2021 työtaistelujen yleisin syy oli työnjohtoon liittyvä ja tällaisia työtaisteluja oli 16 kappaletta. Eniten työpäiviä menetettiin muiden syiden tai tukitoimenpiteiden vuoksi käydyissä työtaisteluissa. Muiden syiden vuoksi menetettiin noin 18 600 työpäivää ja tukitoimenpiteiden vuoksi noin 10 500 työpäivää. Viime vuonna käytiin melko vähän liittokohtaisia työehtosopimusneuvotteluja ja siksi alan työehtosopimus oli syynä vain kolmeen työtaisteluun.

Työtaisteluista suurin osa, 43 kappaletta eli 78 prosenttia, oli lakkoja ja lakonuhkia. Toiseksi yleisin työtaistelun muoto oli ylityökielto tai sen uhka, joita oli 7 kappaletta eli 13 prosenttia. Vuonna 2021 työnantajapuoli ei julistanut yhtään työsulkua.

Työtaistelujen lukumäärässä on mukana myös uhat, joita ei ole toimeenpantu. Uhat ovat mukana ainoastaan työtaistelujen lukumäärätiedossa, ne eivät kerrytä osallisten työntekijöiden eikä menetettyjen työpäivien määrää. Vuonna 2021 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 50 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 5. Työtaistelujen uhkia on tilastoitu vuodesta 2012 alkaen.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
12.05.2022

Työtaistelut vuosina 2000–2021

Tietokantataulukot

Tähän tiedotteeseen liittyvät tietokantataulukot

Uudet tietokantataulukot
Päivittyneet tietokantataulukot

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Matti Lahdenmäki
yliaktuaari
029 551 3690
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.