Windows-1252;;taloustoimi_1_20180101 code;level;classificationItemName "'SSS'";0;"Yhteensä" "'HHSAW'";1;"HHSAW Työn arvo" "'HHSAH'";1;"HHSAH Omistusasuntojen tuottamat asuntopalvelut tai asuntoetu" "'HHSAB'";1;"HHSAB Talonrakennus omaan käyttöön" "'HHSAA'";1;"HHSAA Maataloustuotteet omaan käyttöön, kalastus, metsästys ja marjastus (sekatulo)" "'HHSADT'";1;"HHSADT Kiinteistövero, kalastusluvat ym, koiravero" "'HHSAVT'";1;"HHSAVT Ajoneuvovero" "'B1GMH'";1;"B1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan" "'B1NMH'";1;"B1NMH Nettokansantuote markkinahintaan" "'P1'";1;"P1 Tuotos perushintaan" "'P11'";1;"P11 Markkinatuotos" "'P119'";1;"P119 Välilliset rahoituspalvelut (FISIM)" "'P1191'";1;"P1191 Välilliset rahoituspalvelut (FISIM) lainat" "'P1192'";1;"P1192 Välilliset rahoituspalvelut (FISIM) talletukset" "'P12'";1;"P12 Tuotos omaan loppukäyttöön" "'P131'";1;"P131 Markkinattomien tuotteiden myynti" "'P132'";1;"P132 Muu markkinaton tuotos" "'P132Y'";1;"P132Y Muu markkinaton tuotos (yksilöllinen)" "'P1R'";1;"P1R Tuotos perushintaan, tulona" "'P11R'";1;"P11R Markkinatuotos, tulona" "'P12R'";1;"P12R Tuotos omaan loppukäyttöön, tulona" "'P119R'";1;"P119R Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), tulona" "'P131R'";1;"P131R Markkinattomien tuotteiden myynnit, tulona" "'P132R'";1;"P132R Muu markkinaton tuotos, tulona" "'P1K'";1;"P1K Tuotos perushintaan, menona" "'P11K'";1;"P11K Markkinatuotos, menona" "'P12K'";1;"P12K Tuotos omaan loppukäyttöön, menona" "'P131K'";1;"P131K Markkinattomien tuotteiden ostot" "'P132K'";1;"P132K Muu markkinaton tuotos, menona" "'P2'";1;"P2 Välituotekäyttö ostajanhintaan" "'P22'";1;"P22 Muu välituotekäyttö" "'P22R'";1;"P22R Muu välituotekäyttö, tulona" "'P2R'";1;"P2R Välituotekäyttö, tulona" "'P2K'";1;"P2K Välituotekäyttö, menona" "'P119K'";1;"P119K Välilliset rahoituspalvelut (FISIM), menona" "'P22K'";1;"P22K Muu välituotekäyttö, menona" "'B1GPH'";1;"B1GPH Bruttoarvonlisäys perushintaan" "'P51CK'";1;"P51CK Kiinteän pääoman kuluminen, tulona" "'B1NPH'";1;"B1NPH Arvonlisäys, netto perushintaan" "'D1K'";1;"D1K Palkansaajakorvaukset, menona" "'D11K'";1;"D11K Palkat ja palkkiot, menona" "'D111K'";1;"D111K Työsuhdeoptioiden osuus maksetuista palkoista ja palkkioista" "'D111R'";1;"D111R Työsuhdeoptioiden osuus saaduista palkoista ja palkkioista" "'D12K'";1;"D12K Työnantajan sosiaaliturvamaksut, menona" "'D121K'";1;"D121K Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D1211K'";1;"D1211K Työnantajan pakolliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D12111K'";1;"D12111K Työnantajan KELA-maksut, menona" "'D12112K'";1;"D12112K Työeläkevakuutusmaksut, menona" "'D12113K'";1;"D12113K Lakisääteiset tapaturmavakutuusmaksut, menona" "'D12114K'";1;"D12114K Työttömyysvakuutusmaksut, menona" "'D12115K'";1;"D12115K Ryhmähenkivakuutusmaksut, menona" "'D1212K'";1;"D1212K Työnantajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D12121K'";1;"D12121K Työnantajan KELA–maksut, menona" "'D12122K'";1;"D12122K Lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut, menona" "'D12123K'";1;"D12123K Työttömyysvakuutusmaksut, menona" "'D12124K'";1;"D12124K Ryhmähenkivakuutukset, menona" "'D12125K'";1;"D12125K Vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut pl. eläkemaksut, menona" "'D12129K'";1;"D12129K Erittelemättömät todelliset sosiaalivakuutusmaksut, menona" "'D1219K'";1;"D1219K Erittelemättömät tod. sos. Vakuutusmaksut, menona" "'D122K'";1;"D122K Työnantajan laskennalliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D29K'";1;"D29K Muut tuotantoverot, menona" "'D39R'";1;"D39R Muut tuotantotukipalkkiot, tulona" "'B13G'";1;"B13G Bruttotoimintaylijäämä / sekatulo" "'B2G'";1;"B2G Toimintaylijäämä, brutto" "'B3G'";1;"B3G Sekatulo, brutto" "'B13N'";1;"B13N Toimintaylijäämä / sekatulo, netto" "'B13NT'";1;"B13NT Toimintaylijäämä/sekatulo, netto" "'B13NE'";1;"B13NE Toimintaylij./sekatulo, netto korjauserä" "'B2N'";1;"B2N Toimintaylijäämä, netto" "'B3N'";1;"B3N Sekatulo, netto" "'P7'";1;"P7 Tuonti" "'P71'";1;"P71 Tavaroiden tuonti" "'P721'";1;"P721 FISIM tuonti" "'P7211'";1;"P7211 FISIM tuonti, lainat" "'P7212'";1;"P7212 FISIM tuonti, talletukset" "'P72'";1;"P72 Palvelujen tuonti" "'P722'";1;"P722 Muu palvelujen tuonti" "'P7R'";1;"P7R Tavaroiden ja palvelujen tuonti, tulona" "'P71R'";1;"P71R Tavaroiden tuonti, tulona" "'P72R'";1;"P72R Palvelujen tuonti, tulona" "'P721R'";1;"P721R FISIM tuonti, tulona" "'P722R'";1;"P722R Muu palvelujen tuonti, tulona" "'P7K'";1;"P7K Tavaroiden ja palvelujen tuonti, menona" "'P71K'";1;"P71K Tavaroiden tuonti, menona" "'P721K'";1;"P721K FISIM tuonti, menona" "'P72K'";1;"P72K Palvelujen tuonti, menona" "'P722K'";1;"P722K Muu palvelujen tuonti, menona" "'P6'";1;"P6 Tavaroiden ja palvelujen vienti" "'P61'";1;"P61 Tavaroiden vienti" "'P62'";1;"P62 Palvelujen vienti" "'P621'";1;"P621 FISIM vienti" "'P6211'";1;"P6211 FISIM vienti, lainat" "'P6212'";1;"P6212 FISIM vienti, talletukset" "'P622'";1;"P622 Muu palveljuen vienti" "'P6R'";1;"P6R Tavaroiden ja palvelujen vienti, tulona" "'P61R'";1;"P61R Tavaroiden vienti, tulona" "'P62R'";1;"P62R Palvelujen vienti, tulona" "'P621R'";1;"P621R FISIM vienti, tulona" "'P622R'";1;"P622R Muu palvelujen vienti, tulona" "'P6K'";1;"P6K Tavaroiden ja palvelujen vienti, menona" "'P61K'";1;"P61K Tavaroiden vienti, menona" "'P62K'";1;"P62K Palvelujen vienti, menona" "'P62N'";1;"P62N Palvelujen nettovienti" "'P621K'";1;"P621K FISIM vienti, menona" "'P622K'";1;"P622K Muu palvelujen vienti, menona" "'P6N'";1;"P6N Tavaroiden ja palvelujen vienti, netto" "'P6K_M_P7R'";1;"P6K_M_P7R Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (P6K-P7R)" "'B11'";1;"B11 Tavaroiden ja palveluiden tase" "'D1N'";1;"D1N Palkansaajakorvaukset, netto" "'D1R'";1;"D1R Palkansaajakorvaukset, tulona" "'D11R'";1;"D11R Saadut palkat ja palkkiot, menona" "'D11'";1;"D11 Palkat ja palkkiot" "'D11T'";1;"D11T Palkat ja palkkiot" "'D11E'";1;"D11E Palkkojen ja palkkioiden korjauserä" "'D11N'";1;"D11N Palkat ja palkkiot, netto" "'D11NK'";1;"D11NK Palkat ja palkkiot, menona" "'D11NR'";1;"D11R Palkat ja palkkiot, tulona" "'D12'";1;"D12 Työnantajan sosiaaliturvamaksut" "'D121'";1;"D121 Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut" "'D1211'";1;"D1211 Työnantajan pakolliset sosiaaliturvamaksut" "'D12111'";1;"D12111 Työnantajan KELA-maksut" "'D12112'";1;"D12112 Työeläkevakuutusmaksut" "'D12113'";1;"D12113 Lakisääteiset tapaturmavakutuusmaksut" "'D12114'";1;"D12114 Työttömyysvakuutusmaksut" "'D12115'";1;"D12115 Ryhmähenkivakuutusmaksut" "'D1212'";1;"D1212 Työnantajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut" "'D1219'";1;"D1219 Erittelemättömät tod. sos. vakuutusmaksut" "'D12E'";1;"D12E Työnantajan sosiaaliturvamaks. korjauserä" "'D122'";1;"D122 Työnantajan laskennalliset sosiaaliturvamaksut" "'D12T'";1;"D12T Työnantajan sosiaaliturvamaksut" "'D12R'";1;"D12R Työnantajan sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D121R'";1;"D121R Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D1211R'";1;"D1211R