Palaa luokitusten etusivulle

Px-koodisto taloustoimi

 •  
  • Px-koodistoja käytetään taulukkomuotoisen tilastotiedon esittämiseen. Niiden pohjana ovat yleensä standardiluokitukset. Px-koodistoihin on lisätty yhtenäiset summa- ja tuntematon -luokat sekä tilastojen taulukoissaan käyttämiä omia summa- tai yhdistelmäluokkia.

Luokat (913)


 • D4N+D3N+D2N D4N+D3N+D2N Omaisuutulot, tuotannon ja tuonnin verot sekä tuki ...
 • D4_B4N D4_B4N Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto ...
 • D4_B4NS11 D4_B4NS11 Omaisuus- ja yrittäjätulot, yritykset, netto ...
 • D4_B4NS12 D4_B4NS12 Omaisuus- ja yrittäjätulot, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, netto ...
 • D4_B4NS13 D4_B4NS13 Omaisuus- ja yrittäjätulot, julkisyhteisöt, netto ...
 • D4_B4NS14 D4_B4NS14 Omaisuus- ja yrittäjätulot, kotitaloudet, netto ...
 • D4_B4NS15 D4_B4NS15 Omaisuus- ja yrittäjätulot, kotital. palv. voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, netto ...
 • D4_B4NS1N D4_B4NS1N Omaisuus- ja yrittäjätulot, erittelemätön kotimainen sektori, netto ...
 • D41 D41 Korot ...
 • D41G D41G Todelliset ja pääomitetut korot ...
 • D411 D411 Todelliset korot ...
 • D412 D412 Pääomitetut korot ...
 • D412G D412G Todelliset korot rahalaitokset ...
 • D413 D413 Korkojen FISIM-oikaisu ...
 • D413A D413A Kotitalouksien kulutusluott. korot, FISIM-oikaisu ...
 • D413B D413B Kotitalouksien asuntoluott. korot, FISIM-oikaisu ...
 • D413C D413C Kotitalouksien yritystoim. korot, FISIM-oikaisu ...
 • D4119 D4119 Erittelemättömät maksetut todelliset korot ...
 • D411A D411A Kotitalouksien kulutusluottojen korot ...
 • D411B D411B Kotitalouksien asuntoluottojen korot, yrittäjätulo ...
 • D411C D411C Kotitalouksien yritystoiminnan korot, yrittäjätulo ...
 • D411G D411G Todelliset korot, muut, ...
 • D42 D42 Yritysten jakamat tulot ...
 • D421 D421 Osingot ...
 • D4211 D4211 Varsinaiset osingot ...
 • D4212 D4212 Pääomitetut osingot (sijoitusrahastoista) ...
 • D422 D422 Yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä ...
 • D43 D43 Suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetu ...
 • D44 D44 Vakuutuksenottajien omaisuustulo ...
 • D441 D441 Vakuutuksenottajien sijoitustulo ...
 • D442 D442 Eläkeoikeuksiin perustuvat sijoitustulot ...
 • D443 D443 Osuudenomistajille kuuluva sijoitusrahastojen sijoitustulo ...
 • D45 D45 Luonnonvaravuokrat ...
 • D4R D4R Omaisuustulot, tulona ...
 • D4RU D4RU Omaisuustulot, sulauttamaton, tulona ...
 • D4OMR D4OMR Omaisuustulot (sis. luovutusvoitot ja -tappiot), tulona ...
 • D41R D41R Korot FISIM-oikaisun jälkeen, tulona ...
 • D411R D411R Todelliset korot, tulona ...
 • D411GR D411GR Todelliset korot, muut, tulona ...
 • D411RS13 D411RS13 Julkisyhteisöjen väliset todelliset korot, tulona ...
 • D412R D412R Korkojen FISIM-oikaisu, talletukset, tulona ...
 • D412GR D412GR Todelliset korot rahalaitokset, tulona ...
 • D413R D413R Korkojen FISIM-oikaisu, talletukset ...
 • D42R D42R Yritysten jakamat tulot, tulona ...
 • D421R D421R Osingot, tulona ...
 • D4RS D4RS Omaisuustulot, sulautettu, tulona ...
 • D4RS13 D4RS13 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, tulona ...
 • D4RS1311 D4RS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, valtionhallinto, tulona ...
 • D4RS1313 D4RS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, paikallishallinto, tulona ...
 • D4RS1314 D4RS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D4RS13141 D4RS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, työeläkelaitokset, tulona ...
 • D4RS13149 D4RS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, muut sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D4R+D2R D4R+D2R Omaisuutulot ja tuotannon ja tuonnin verot, tulona ...
 • D4R+D3R D4R+D3R Omaisuustulot ja tukipalkkiot, tulona ...
 • D4NR+D3NR+D2NR D4N+D3N+D2N Omaisuutulot, tuotannon ja tuonnin verot sekä tuki, tulona ...
 • D4211R D4211R Varsinaiset osingot, tulona ...
