Windows-1252;;tieteenala_1_20100101 code;level;classificationItemName "'SSS'";0;"Yhteensä" "'1'";1;"Luonnontieteet, yhteensä" "'111'";2;"Matematiikka" "'112'";2;"Tilastotiede" "'113'";2;"Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet" "'114'";2;"Fysiikka" "'115'";2;"Avaruustieteet ja tähtitiede" "'116'";2;"Kemia" "'117'";2;"Maantiede ja ympäristötieteet" "'1171'";3;"Geotieteet" "'1172'";3;"Ympäristötiede" "'118'";2;"Biotieteet" "'1181'";3;"Ekologia, evoluutiobiologia" "'1182'";3;"Biokemia, solu- ja molekyylibiologia" "'1183'";3;"Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia" "'1184'";3;"Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia" "'119'";2;"Muut luonnontieteet" "'2'";1;"Tekniikka, yhteensä" "'211'";2;"Arkkitehtuuri" "'212'";2;"Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka" "'213'";2;"Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka" "'214'";2;"Kone- ja valmistustekniikka" "'215'";2;"Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka" "'216'";2;"Materiaalitekniikka" "'217'";2;"Lääketieteen tekniikka" "'218'";2;"Ympäristötekniikka" "'219'";2;"Ympäristön bioteknologia" "'220'";2;"Teollinen bioteknologia" "'221'";2;"Nanoteknologia" "'222'";2;"Muu tekniikka" "'3'";1;"Lääke- ja terveystieteet, yhteensä" "'311'";2;"Peruslääketieteet" "'3111'";3;"Biolääketieteet" "'3112'";3;"Neurotieteet" "'312'";2;"Kliiniset lääketieteet" "'3121'";3;"Yleislääketiede, sisätaudit ja muut kliiniset lääketieteet" "'3122'";3;"Syöpätaudit" "'3123'";3;"Naisten- ja lastentaudit" "'3124'";3;"Neurologia ja psykiatria" "'3125'";3;"Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, silmätaudit" "'3126'";3;"Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia" "'313'";2;"Hammaslääketieteet" "'314'";2;"Terveystieteet" "'3141'";3;"Terveystiede" "'3142'";3;"Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys" "'315'";2;"Liikuntatiede" "'316'";2;"Hoitotiede" "'317'";2;"Farmasia" "'318'";2;"Lääketieteen bioteknologia" "'319'";2;"Oikeuslääketiede ja muut lääketieteet" "'4'";1;"Maatalous- ja metsätieteet, yhteensä" "'411'";2;"Maataloustiede ja metsätiede" "'4111'";3;"Maataloustiede" "'4112'";3;"Metsätiede" "'412'";2;"Kotieläintiede, maitotaloustiede" "'413'";2;"Eläinlääketiede" "'414'";2;"Maatalouden bioteknologia" "'415'";2;"Muut maataloustieteet" "'5'";1;"Yhteiskuntatieteet, yhteensä" "'511'";2;"Kansantaloustiede" "'512'";2;"Liiketaloustiede" "'513'";2;"Oikeustiede" "'514'";2;"Sosiaalitieteet" "'5141'";3;"Sosiologia" "'5142'";3;"Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka" "'515'";2;"Psykologia" "'516'";2;"Kasvatustieteet" "'517'";2;"Valtio-oppi, hallintotiede" "'518'";2;"Media- ja viestintätieteet" "'519'";2;"Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede" "'520'";2;"Muut yhteiskuntatieteet" "'6'";1;"Humanistiset tieteet, yhteensä" "'611'";2;"Filosofia" "'612'";2;"Kielitieteet, kirjallisuus" "'6121'";3;"Kielitieteet" "'6122'";3;"Kirjallisuuden tutkimus" "'613'";2;"Taiteiden tutkimus" "'6131'";3;"Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet" "'6132'";3;"Kuvataide ja muotoilu" "'614'";2;"Teologia" "'615'";2;"Historia ja arkeologia" "'616'";2;"Muut humanistiset tieteet" "'9'";1;"Muut tieteet" "'999'";2;"Muut"