Työnantajan pakolliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D12111R'";1;"D12111R Työnantajan KELA-maksut, tulona" "'D12112R'";1;"D12112R Työeläkevakuutusmaksut, tulona" "'D12113R'";1;"D12113R Lakisääteiset tapaturmavakutuusmaksut, tulona" "'D12114R'";1;"D12114R Työttömyysvakuutusmaksut, tulona" "'D12115R'";1;"D12115R Ryhmähenkivakuutusmaksut, tulona" "'D1212R'";1;"D1212R Työnantajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D1219R'";1;"D1219R Erittelemättömät tod. sos. Vakuutusmaksut, tulona" "'D122R'";1;"D122R Työnantajan laskennalliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D2'";1;"D2 Tuotannon ja tuonnin verot" "'D2N'";1;"D2N Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot" "'D21'";1;"D21 Tuoteverot" "'D21N'";1;"D21N Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot" "'D211'";1;"D211 Arvonlisäverot (ALV)" "'D212'";1;"D212 Tuontiverot ja -tullit ilman ALV:a" "'D2121'";1;"D2121 Tuontitullit" "'D2122'";1;"D2122 Muut tuontiverot kuin ALV ja tuontitullit" "'D214'";1;"D214 Muut tuoteverot kuin ALV ja tuontiverot" "'D29'";1;"D29 Muut tuotantoverot" "'D29N'";1;"D29N Muut tuotantoverot miinus muut tuotantotukipalkkiot" "'D2R'";1;"D2R Tuotannon ja tuonnin verot, tulona" "'D21R'";1;"D21R Tuoteverot, tulona" "'D211R'";1;"D211R Arvonlisävero, tulona" "'D212R'";1;"D212R Tuontiverot ja -tullit ilman ALV:a, tulona" "'D214R'";1;"D214R Muut tuoteverot kuin ALV ja tuontiverot, tulona" "'D2NR'";1;"D2NR Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot, tulona" "'D21NR'";1;"D21NR Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot, tulona" "'D2121R'";1;"D2121R Tuontitullit, tulona" "'D2122R'";1;"D2122R Muut tuontiverot kuin ALV ja tuontitullit, tulona" "'D29NR'";1;"D29NR Muut tuotantoverot miinus muut tuotantotukipalkkiot, tulona" "'D2RS1'";1;"D2RS1 Saadut tuotannon ja tuonnin verot" "'D2RS2'";1;"D2RS2 Ulkomailta saadut tuotannon ja tuonnin verot" "'D29R'";1;"D29R Muut tuotantoverot, tulona" "'D2K'";1;"D2K Tuotannon ja tuonnin verot, menona" "'D2NK'";1;"D2NK Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot, menona" "'D21K'";1;"D21K Tuoteverot, menona" "'D21NK'";1;"D21NK Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot, menona" "'D211K'";1;"D211K Arvonlisävero, menona" "'D212K'";1;"D212K Tuontiverot ja -tullit ilman ALV:a, menona" "'D2121K'";1;"D2121K Tuontitullit, menona" "'D2122K'";1;"D2122K Muut tuontiverot kuin ALV ja tuontitullit, menona" "'D214K'";1;"D214K Muut tuoteverot kuin ALV ja tuontiverot, menona" "'D29NK'";1;"D29NK Muut tuotantoverot miinus muut tuotantotukipalkkiot, menona" "'D2KS2'";1;"D2KS2 Ulkomaille maksetut tuotannon ja tuonnin verot" "'D2KS2S1'";1;"D2KS2S1 Maksetut tuotannon ja tuonnin verot" "'D3'";1;"D3 Tukipalkkiot" "'D31'";1;"D31 Tuotetukipalkkiot" "'D311'";1;"D311 Tuontitukipalkkiot" "'D319'";1;"D319 Muut tuotetukipalkkiot" "'D39'";1;"D39 Muut tuotantotukipalkkiot" "'D3R'";1;"D3R Tukipalkkiot, tulona" "'D31R'";1;"D31R Tuotetukipalkkiot, tulona" "'D311R'";1;"D311R Tuontitukipalkkiot, tulona" "'D319R'";1;"D319R Muut tuotetukipalkkiot, tulona" "'D3K'";1;"D3K Tukipalkkiot, menona" "'D31K'";1;"D31K Tuotetukipalkkiot, menona" "'D311K'";1;"D311K Tuontitukipalkkiot, menona" "'D319K'";1;"D319K Muut tuotetukipalkkiot, menona" "'D39K'";1;"D39K Muut tuotantotukipalkkiot, menona" "'D4'";1;"D4 Omaisuustulot" "'D4+D2'";1;"D4+D2 Omaisuutulot ja tuotannon ja tuonnin verot" "'D4+D3'";9;"D4+D3 Omaisuustulot ja tukipalkkiot" "'D4N+D3N+D2N'";1;"D4N+D3N+D2N Omaisuutulot, tuotannon ja tuonnin verot sekä tuki" "'D4_B4N'";1;"D4_B4N Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto" "'D4_B4NS11'";1;"D4_B4NS11 Omaisuus- ja yrittäjätulot, yritykset, netto" "'D4_B4NS12'";1;"D4_B4NS12 Omaisuus- ja yrittäjätulot, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, netto" "'D4_B4NS13'";1;"D4_B4NS13 Omaisuus- ja yrittäjätulot, julkisyhteisöt, netto" "'D4_B4NS14'";1;"D4_B4NS14 Omaisuus- ja yrittäjätulot, kotitaloudet, netto" "'D4_B4NS15'";1;"D4_B4NS15 Omaisuus- ja yrittäjätulot, kotital. palv. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, netto" "'D4_B4NS1N'";1;"D4_B4NS1N Omaisuus- ja yrittäjätulot, erittelemätön kotimainen sektori, netto" "'D41'";1;"D41 Korot" "'D41G'";1;"D41G Todelliset ja pääomitetut korot" "'D411'";1;"D411 Todelliset korot" "'D412'";1;"D412 Pääomitetut korot" "'D412G'";1;"D412G Todelliset korot rahalaitokset" "'D413'";1;"D413 Korkojen FISIM-oikaisu" "'D413A'";1;"D413A Kotitalouksien kulutusluott. korot, FISIM-oikaisu" "'D413B'";1;"D413B Kotitalouksien asuntoluott. korot, FISIM-oikaisu" "'D413C'";1;"D413C Kotitalouksien yritystoim. korot, FISIM-oikaisu" "'D4119'";1;"D4119 Erittelemättömät maksetut todelliset korot" "'D411A'";1;"D411A Kotitalouksien kulutusluottojen korot" "'D411B'";1;"D411B Kotitalouksien asuntoluottojen korot, yrittäjätulo" "'D411C'";1;"D411C Kotitalouksien yritystoiminnan korot, yrittäjätulo" "'D411G'";1;"D411G Todelliset korot, muut," "'D42'";1;"D42 Yritysten jakamat tulot" "'D421'";1;"D421 Osingot" "'D4211'";1;"D4211 Varsinaiset osingot" "'D4212'";1;"D4212 Pääomitetut osingot (sijoitusrahastoista)" "'D422'";1;"D422 Yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä" "'D43'";1;"D43 Suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetu" "'D44'";1;"D44 Vakuutuksenottajien omaisuustulo" "'D441'";1;"D441 Vakuutuksenottajien sijoitustulo" "'D442'";1;"D442 Eläkeoikeuksiin perustuvat sijoitustulot" "'D443'";1;"D443 Osuudenomistajille kuuluva sijoitusrahastojen sijoitustulo" "'D45'";1;"D45 Luonnonvaravuokrat" "'D4R'";1;"D4R Omaisuustulot, tulona" "'D4RU'";1;"D4RU Omaisuustulot, sulauttamaton, tulona" "'D4OMR'";1;"D4OMR Omaisuustulot (sis. luovutusvoitot ja -tappiot), tulona" "'D41R'";1;"D41R Korot FISIM-oikaisun jälkeen, tulona" "'D411R'";1;"D411R Todelliset korot, tulona" "'D411GR'";1;"D411GR Todelliset korot, muut, tulona" "'D411RS13'";1;"D411RS13 Julkisyhteisöjen väliset todelliset korot, tulona" "'D412R'";1;"D412R Korkojen FISIM-oikaisu, talletukset, tulona" "'D412GR'";1;"D412GR Todelliset korot rahalaitokset, tulona" "'D413R'";1;"D413R Korkojen FISIM-oikaisu, talletukset" "'D42R'";1;"D42R Yritysten jakamat tulot, tulona" "'D421R'";1;"D421R Osingot, tulona" "'D4RS'";1;"D4RS Omaisuustulot, sulautettu, tulona" "'D4RS13'";1;"D4RS13 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, tulona" "'D4RS1311'";1;"D4RS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, valtionhallinto, tulona" "'D4RS1313'";1;"D4RS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, paikallishallinto, tulona" "'D4RS1314'";1;"D4RS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D4RS13141'";1;"D4RS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, työeläkelaitokset, tulona" "'D4RS13149'";1;"D4RS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, muut sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D4R+D2R'";1;"D4R+D2R Omaisuutulot ja tuotannon ja tuonnin verot, tulona" "'D4R+D3R'";1;"D4R+D3R