 • D4212R D4212R Pääomitetut osingot (sijoitusrahastoista), tulona ...
 • D422R D422R Yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä, tulona ...
 • D43R D43R Suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetut voitot, tulona ...
 • D44R D44R Muut sijoitustulot, tulona ...
 • D441R D441R Vakuutuksenottajien sijoitustulo, tulona ...
 • D442R D442R Eläkeoikeuksiin perustuvat sijoitustulot, tulona ...
 • D443R D443R Osuudenomistajille kuuluva sijoitusrahastojen sijoitustulo, tulona ...
 • D45R D45R Luonnonvaravuokrat, tulona ...
 • D4K D4K Omaisuustulot, menona ...
 • D4KU D4KU Omaisuustulot, sulauttamaton, menona ...
 • D4OMK D4OMK Omaisuustulot (sis. luovutusvoitot ja -tappiot), menona ...
 • D41K D41K Korot FISIM-oikaisun jälkeen, menona ...
 • D411K D411K Todelliset korot, menona ...
 • D412K D412K Korkojen FISIM-oikaisu, lainat, menona ...
 • D42K D42K Yritysten jakamat tulot, menona ...
 • D421K D421K Osingot, menona ...
 • D4KS D4KS Omaisuustulot, sulautettu, menona ...
 • D4KS13 D4KS13 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, menona ...
 • D4KS1311 D4KS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, valtionhallinto, menona ...
 • D4KS1313 D4KS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, paikallishallinto, menona ...
 • D4KS1314 D4KS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, sosiaaliturvarahastot, menona ...
 • D4KS13141 D4KS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, työeläkelaitokset, menona ...
 • D4KS13149 D4KS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset omaisuustulot, muut sosiaaliturvarahastot, menona ...
 • D4K+D2K D4K+D2K Omaisuutulot ja tuotannon ja tuonnin verot, menona ...
 • D4K+D3K D4K+D3K Omaisuustulot ja tukipalkkiot, menona ...
 • D4NK+D3NK+D2NK D4N+D3N+D2N Omaisuutulot, tuotannon ja tuonnin verot sekä tuki, menona ...
 • D411GK D411GK Todelliset korot, muut, menona ...
 • D411KS13 D411KS13 Julkisyhteisöjen väliset todelliset korot, menona ...
 • D411KS1313 D411KS1313 Todelliset korot kunnille ja kuntayhtymille, menona ...
 • D411KS13141 D411KS13141 Todelliset korot työeläkelaitoksille, menona ...
 • D411KS13149 D411KS13149 Todelliset korot muille sosiaaliturvarahastoille, menona ...
 • D412GK D412GK Todelliset korot rahalaitokset, menona ...
 • D413K D413K Korkojen FISIM-oikaisu, lainat ...
 • D4211K D4211K Varsinaiset osingot, menona ...
 • D4212K D4212K Pääomitetut osingot (sijoitusrahastoista), menona ...
 • D422K D422K Yrittäjätulon otot yritysmäisistä yhteisöistä, menona ...
 • D43K D43K Suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetut voitot, menona ...
 • D44K D44K Muut sijoitustulot, menona ...
 • D441K D441K Vakuutuksenottajien sijoitustulo, menona ...
 • D442K D442K Eläkeoikeuksiin perustuvat sijoitustulot, menona ...
 • D443K D443K Osuudenomistajille kuuluva sijoitusrahastojen sijoitustulo, menona ...
 • D45K D45K Luonnonvaravuokrat, menona ...
 • D1_D4 D1_D4 Ensitulo ...
 • D1_D4K D1_D4K Ulkomaille maksettu ensitulo ...
 • D1_D4N D1_D4N Ensitulo ulkomailta, netto ...
 • D1_D4R D1_D4R Ulkomailta saatu ensitulo ...
 • B11VV B11VV Vaihtosuhdevaikutus ...
 • B5G B5G Bruttokansantulo (BKTL) ...
 • B5N B5N Nettokansantulo ...
 • B5GR B5GR Bruttokansantulo, kotimainen (BKTL) ...
 • B5UM B5UM Ulkom. maksettu ensitulo ...
 • B5US B5US Ulkom. saatu ensitulo ...
 • B4G B4G Yrittäjätulo, brutto ...
 • B41G B41G Yrittäjätulo maataloudesta, brutto ...
 • B42G B42G Yrittäjätulo metsätaloudesta, brutto ...
 • B43G B43G Laskennallinen asuntotulo, brutto ...
 • B44G B44G Muu yrittäjätulo, brutto ...
 • B4N B4N Yrittäjätulo, netto ...
 • B41N B41N Yrittäjätulo maataloudesta ...
 • B42N B42N Yrittäjätulo metsätaloudesta ...
 • B43N B43N Laskennallinen asuntotulo ...
 • B44N B44N Muu yrittäjätulo, netto ...
 • D5 D5 Tulo-, varallisuus-, ym. välittömät verot pl. pääomaverot ...
 • D51 D51 Tuloverot ...
 • D59 D59 Muut välittömät verot pl. pääomavero ...