Omaisuustulot ja tukipalkkiot, tulona" "'D4NR+D3NR+D2NR'";1;"D4N+D3N+D2N Omaisuutulot, tuotannon ja tuonnin verot sekä tuki, tulona" "'D4211R'";1;"D4211R Varsinaiset osingot, tulona" "'D4212R'";1;"D4212R Pääomitetut osingot (sijoitusrahastoista), tulona" "'D422R'";1;"D422R Yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä, tulona" "'D43R'";1;"D43R Suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetut voitot, tulona" "'D44R'";1;"D44R Muut sijoitustulot, tulona" "'D441R'";1;"D441R Vakuutuksenottajien sijoitustulo, tulona" "'D442R'";1;"D442R Eläkeoikeuksiin perustuvat sijoitustulot, tulona" "'D443R'";1;"D443R Osuudenomistajille kuuluva sijoitusrahastojen sijoitustulo, tulona" "'D45R'";1;"D45R Luonnonvaravuokrat, tulona" "'D4K'";1;"D4K Omaisuustulot, menona" "'D4KU'";1;"D4KU Omaisuustulot, sulauttamaton, menona" "'D4OMK'";1;"D4OMK Omaisuustulot (sis. luovutusvoitot ja -tappiot), menona" "'D41K'";1;"D41K Korot FISIM-oikaisun jälkeen, menona" "'D411K'";1;"D411K Todelliset korot, menona" "'D412K'";1;"D412K Korkojen FISIM-oikaisu, lainat, menona" "'D42K'";1;"D42K Yritysten jakamat tulot, menona" "'D421K'";1;"D421K Osingot, menona" "'D4KS'";1;"D4KS Omaisuustulot, sulautettu, menona" "'D4KS13'";1;"D4KS13 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, menona" "'D4KS1311'";1;"D4KS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, valtionhallinto, menona" "'D4KS1313'";1;"D4KS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, paikallishallinto, menona" "'D4KS1314'";1;"D4KS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, sosiaaliturvarahastot, menona" "'D4KS13141'";1;"D4KS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, työeläkelaitokset, menona" "'D4KS13149'";1;"D4KS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, muut sosiaaliturvarahastot, menona" "'D4K+D2K'";1;"D4K+D2K Omaisuutulot ja tuotannon ja tuonnin verot, menona" "'D4K+D3K'";1;"D4K+D3K Omaisuustulot ja tukipalkkiot, menona" "'D4NK+D3NK+D2NK'";1;"D4N+D3N+D2N Omaisuutulot, tuotannon ja tuonnin verot sekä tuki, menona" "'D411GK'";1;"D411GK Todelliset korot, muut, menona" "'D411KS13'";1;"D411KS13 Julkisyhteisöjen väliset todelliset korot, menona" "'D411KS1313'";1;"D411KS1313 Todelliset korot kunnille ja kuntayhtymille, menona" "'D411KS13141'";1;"D411KS13141 Todelliset korot työeläkelaitoksille, menona" "'D411KS13149'";1;"D411KS13149 Todelliset korot muille sosiaaliturvarahastoille, menona" "'D412GK'";1;"D412GK Todelliset korot rahalaitokset, menona" "'D413K'";1;"D413K Korkojen FISIM-oikaisu, lainat" "'D4211K'";1;"D4211K Varsinaiset osingot, menona" "'D4212K'";1;"D4212K Pääomitetut osingot (sijoitusrahastoista), menona" "'D422K'";1;"D422K Yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä, menona" "'D43K'";1;"D43K Suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetut voitot, menona" "'D44K'";1;"D44K Muut sijoitustulot, menona" "'D441K'";1;"D441K Vakuutuksenottajien sijoitustulo, menona" "'D442K'";1;"D442K Eläkeoikeuksiin perustuvat sijoitustulot, menona" "'D443K'";1;"D443K Osuudenomistajille kuuluva sijoitusrahastojen sijoitustulo, menona" "'D45K'";1;"D45K Luonnonvaravuokrat, menona" "'D1_D4'";1;"D1_D4 Ensitulo" "'D1_D4K'";1;"D1_D4K Ulkomaille maksettu ensitulo" "'D1_D4N'";1;"D1_D4N Ensitulo ulkomailta, netto" "'D1_D4R'";1;"D1_D4R Ulkomailta saatu ensitulo" "'B11VV'";1;"B11VV Vaihtosuhdevaikutus" "'B5G'";1;"B5G Bruttokansantulo (BKTL)" "'B5N'";1;"B5N Nettokansantulo" "'B5GR'";1;"B5GR Bruttokansantulo, kotimainen (BKTL)" "'B5UM'";1;"B5UM Ulkom. maksettu ensitulo" "'B5US'";1;"B5US Ulkom. saatu ensitulo" "'B4G'";1;"B4G Yrittäjätulo, brutto" "'B41G'";1;"B41G Yrittäjätulo maataloudesta, brutto" "'B42G'";1;"B42G Yrittäjätulo metsätaloudesta, brutto" "'B43G'";1;"B43G Laskennallinen asuntotulo, brutto" "'B44G'";1;"B44G Muu yrittäjätulo, brutto" "'B4N'";1;"B4N Yrittäjätulo, netto" "'B41N'";1;"B41N Yrittäjätulo maataloudesta" "'B42N'";1;"B42N Yrittäjätulo metsätaloudesta" "'B43N'";1;"B43N Laskennallinen asuntotulo" "'B44N'";1;"B44N Muu yrittäjätulo, netto" "'D5'";1;"D5 Tulo-, varallisuus-, ym. välittömät verot pl. pääomaverot" "'D51'";1;"D51 Tuloverot" "'D59'";1;"D59 Muut välittömät verot pl. pääomavero" "'D5R'";1;"D5R Tulo-, varallisuus-, ym. välittömät verot, pl. pääomaverot, tulona" "'D51R'";1;"D51R Tuloverot, tulona" "'D59R'";1;"D59R Muut välittömät verot pl. pääomaverot, tulona" "'D61'";1;"D61 Saadut sosiaaliturvamaksut" "'D611'";1;"D611 Todelliset sosiaaliturvamaksut" "'D6111'";1;"D6111 Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut" "'D61111'";1;"D61111 Työnanatajan pakolliset todelliset sosiaaliturvamaksut" "'D61112'";1;"D61112 Työnantajan vapaaehtoiset todelliset sosiaaliturvamsut" "'D6112'";1;"D6112 Palkansaajan sosiaaliturvamaksut" "'D61121'";1;"D61121 Palkansaajan pakolliset sosiaaliturvamaksut" "'D61122'";1;"D61122 Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut" "'D6113'";1;"D6113 Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien sosiaaliturvamaksut" "'D61131'";1;"D61131 Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomie kuulumattomien pakolliset sosiaaliturvamaksut" "'D61132'";1;"D61132 Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut" "'D612'";1;"D612 Laskennalliset sosiaaliturvamaksut" "'D62'";1;"D62 Rahamääräiset sosiaalietuudet" "'D621'";1;"D621 Rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet" "'D622'";1;"D622 Muut rahastoidut sosiaalietuudet" "'D623'";1;"D623 Rahastoimattomat sosiaalietuudet" "'D624'";1;"D624 Sosiaaliavustukset" "'D63'";1;"D63 Luontoismuotoiset yhteiskunnaliset tulonsiirrot" "'D631'";1;"D631 Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - markkinaton tuotanto" "'D632'";1;"D632 Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - ostettu markkinatuotanto" "'D61R'";1;"D61R Sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D611R'";1;"D611R Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D6111R'";1;"D6111R Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D61111R'";1;"D61111R Työnanatajan pakolliset todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D61112R'";1;"D61112R Työnantajan vapaaehtoiset todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D6112R'";1;"D6112R Palkansaajan sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D61121R'";1;"D61121R Palkansaajan pakolliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D61122R'";1;"D61122R Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D6113R'";1;"D6113R Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D61131R'";1;"D61131R Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien pakolliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D61132R'";1;"D61132R Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D612R'";1;"D612R Laskennalliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D613R'";1;"D613R Kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona" "'D6131R'";1;"D6131R Kotitalouksien todelliset eläkemaksut, tulona" "'D61311R'";1;"D61311R Kotitalouksien pakolliset todelliset eläkemaksut, tulona" "'D61312R'";1;"D61312R Kotitalouksien vapaaehtoiset todelliset eläkemaksut, tulona" "'D6132R'";1;"D6132R Kotitalouksien todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, tulona" "'D61321R'";1;"D61321R Kotitalouksien pakolliset todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, tulona" "'D61322R'";1;"D61322R Kotitalouksien vapaaehtoiset todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, tulona" "'D614R'";1;"D614R Kotitalouksien sosiaaliturvamaksutäydennykset, tulona" "'D61SCR'";1;"D61SCR Sosiaalivakuutusjärjestelmän palvelumaksut, tulona" "'D62R'";1;"D62R Rahamääräiset sosiaalietuudet, tulona" "'D621R'";1;"D621R Rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet, tulona" "'D6211R'";1;"D6211R Rahamääräiset sosiaaliturvaeläke-etuudet, tulona" "'D6212R'";1;"D6212R Rahamääräiset muut sosiaaliturvaetuudet kuin eläkkeet, tulona" "'D622R'";1;"D622R Muut sosiaalivakuutusetuudet, tulona" "'D6221R'";1;"D6221R Muut sosiaalivakuutuksen eläke-etuudet, tulona" "'D6222R'";1;"D6222R Muut sosiaalivakuutusetuudet kuin eläkkeet, tulona" "'D623R'";1;"D623R Rahamääräiset sosiaaliavustukset, tulona" "'D624R'";1;"D624R Sosiaaliavustukset, tulona" "'D7'";1;"D7 Muut tulonsiirrot" "'D71'";1;"D71 Vahinkovakuutusmaksut, netto" "'D72'";1;"D72 Vahinkovakuutuskorvaukset" "'D73'";1;"D73 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot" "'D74'";1;"D74 Julkisyhteisöjen tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön" "'D75'";1;"D75 Muut muut tulonsiirrot" "'D751'";1;"D751 Julkisyhteisöjen EU-maksut" "'D752'";1;"D752 Muut julkisyhteisöjen ulkomaiset tulonsiirrot" "'D753'";1;"D753 BKTL-maksu" "'D75S'";1;"D75S Muut muut tulonsiirrot (sulautettu)" "'D7N'";1;"D7N Muut sektorien väliset tulonsiirrot" "'D7S'";1;"D7S Muut tulonsiirrot (sulautettu)" "'D7R'";1;"D7R Muut tulonsiirrot, tulona" "'D7RU'";1;"D7RU Muut tulonsiirrot, sulauttamaton, tulona" "'D7RS13'";1;"D7RS13 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, tulona" "'D7RS1311'";1;"D7RS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, valtionhallinto, tulona" "'D7RS1313'";1;"D7RS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, paikallishallinto, tulona" "'D7RS1314'";1;"D7RS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D7RS13141'";1;"D7RS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, työeläkelaitokset, tulona" "'D7RS13149'";1;"D7RS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D71R'";1;"D71R Vahinkovakuutusmaksut, tulona" "'D72R'";1;"D72R Vahinkovakuutuskorvaukset, tulona" "'D73R'";1;"D73R Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, tulona" "'D73RS13'";1;"D73RS13 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, tulona" "'D73RS1311'";1;"D73RS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, valtionhallinto, tulona" "'D73RS1313'";1;"D73RS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, paikallishallinto, tulona" "'D73RS1314'";1;"D73RS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D73RS13141'";1;"D73RS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, työeläkelaitokset, tulona" "'D73RS13149'";1;"D73RS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D74R'";1;"D74R Julkisyhteisöjen tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, tulona" "'D74RS1311'";1;"D74RS1311 Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, valtionhallinto, tulona" "'D74RS1313'";1;"D74RS1313 Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, paikallishallinto, tulona" "'D74RS13141'";1;"D74RS13141 Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, työeläkelaitokset, tulona" "'D74RS13149'";1;"D74RS13149 Tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä, muut sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D74RS2'";1;"D74RS2 Tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä, ulkomaat, tulona" "'D74RS21'";1;"D74RS21 Tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä, EU, tulona" "'D74RS22'";1;"D74RS22 Tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä, Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt, tulona" "'D75R'";1;"D75R Muut sekalaiset tulonsiirrot, tulona" "'D751R'";1;"D751R Julkisyhteisöjen EU-maksut, tulona" "'D752R'";1;"D752R Muut julkisyhteisöjen ulkomaiset tulonsiirrot, tulona" "'D753R'";1;"D753R BKTL-maksu, tulona" "'D75SR'";1;"D75SR Muut muut tulonsiirrot (sulautettu), tulona" "'D7NR'";1;"D7NR Muut sektorien väliset tulonsiirrot, tulona" "'D7RS'";1;"D7RS Muut tulonsiirrot, sulautettu, tulona" "'D7SR'";1;"D7SR Muut tulonsiirrot (sulautettu), tulona" "'D759RS1'";1;"D759RS1 Muut sekalaiset tulonsiirrot kotimaasta" "'D759RS11'";1;"D759RS11 Muut sekalaiset tulonsiirrot yrityksiltä" "'D759RS12'";1;"D759RS12 Muut sekalaiset tulonsiirrot rahoituslaitoksilta" "'D759RS13'";1;"D759RS13 Muut sekalaiset tulonsiirrot julkisyhteisöiltä" "'D759RS1311'";1;"D759RS1311 Muut sekalaiset tulonsiirrot valtionhallinnolta" "'D759RS1313'";1;"D759RS1313 Muut sekalaiset tulonsiirrot paikallishallinnolta" "'D759RS1314'";1;"D759RS1314 Muut sekalaiset tulonsiirrot sosiaaliturvarahastoilta" "'D759RS13141'";1;"D759RS13141 Muut sekalaiset tulonsiirrot työeläkelaitoksilta" "'D759RS13149'";1;"D759RS13149 Muut sekalaiset tulonsiirrot muilta sosiaaliturvarahastoilta" "'D759RS14'";1;"D759RS14 Muut sekalaiset tulonsiirrot kotitalouksilta" "'D759RS15'";1;"D759RS15 Muut sekalaiset tulonsiirrot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä" "'D759RS2'";1;"D759RS2 Muut sekalaiset tulonsiirrot tulonsiirrot ulkomailta" "'D759RS21'";1;"D759RS21 Muut sekalaiset tulonsiirrot EU:lta" "'D759RS22'";1;"D759RS22 Muut sekalaiset tulonsiirrot muilta mailta" "'D76R'";1;"D76R Arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat, tulona" "'D761R'";1;"D761R Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat, tulona" "'D762R'";1;"D762R Arvonlisäveroon perustuvat EU:n omat varat, tulona" "'D5K'";1;"D5K Tulo-, varallisuus-, ym. välittömätt verot, pl. pääomaverot, menona" "'D51K'";1;"D51K Tuloverot, menona" "'D59K'";1;"D59K Muut välittömät verot pl. pääomavero, menona" "'D61K'";1;"D61K Maksetut sosiaaliturvamaksut" "'D611K'";1;"D611K Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D6111K'";1;"D6111K Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D61111K'";1;"D61111K Työnanatajan pakolliset todelliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D61112K'";1;"D61112K Työnantajan vapaaehtoiset todelliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D6112K'";1;"D6112K Palkansaajan sosiaaliturvamaksut, menona" "'D61121K'";1;"D61121K Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut,menona" "'D61122K'";1;"D61122K Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D6113K'";1;"D6113K Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien sosiaaliturvamaksut, menona" "'D61131K'";1;"D61131K Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien pakolliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D61132K'";1;"D61132K Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D612K'";1;"D612K Laskennalliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D613K'";1;"D613K Kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut, menona" "'D6131K'";1;"D6131K Kotitalouksien todelliset eläkemaksut, menona" "'D61311K'";1;"D61311K Kotitalouksien pakolliset todelliset eläkemaksut, menona" "'D61312K'";1;"D61312K Kotitalouksien vapaaehtoiset todelliset eläkemaksut, menona" "'D6132K'";1;"D6132K Kotitalouksien todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, menona" "'D61321K'";1;"D61321K Kotitalouksien pakolliset todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, menona" "'D61322K'";1;"D61322K Kotitalouksien vapaaehtoiset todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, menona" "'D614K'";1;"D614K Kotitalouksien sosiaaliturvamaksutäydennykset, menona" "'D61SCK'";1;"D61SCK Sosiaalivakuutusjärjestelmän palvelumaksut, menona" "'D62K'";1;"D62K Rahamääräiset sosiaalietuudet, menona" "'D621K'";1;"D621K Rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet, menona" "'D6211K'";1;"D6211K Rahamääräiset sosiaaliturvaeläke-etuudet, menona" "'D6212K'";1;"D6212K Rahamääräiset muut sosiaaliturvaetuudet kuin eläkkeet, menona" "'D622K'";1;"D622K Muut sosiaalivakuutusetuudet, menona" "'D6221K'";1;"D6221K Muut sosiaalivakuutuksen eläke-etuudet, menona" "'D6222K'";1;"D6222K Muut sosiaalivakuutusetuudet kuin eläkkeet, menona" "'D623K'";1;"D623K Rahamääräiset sosiaaliavustukset, menona" "'D624K'";1;"D624K Sosiaaliavustukset, menona" "'D7K'";1;"D7K Muut tulonsiirrot, menona" "'D7KU'";1;"D7KU Muut tulonsiirrot, sulauttamaton, menona" "'D7KS13'";1;"D7KS13 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, menona" "'D7KS1311'";1;"D7KS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, valtionhallinto, menona" "'D7KS1313'";1;"D7KS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, paikallishallinto, menona" "'D7KS1314'";1;"D7KS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, sosiaaliturvarahastot, menona" "'D7KS13141'";1;"D7KS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, työeläkelaitokset, menona" "'D7KS13149'";1;"D7KS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, menona" "'D71K'";1;"D71K Vahinkovakuutusmaksut, menona" "'D72K'";1;"D72K Vahinkovakuutuskorvaukset, menona" "'D73K'";1;"D73K Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, menona" "'D73KS13'";1;"D73KS13 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot" "'D73KS1311'";1;"D73KS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, valtionhallinto" "'D73KS1313'";1;"D73KS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, paikallishallinto" "'D73KS1314'";1;"D73KS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, sosiaaliturvarahastot" "'D73KS13141'";1;"D73KS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, työeläkelaitokset" "'D73KS13149'";1;"D73KS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, muut sosiaaliturvarahastot" "'D74K'";1;"D74K Julkisyhteisöjen tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, menona" "'D74KS1311'";1;"D74KS1311 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön, valtionhallinto" "'D74KS1313'";1;"D74KS1313 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön, paikallishallinto" "'D74KS13141'";1;"D74KS13141 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön, sosiaaliturvarahastot" "'D74KS13149'";1;"D74KS13149 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön, muut sosiaaliturvarahastot" "'D74KS2'";1;"D74KS2 Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön" "'D74KS21'";1;"D74KS21 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön EU:lle" "'D74KS22'";1;"D74KS22 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön muille" "'D75K'";1;"D75K Muut sekalaiset tulonsiirrot, menona" "'D751K'";1;"D751K Julkisyhteisöjen EU-maksut, menona" "'D752K'";1;"D752K Muut julkisyhteisöjen ulkomaiset tulonsiirrot, menona" "'D753K'";1;"D753K BKTL-maksu, menona" "'D75SK'";1;"D75SK Muut muut tulonsiirrot (sulautettu) menona" "'D7KS'";1;"D7KS Muut tulonsiirrot, sulautettu, menona" "'D7NK'";1;"D7NK Muut sektorien väliset tulonsiirrot, menoa" "'D7SK'";1;"D7SK Muut tulonsiirrot (sulautettu), menona" "'D759KS1'";1;"D759KS1 Muut tulonsiirrot kotimaahan" "'D759KS11'";1;"D759KS11 Tulonsiirrot yrityksille" "'D759KS12'";1;"D759KS12 Tulonsiirrot rahoituslaitoksille" "'D759KS13'";1;"D759KS13 Tulonsiirrot julkisyhteisöille" "'D759KS1311'";1;"D759KS1311 Tulonsiirrot valtionhallinnolle" "'D759KS1313'";1;"D759KS1313 Tulonsiirrot paikallishallinnolle" "'D759KS1314'";1;"D759KS1314 Tulonsiirrot sosiaaliturvarahastoille" "'D759KS13141'";1;"D759KS13141 Tulonsiirrot työeläkelaitoksille" "'D759KS13149'";1;"D759KS13149 Tulonsiirrot muille sosiaaliturvarahastoille" "'D759KS14'";1;"D759KS14 Tulonsiirrot kotitalouksille" "'D759KS15'";1;"D759KS15 Tulonsiirrot voittoa tavoittelemattomille yhteisöille" "'D759KS2'";1;"D759KS2 Muut tulonsiirrot ulkomaille" "'D759KS21'";1;"D759KS21 Muut tulonsiirrot EU:lle" "'D759KS22'";1;"D759KS22 Muut ulkomaiset tulonsiirrot" "'D76K'";1;"D76K Arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat, menona" "'D761K'";1;"D761K Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat, menona" "'D762K'";1;"D762K Arvonlisäveroon perustuvat EU:n omat varat, menona" "'D5_D7'";1;"D5_D7 Tulonsiirrot" "'D5_D7K'";1;"D5_D7K Tulonsiirrot ulkomaille" "'D5_D7R'";1;"D5_D7R Tulonsiirrot ulkomailta" "'D5_D7N'";1;"D5_D7N Tulonsiirrot ulkomailta, netto" "'B6G'";1;"B6G Käytettävissä oleva tulo, brutto" "'B6N'";1;"B6N Käytettävissä oleva tulo, netto" "'B6NS14'";1;"B6NS14 Käytettävissä oleva tulo, kotitaloudet, netto" "'B12'";1;"B12 Vaihtotase" "'D8'";1;"D8 Eläkeoikuksien muutoksen oikaisu" "'D8R'";1;"D8R Eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu, tulona" "'P3'";1;"P3 Kulutusmenot" "'P31'";1;"P31 Yksilölliset kulutusmenot" "'P32'";1;"P32 Kollektiiviset kulutusmenot" "'P33'";1;"P33 Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomaille" "'P34'";1;"P34 Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa" "'P3R'";1;"P3R Kulutusmenot, tulona" "'P31R'";1;"P31R Yksilölliset kulutusmenot, tulona" "'P32R'";1;"P32R Kollektiiviset kulutusmenot, tulona" "'P33R'";1;"P33R Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomaille, tulona" "'P34R'";1;"P34R Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa, tulona" "'P3K'";1;"P3K Kulutusmenot, menona" "'P31K'";1;"P31K Yksilölliset kulutusmenot, menona" "'P31KCD'";1;"P31KCD Kotitalouksien kulutusmenot, kestävät kulutustavarat, menona" "'P31KCND'";1;"P31KCND Kotitalouksien kulutusmenot, lyhytikäiset tavarat, menona" "'P31KCS'";1;"P31KCS Kotitalouksien kulutusmenot, palvelut, menona" "'P31KCSD'";1;"P31KCSD Kotitalouksien kulutusmenot, puolikestävät tavarat, menona" "'P31KDC'";1;"P31KDC Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa, menona" "'P31KNC'";1;"P31KNC Kotitalouksien kulutusmenot (kansallinen), menona" "'P31DC'";1;"P31DC Yksityiset kulutusmenot Suomessa" "'P31DCK'";1;"P31DCK Yksityiset kulutusmenot Suomessa, menona" "'P31DCR'";1;"P31DCR Yksityiset kulutusmenot Suomessa, tulona" "'P31NC'";1;"P31NC Yksityiset kulutusmenot" "'P31NCK'";1;"P31NCK Yksityiset kulutusmenot, menona" "'P31NCR'";1;"P31NCR Yksityiset kulutusmenot, tulona" "'P31NCX'";1;"P31NCX YKSITYISET KULUTUSMENOT" "'P32K'";1;"P32K Kollektiiviset kulutusmenot, menona" "'P33K'";1;"P33K Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomaille, menona" "'P34K'";1;"P34K Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa, menona" "'P3J'";1;"P3J Julkiset kulutusmenot" "'P3JK'";1;"P3JK Julkiset kulutusmenot, menona" "'P3JR'";1;"P3JR Julkiset kulutusmenot, tulona" "'P3KS13'";1;"P3KS13 Julkiset kulutusmenot, menona" "'P3KS14_S15'";1;"P3KS14_S15 Yksityiset kulutusmenot, menona" "'P3KS15'";1;"P3KS15 Kulutusmenot, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, menona" "'P3X'";1;"P3X Kulutusmenot" "'P3Y'";1;"P3Y Yksityiset kulutusmenot" "'P3YK'";1;"P3YK Yksityiset kulutusmenot, menona" "'P3YR'";1;"P3YR Yksityiset kulutusmenot, tulona" "'F4'";1;"F4 Lainat" "'F4S14'";1;"F4S14 Lainat, kotitaloudet" "'D8K'";1;"D8K Eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu, menona" "'B8G'";1;"B8G Säästö, brutto" "'B8N'";1;"B8N Säästö, netto" "'B8NS14'";1;"B8NS14 Säästämisaste, kotitaloudet" "'F4NS14'";1;"F4NS14 Velkaantumisaste, kotitaloudet" "'D9'";1;"D9 Pääomansiirrot" "'D9S'";1;"D9S Pääomansiirrot (sulautettu)" "'D9N'";1;"D9N Pääomansiirrot, netto" "'D9M'";1;"D9M Investointiavustukset ja muut pääomansiirrot" "'D91'";1;"D91 Pääomaverot" "'D911'";1;"D911 Julkisyhteisöjen väliset pääomaverot" "'D912'";1;"D912 Muut pääomaverot" "'D92'";1;"D92 Investointiavustukset" "'D921'";1;"D921 Investointiavustukset EU:lle" "'D922'";1;"D922 Muut ulkomaiset investointiavustukset" "'D92S'";1;"D92S Investointiavustukset (sulautettu)" "'D99'";1;"D99 Muut pääomansiirrot" "'D99S'";1;"D99S Muut pääomansiirrot (sulautettu)" "'D9921'";1;"D9921 Pääomansiirrot EU:lle" "'D9925'";1;"D9925 Muut ulkomaiset pääomansiirrot" "'D9R'";1;"D9R Pääomansiirrot, tulona" "'D9RU'";1;"D9RU Pääomansiirrot, sulauttamaton, tulona" "'D9RS13'";1;"D9RS13 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, tulona" "'D9RS1311'";1;"D9RS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, valtionhallinto, tulona" "'D9RS1313'";1;"D9RS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, paikallishallinto, tulona" "'D9RS1314'";1;"D9RS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D9RS13141'";1;"D9RS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, työeläkelaitokset, tulona" "'D9RS13149'";1;"D9RS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, tulona" "'D91R'";1;"D91R Pääomaverot, tulona" "'D91RS0XS13'";1;"D91RS0XS13 Pääomaverot muilta kuin julkisyhteisöiltä, tulona" "'D92R'";1;"D92R Investointiavustukset, tulona" "'D92RS13'";1;"D92RS13 Julkisyhteisöjen väliset investointiavustukset, tulona" "'D99R'";1;"D99R Muut pääomansiirrot, tulona" "'D99RS13'";1;"D99RS13 Julkisyhteisöjen väliset muut pääomansiirrot, tulona" "'D99RS1313'";1;"D99RS1313 Muut pääomansiirrot kunnilta ja kuntayhtymiltä, tulona" "'D9RS'";1;"D9RS Pääomansiirrot, sulautettu, tulona" "'D9SR'";1;"D9SR Pääomansiirrot (sulautettu), tulona" "'D9MR'";1;"D9MR Investointiavustukset ja muut pääomansiirrot, tulona" "'D911R'";1;"D911R Julkisyhteisöjen väliset pääomaverot, tulona" "'D912R'";1;"D912R Muut pääomaverot, tulona" "'D921R'";1;"D921R Investointiavustukset EU:lta, tulona" "'D922R'";1;"D922R Muut ulkomaiset investointiavustukset, tulona" "'D92SR'";1;"D92SR Investointiavustukset (sulautettu), tulona" "'D9921R'";1;"D9921R Pääomansiirrot EU:lta, tulona" "'D9925R'";1;"D9925R Muut ulkomaiset pääomansiirrot, tulona" "'D99SR'";1;"D99SR Muut pääomansiirrot (sulautettu), tulona" "'D9K'";1;"D9K Pääomansiirrot, menona" "'D9KU'";1;"D9KU Pääomansiirrot, sulauttamaton, menona" "'D9KS13'";1;"D9KS13 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, menona" "'D9KS1311'";1;"D9KS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, valtionhallinto, menona" "'D9KS1313'";1;"D9KS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, paikallishallinto, menona" "'D9KS1314'";1;"D9KS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, sosiaaliturvarahastot, menona" "'D9KS13141'";1;"D9KS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, työeläkelaitokset, menona" "'D9KS13149'";1;"D9KS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, menona" "'D91K'";1;"D91K Pääomaverot, menona" "'D92K'";1;"D92K Investointiavustukset, menona" "'D92KS13'";1;"D92KS13 Julkisyhteisöjen väliset investointiavustukset, menona" "'D92KS1313'";1;"D92KS1313 Investointiavustukset kunnille ja kuntayhtymille, menona" "'D99K'";1;"D99K Muut pääomansiirrot, menona" "'D99KS13'";1;"D99KS13 Julkisyhteisöjen väliset muut pääomansiirrot, menona" "'D99KS1313'";1;"D99KS1313 Muut pääomansiirrot kunnille ja kuntayhtymille, menona" "'D99KS13141'";1;" D99KS13141 Muut pääomansiirrot työeläkelaitoksille, menona" "'D9KS'";1;"D9KS Pääomansiirrot, sulautettu, menona" "'D9MK'";1;"D9MK Investointiavustukset ja muut pääomansiirrot, menona" "'D9SK'";1;"D9SK Pääomansiirrot (sulautettu), menona" "'D911K'";1;"D911K Julkisyhteisöjen väliset pääomaverot, menona" "'D912K'";1;"D912K Muut pääomaverot, menona" "'D921K'";1;"D921K Investointiavustukset EU:lle, menona" "'D922K'";1;"D922K Muut ulkomaiset investointiavustukset, menona" "'D92SK'";1;"D92SK Investointiavustukset (sulautettu), menona" "'D9921K'";1;"D9921K Pääomansiirrot EU:lle, menona" "'D9925K'";1;"D9925K Muut ulkomaiset pääomansiirrot, menona" "'D99SK'";1;"D99SK Muut pääomansiirrot (sulautettu), menona" "'B101'";1;"B101 Säästöistä ja pääomansiirroista johtuvat nettovarallisuuden muutokset" "'P51CR'";1;"P51CR Kiinteän pääoman kuluminen, menona" "'P5'";1;"P5 Pääoman bruttomuodostus" "'P51'";1;"P51 Kiinteän pääoman bruttomuodostus" "'P5R'";1;"P5R Pääoman bruttomuodostus, tulona" "'P5K'";1;"P5K Pääoman bruttomuodostus, menona" "'P5N'";1;"P5N Varastojen muut. ja arvoes. nettohankinta" "'P51R'";1;"P51R Kiinteän pääoman bruttomuodostus, tulona" "'P51K'";1;"P51K Kiinteän pääoman bruttomuodostus, menona" "'P51Y'";1;"P51Y Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodost." "'P51J'";1;"P51J Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus" "'P51KN111'";1;"P51KN111 Investoinnit asuinrakennuksiin" "'P51KN111_N112'";1;"P51KN111+N112 Rakennusinvestoinnit" "'P51KN111_N1121'";1;"P51KN111+N1121 Investoinnit asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin" "'P51KN1121'";1;"P51KN1121 Investoinnit muihin talorakennuksiin kuin asuinrakennuksiin" "'P51KN1122_N1123'";1;"P51KN1122+N1123 Maa- ja vesirakennusinvestoinnit sekä maanparannukset" "'P51KN113_N114'";1;"P51KN113+N114 Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit: asejärjestelmät" "'P51KN1131'";1;"P51KN1131 Investoinnit kuljetusvälineisiin" "'P51KN1132_N114'";1;"P51KN1132+N114 Kone- ja laiteinvestoinnit: asejärjestelmät" "'P51KN115_N117'";1;"P51KN115+N117 Kasvatettavat varat ja henkiset omaisuustuotteet" "'P51KS13'";1;"P51KS13 Julkiset investoinnit" "'P51KS1Y'";1;"P51KS1Y Yksityiset investoinnit" "'P51KXS13'";1;"P51KXS13 Yksityiset investoinnit" "'P513'";1;"P513 Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen arvo" "'P5131'";1;"P5131 Maan ym. perusparannukset" "'P5131K'";1;"P5131K Maan perusparannukset, menona" "'P5131R'";1;"P5131R Maan perusparannukset, tulona" "'P5132'";1;"P5132 Maan ym. omistusoik.siirt.kust." "'P5132K'";1;"P5132K Maan omistusoikeuden siirtokustannus ja perusparannuksiin, menona" "'P5132R'";1;"P5132R Maan omistusoikeuden siirtokustannus ja perusparannuksiin, tulona" "'P513K'";1;"P513K Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen arvo, menona" "'P513R'";1;"P513R Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen arvo, tulona" "'P52'";1;"P52 Varastojen muutokset" "'P52+DEB1*G'";1;"P52+DEB1*G Varastojen muutos + tilastollinen ero" "'P52K_DEB1G'";1;"P52K+DEB1G Varastojen muutos+tilastollinen ero" "'P62N_P52K_DEB1G'";1;"P62N+P52K+DEB1G Palvelujen nettovienti+varastojen muutos+tilastollinen ero" "'P52+P53'";1;"P52+P53 Varastojen muutos + arvoesineiden nettohankinta" "'P5211S'";1;"P5211S Polttoaineet" "'P5219S'";1;"P5219S Muut aineet ja tarvikkeet" "'P521S'";1;"P521S Aineet ja tarvikkeet" "'P5221S'";1;"P5221S Keskenkasv. kasvatettava varat" "'P5222S'";1;"P5222S Keskeneräiset rakennukset" "'P5223S'";1;"P5223S Keskeneräiset koneet, laitteet ja kuljetusvälineet" "'P5229S'";1;"P5229S Muut keskeneräiset työt" "'P522S'";1;"P522S Keskeneräiset työt" "'P523S'";1;"P523S Valmisteet" "'P524S'";1;"P524S Kauppatavarat" "'P52R'";1;"P52R Varaston muutos, tulona" "'P52K'";1;"P52K Varaston muutos, menona" "'P52X1'";1;"P52X1 Viljavarastot: vehnä" "'P52X2'";1;"P52X2 Viljavarastot: ruis" "'P52X3'";1;"P52X3 Viljavarastot: ohra" "'P52X4'";1;"P52X4 Viljavarastot: kaura" "'P53'";1;"P53 Arvoesineiden nettohankinta" "'P53R'";1;"P53R Arvoesineiden nettohankinta, tulona" "'P53K'";1;"P53K  Arvoesineiden nettohankinta, menona" "'P531S'";1;"P531S Jalometallit ja -kivet" "'P532S'";1;"P532S Antiikki ja muut taide-esineet" "'P539S'";1;"P539S Muut arvoesineet" "'NP'";1;"NP Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinta" "'NP1'";1;"NP1  Luonnonvarojen nettohankinta" "'NP11'";1;"NP11  Luonnonvarojen osto" "'NP12'";1;"NP12  Luonnonvarojen myynnit" "'NP2'";1;"NP2  Muiden valmistamattomien varojen nettohankinta" "'DEB1G'";1;"DEB1G Tilastollinen ero" "'B9'";1;"B9 Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto(-)" "'B9N'";1;"B9N Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto(-)" "'D63R'";1;"D63R Luontoismuotoiset yhteiskunnaliset tulonsiirrot, tulona" "'D631R'";1;"D631R Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - markkinaton tuotanto, tulot" "'D632R'";1;"D632R Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - ostettu markkinatuotanto, tulona" "'D63K'";1;"D63K Luontoismuotoiset yhteiskunnaliset tulonsiirrot, menona" "'D631K'";1;"D631K Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - markkinaton tuotanto, menot" "'D632K'";1;"D632K Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - ostettu markkinatuotanto, menona" "'B7G'";1;"B7G Oikaistu käytettävissä oleva tulo, brutto" "'B7N'";1;"B7N Oikaistu käytettävissä oleva tulo, netto" "'B7GS14'";1;"B7GS14 Oikaistu käytettävissä oleva tulo, kotitaloudet, brutto" "'B7NS14'";1;"B7NS14 Oikaistu käytettävissä oleva tulo, kotitaloudet, netto" "'BF9'";1;"BF9 Nettoluotonanto, rahoitustilinpito" "'BKANTA'";1;"BKANTA Bruttokanta" "'P4'";1;"P4 Todellinen kulutus" "'P4R'";1;"P4R Todellinen kulutus, tulona" "'P41'";1;"P41 Todellinen yksilöllinen kulutus" "'P41R'";1;"P41R Todellinen yksilöllinen kulutus, tulona" "'P4K'";1;"P4K Todellinen kulutus, menona" "'P41K'";1;"P41K Todellinen yksilöllinen kulutus, menona" "'P42'";1;"P42 Todellinen kollektiivinen kulutus" "'P42R'";1;"P42R Todellinen kollektiivinen kulutus, tulona" "'P42K'";1;"P42K Todellinen kollektiivinen kulutus, menona" "'OTR'";1;"OTR Tulot yhteensä" "'OTRU'";1;"OTRU Tulot yhteensä, sulauttamaton" "'OTRR'";1;"OTRR Kokonaistulot" "'OTRS'";1;"OTRS Tulot yhteensä, sulautettu" "'NOTEU'";1;"NOTEU Nettomenot yhteensä, sulauttamaton" "'NOTES'";1;"NOTES Nettomenot yhteensä, sulautettu" "'OTE'";1;"OTE Menot yhteensä" "'OTEU'";1;"OTEU Menot yhteensä, sulauttamaton" "'OTEK'";1;"OTEK Kokonaismenot" "'OTES'";1;"OTES Menot yhteensä, sulautettu" "'OTE_NC'";1;"OTE_NC Kokonaismenot, sulautettu" "'KM'";1;"KM Kokonaismenot" "'KMS'";1;"KMS Kokonaismenot (sulautettu)" "'SUPP'";1;"SUPP Kokonaistarjonta" "'TOTEXP'";1;"TOTEXP Kokonaismenot" "'TOTREV'";1;"TOTREV Kokonaistulot" "'TUR'";1;"TUR Turismimenot netto" "'USE'";1;"USE Kokonaiskysyntä" "'USEV'";1;"USEV Kysyntäerät yhteensä" "'USEX'";1;"USEX Kotimaan kokonaiskysyntä" "'USEXV'";1;"USEXV Kysyntäerät yht., kotimainen kysyntä" "'ALKU'";1;"ALKU Alkuvarasto" "'LOPPU'";1;"LOPPU Loppuvarasto" "'MUUTOS'";1;"MUUTOS Varojen muutos" "'NKANTA'";1;"NKANTA Nettokanta" "'POISTUMA'";1;"POISTUMA Poistuma" "'K1'";1;"K1 Kiinteän pääoman kuluminen" "'K10'";1;"K10 Muualla luokittelemattomat rahoitusvarojen ja -velkojen muutokset" "'K1A'";1;"K1A Omistusasumisen kiinteän pääoman kuluminen" "'K1K'";1;"K1K Varojen muuttuminen taloudellisesti merkittäviksi" "'K2'";1;"K2 Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinta" "'K21'";1;"K21 Maan ja muiden aineellisten valmistamattomien varojen nettohankinnat" "'K211'";1;"K211 Maan ja muiden aineellisten valmistamattomien varojen ostot" "'K212'";1;"K212 Maan ja muiden aineellisten valmistamattomien varojen myynnit" "'K22'";1;"K22 Aineettomien varojen nettohankinta" "'E1'";1;"E1 Työlliset, kotimaa (1000 henkeä)" "'E11'";1;"E11 Yrittäjät, kotimaa (1000 henkeä)" "'E12'";1;"E12 Palkansaajat, kotimaa (1 000 henkeä)" "'E2'";1;"E2 Tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia)" "'E21'";1;"E21 Yrittäjien tehdyt työtunnit ( 1 000 000 tuntia)" "'E22'";1;"E22 Palkansaajien tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia)" "'EEM'";1;"EEM Palkansaajat, kansallinen (1 000 henkeä)" "'EN'";1;"EN Työlliset, kansallinen (1000 henkeä)" "'EP'";1;"EP Keskiväkiluku (1000 henk.)" "'EPSU'";1;"EPSU Palkansaajat suomalaiset ulkomailla" "'EPUS'";1;"EPUS Palkansaajat ulkomaalaiset Suomessa" "'ESE'";1;"ESE Yrittäjät, kansallinen (1000 henk.)" "'EUN'";1;"EUN Työttömät (1000 henkeä)" "'EYSU'";1;"EYSU Yrittäjät suomalaiset ulkomailla" "'EYUS'";1;"EYUS Yrittäjät ulkomaalaiset Suomessa" "'EDP_41'";1;"EDP_41 Julkisyhteisöjen korot (EMU)" "'EDP_D41'";1;"EDP_D41 Julkisyhteisöjen korot (EMU), milj. €" "'EDP_SWAP'";1;"EDP_SWAP EDP_SWAP Swap nettokorkomaksut (EMU), milj. €" "'EDPSWA'";1;"EDPSWA Swap-oikaisu, EDP" "'LATI'";1;"LATI LATI Ansiotasoindeksin muutos, %" "'LB12P'";1;"LB12P Vaihtotase (SP), prosenttia BKT:sta" "'LB12SP'";1;"LB12SP Vaihtotase (Suomen pankki), milj. €" "'LB12SPP'";1;"LB12SPP Vaihtotase (SP), prosenttia BKT:sta" "'LB1GMH'";1;"LB1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan ilman FIS" "'LJAL'";1;"LJAL Julkinen alijäämä (EMU), milj. €" "'LJALP'";1;"LJALP Julkinen alijäämä (EMU), % BKT:sta" "'LJME'";1;"LJME Julkiset menot, % BKT:sta" "'LJMEP'";1;"LJMEP Julkinen velka (EMU), % BKT:sta" "'LJVE'";1;"LJVE Julkinen velka (EMU), milj. €" "'LJVEP'";1;"LJVEP Julkiset menot, % BKT:sta" "'LKHM'";1;"LKHM Kuluttajahintaindeksin muutos, %" "'LKOT'";1;"LKOT Kotitalouksien lukumäärä" "'LKTTH'";1;"LKTTH Kauppatase (Tullihallitus), milj. €" "'LKVM'";1;"LKVM Kotitalouksien velkaantumisaste, %" "'LMT'";1;"LMT Matkustustase" "'LOPT'";1;"LOPT Realisoidut työsuhdeoptiot" "'LTP'";1;"LTP Työttömyysaste, prosenttia työvoimasta" "'LVOK'";1;"LVOK Verokertymä, OECD" "'LVOV'";1;"LVOV Veroaste, OECD" "'USD'";1;"USD Dollari, vuoden keskikurssi" "'JPY'";1;"JPY Jeni, vuoden keskikurssi" "'SEK'";1;"SEK Kruunu, vuoden keskikurssi" "'GBP'";1;"GBP Punta, vuoden keskikurssi" "'ECU'";1;"ECU Ecu, vuoden keskikurssi" "'X'";1;"X Tuntematon" "'Z'";1;"Z Ei pätevä" "'B6UM'";1;"B6UM Ulkom. maksetut tulonsiirrot" "'B6UMK'";1;"B6UMK Tulonsiirrot ulkomaille" "'B6US'";1;"B6US Ulkom. saadut tulonsiirrot" "'B6USR'";1;"B6USR Tulonsiirrot ulkomailta" "'E1_P'";1;"E1_P Työlliset yhden miljoonan euron tuotosta kohti (välittömät vaikutukset)" "'E2_P'";1;"E2_P Työtunnit yhden miljoonan euron tuotosta kohti (välittömät vaikutukset)" "'E1_PT'";1;"E1_PT Työlliset yhden miljoonan euron tuotosta kohti (kokonaisvaikutukset)" "'E2_PT'";1;"E2_PT Työtunnit yhden miljoonan euron tuotosta kohti (kokonaisvaikutukset)" "'D29KMD39R'";1;"D29KMD39R Muut tuotantoverot miinus muut tuotantotukipalkkiot" "'P7_USE'";1;"P7_USE Tuontituotteiden käyttö yhteensä" "'CA'";1;"CA Vaihtotase" "'GS'";2;"GS Tavarat ja palvelut" "'G'";3;"G Tavarat" "'GB'";1;"GB Maksutaseen mukainen tavarakauppa" "'G11'";1;"G11 Tullin mukainen tavarakauppa" "'GV'";1;"GV Tehtaaton tuotanto, valmistuttaminen ja välityskauppa" "'G121'";1;"G121 CIF-FOB -muunnos" "'GO'";1;"GO Muut maksutaseen ja tullin tavarakaupan erot" "'S'";3;"S Palvelut" "'SA'";4;"SA Tuotannolliset palvelut" "'SB'";4;"SB Huolto- ja korjauspalvelut, muualla luokittelemattomat" "'SC'";4;"SC Kuljetus" "'SC1'";5;"SC1 Meriliikenne" "'SC11'";6;"SC11 Meriliikenteen matkustajakuljetus" "'SC12'";6;"SC12 Meriliikenteen rahtikuljetus" "'SC13'";6;"SC13 Meriliikenteen muu kuljetus" "'SC2'";5;"SC2 Ilmaliikenne" "'SC21'";6;"SC21 Ilmaliikenteen matkustajakuljetus" "'SC22'";6;"SC22 Ilmaliikenteen rahtikuljetus" "'SC23'";6;"SC23 Ilmaliikenteen muu kuljetus" "'SC3'";5;"SC3 Muut liikennemuodot" "'SC3B1'";6;"SC3B1 Rautatieliikenteen matkustajakuljetus" "'SC3B2'";6;"SC3B2 Rautatieliikenteen rahtikuljetus" "'SC3B3'";6;"SC3B3 Rautatieliikenteen muu kuljetus" "'SC3C1'";6;"SC3C1 Tieliikenteen matkustajakuljetus" "'SC3C2'";6;"SC3C2 Tieliikenteen rahtikuljetus" "'SC3C3'";6;"SC3C3 Tieliikenteen muu kuljetus" "'SC3D1'";6;"SC3D1 Sisävesiliikenteen matkustajakuljetus" "'SC3D2'";6;"SC3D2 Sisävesiliikenteen rahtikuljetus" "'SC3D3'";6;"SC3D3 Sisävesiliikenteen muu kuljetus" "'SC3G'";6;"SC3G Muu liikennettä tukeva ja palveleva toiminta" "'SC4'";5;"SC4 Posti- ja kuriiripalvelut" "'SD'";4;"SD Matkailu" "'SE'";4;"SE Rakentaminen" "'SF'";4;"SF Vakuutus- ja eläkepalvelut" "'SG'";4;"SG Rahoituspalvelut" "'SG1'";5;"SG1 Rahoituspalvelut joista peritään maksu sekä muut rahoituspalvelut" "'SG2'";5;"SG2 Välilliset rahoituspalvelut (FISIM)" "'SH'";4;"SH Henkisen omaisuuden käytöstä perityt maksut, muualle luokittelemattomat" "'SH1'";5;"SH1 Franchise- ja tavaramerkkien lisensiointimaksut" "'SH2'";5;"SH2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulosten käyttölisenssit" "'SH3'";5;"SH3 Tietokoneohjelmien jäljentämiseen ja jakeluun liittyvät lisenssit" "'SH4'";5;"SH4 Audiovisuaalisten ja niihin liittyvien tuotteiden jäljennys- ja/tai jakelulisenssi" "'SH41'";6;"SH41 Audiovisuaalisten tuotteiden jäljennys- ja/tai jakelulisenssi" "'SH42'";6;"SH42 Muiden tuotteiden jäljentämis- ja/tai jakelulisenssi" "'SI'";4;"SI Televiestintä-, tietotekniikka- ja tietopalvelut" "'SI1'";5;"SI1 Televiestintäpalvelut" "'SI2'";5;"SI2 Tietojenkäsittelypalvelut" "'SI21'";6;"SI21 Tietokoneohjelmistot" "'SI22'";6;"SI22 Muut tietojenkäsittelypalvelut" "'SI3'";5;"SI3 Tietopalvelut" "'SI31'";6;"SI31 Uutistoimistopalvelut" "'SI32'";6;"SI32 Muut tietopalvelut" "'SJ'";4;"SJ Muut liike-elämän palvelut" "'SJ1'";5;"SJ1 Tutkimus- ja kehityspalvelut" "'SJ11'";6;"SJ11 Järjestelmällinen työ osaamisen lisäämiseksi" "'SJ111'";7;"SJ111 Asiakkaan tilaamien ja muiden tutkimus- ja kehityspalvelujen tuottaminen" "'SJ112'";7;"SJ112 Tutkimukseen ja kehittämiseen perustuvien omistusoikeuksien myynti" "'SJ113'";7;"SJ113 Tutkimukseen ja kehitykseen perustuvat tekijänoikeudet" "'SJ114'";7;"SJ114 Teollisten menetelmien ja mallien myynti (mukaan lukien liikesalaisuudet)" "'SJ115'";7;"SJ115 Muu t&k omistusoikeuksien myynti" "'SJ12'";6;"SJ12 Muut tutkimus- ja kehityspalvelut" "'SJ2'";5;"SJ2 Asiantuntijoiden ja liikehallinnon konsulttipalvelut" "'SJ21'";6;"SJ21 Lakiasiain-, laskentatoimen, liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut" "'SJ211'";7;"SJ211 Lakiasiainpalvelut" "'SJ212'";7;"SJ212 Laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut" "'SJ213'";7;"SJ213 Yritys- ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut" "'SJ22'";6;"SJ22 Mainonta, markkinatutkimus ja mielipidetutkimukset" "'SJ3'";5;"SJ3 Tekniset, kaupankäyntiin liittyvät ja muut liike-elämän palvelut" "'SJ31'";6;"SJ31 Arkkitehti-, insinööri-, tieteelliset ja muut tekniset palvelut" "'SJ311'";7;"SJ311 Arkkitehtipalvelut" "'SJ312'";7;"SJ312 Insinööripalvelut" "'SJ313'";7;"SJ313 Tieteelliset ja muut tekniset palvelut" "'SJ32'";6;"SJ32 Maatalouden, kaivostoiminnan ja muun paikalla tapahtuvan jalostuksen palvelut" "'SJ321'";7;"SJ321 Jätteiden käsittely ja puhdistuspalvelut, maatalouden ja kaivostoiminnan palvelut" "'SJ322'";7;"SJ322 Maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvät palvelut" "'SJ323'";7;"SJ323 Kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyvät palvelut" "'SJ33'";6;"SJ33 Käyttöleasingpalvelut" "'SJ34'";6;"SJ34 Kaupankäyntiin liittyvät palvelut" "'SJ35'";6;"SJ35 Muualla luokittelemattomat muut liike-elämän palvelut" "'SK'";4;"SK Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut" "'SK1'";5;"SK1 Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut" "'SK11'";6;"SK11 Audiovisuaaliset palvelut" "'SK12'";6;"SK12 Taiteisiin liittyvät palvelut" "'SK2'";5;"SK2 Muut henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut" "'SK21'";6;"SK21 Terveyspalvelut" "'SK22'";6;"SK22 Koulutuspalvelut" "'SK23'";6;"SK23 Kulttuuriperintö- ja virkistyspalvelut" "'SK24'";6;"SK24 Muut henkilökohtaiset palvelut" "'SL'";4;"SL Julkisyhteisöjen tuottamat tavarat ja tarjoamat palvelut, muualle luokittelemattomat" "'IN1'";3;"IN1 Ensitulo" "'D1'";4;"D1 Palkansaajakorvaukset" "'D4P'";4;"D4P Sijoitustulo" "'D4O'";4;"D4O Muu ensitulo" "'IN2'";3;"IN2 Tulojen uudelleenjako" "'KA'";1;"KA Pääomatase" "'FA'";1;"FA Rahoitustase" "'EO'";1;"EO Virheelliset ja tunnistamattomat erät"