 • D5R D5R Tulo-, varallisuus-, ym. välittömät verot, pl. pääomaverot, tulona ...
 • D51R D51R Tuloverot, tulona ...
 • D59R D59R Muut välittömät verot pl. pääomaverot, tulona ...
 • D61 D61 Saadut sosiaaliturvamaksut ...
 • D611 D611 Todelliset sosiaaliturvamaksut ...
 • D6111 D6111 Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut ...
 • D61111 D61111 Työnanatajan pakolliset todelliset sosiaaliturvamaksut ...
 • D61112 D61112 Työnantajan vapaaehtoiset todelliset sosiaaliturvamsut ...
 • D6112 D6112 Palkansaajan sosiaaliturvamaksut ...
 • D61121 D61121 Palkansaajan pakolliset sosiaaliturvamaksut ...
 • D61122 D61122 Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut ...
 • D6113 D6113 Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien sosiaaliturvamaksut ...
 • D61131 D61131 Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomie kuulumattomien pakolliset sosiaaliturvamaksut ...
 • D61132 D61132 Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut ...
 • D612 D612 Laskennalliset sosiaaliturvamaksut ...
 • D62 D62 Rahamääräiset sosiaalietuudet ...
 • D621 D621 Rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet ...
 • D622 D622 Muut rahastoidut sosiaalietuudet ...
 • D623 D623 Rahastoimattomat sosiaalietuudet ...
 • D624 D624 Sosiaaliavustukset ...
 • D63 D63 Luontoismuotoiset yhteiskunnaliset tulonsiirrot ...
 • D631 D631 Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - markkinaton tuotanto ...
 • D632 D632 Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - ostettu markkinatuotanto ...
 • D61R D61R Sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D611R D611R Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D6111R D6111R Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D61111R D61111R Työnanatajan pakolliset todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D61112R D61112R Työnantajan vapaaehtoiset todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D6112R D6112R Palkansaajan sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D61121R D61121R Palkansaajan pakolliset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D61122R D61122R Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D6113R D6113R Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D61131R D61131R Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien pakolliset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D61132R D61132R Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D612R D612R Laskennalliset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D613R D613R Kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut, tulona ...
 • D6131R D6131R Kotitalouksien todelliset eläkemaksut, tulona ...
 • D61311R D61311R Kotitalouksien pakolliset todelliset eläkemaksut, tulona ...
 • D61312R D61312R Kotitalouksien vapaaehtoiset todelliset eläkemaksut, tulona ...
 • D6132R D6132R Kotitalouksien todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, tulona ...
 • D61321R D61321R Kotitalouksien pakolliset todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, tulona ...
 • D61322R D61322R Kotitalouksien vapaaehtoiset todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, tulona ...
 • D614R D614R Kotitalouksien sosiaaliturvamaksutäydennykset, tulona ...
 • D61SCR D61SCR Sosiaalivakuutusjärjestelmän palvelumaksut, tulona ...
 • D62R D62R Rahamääräiset sosiaalietuudet, tulona ...
 • D621R D621R Rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet, tulona ...
 • D6211R D6211R Rahamääräiset sosiaaliturvaeläke-etuudet, tulona ...
 • D6212R D6212R Rahamääräiset muut sosiaaliturvaetuudet kuin eläkkeet, tulona ...
 • D622R D622R Muut sosiaalivakuutusetuudet, tulona ...
 • D6221R D6221R Muut sosiaalivakuutuksen eläke-etuudet, tulona ...
 • D6222R D6222R Muut sosiaalivakuutusetuudet kuin eläkkeet, tulona ...
 • D623R D623R Rahamääräiset sosiaaliavustukset, tulona ...
 • D624R D624R Sosiaaliavustukset, tulona ...
 • D7 D7 Muut tulonsiirrot ...
 • D71 D71 Vahinkovakuutusmaksut, netto ...
 • D72 D72 Vahinkovakuutuskorvaukset ...
 • D73 D73 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot ...
 • D74 D74 Julkisyhteisöjen tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön ...
 • D75 D75 Muut muut tulonsiirrot ...
 • D751 D751 Julkisyhteisöjen EU-maksut ...
 • D752 D752 Muut julkisyhteisöjen ulkomaiset tulonsiirrot ...
 • D753 D753 BKTL-maksu ...
 • D75S D75S Muut muut tulonsiirrot (sulautettu) ...
 • D7N D7N Muut sektorien väliset tulonsiirrot ...
 • D7S D7S Muut tulonsiirrot (sulautettu) ...
 • D7R D7R Muut tulonsiirrot, tulona ...
 • D7RU D7RU Muut tulonsiirrot, sulauttamaton, tulona ...
 • D7RS13 D7RS13 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, tulona ...
 • D7RS1311 D7RS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, valtionhallinto, tulona ...
 • D7RS1313 D7RS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, paikallishallinto, tulona ...
 • D7RS1314 D7RS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D7RS13141 D7RS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, työeläkelaitokset, tulona ...
 • D7RS13149 D7RS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D71R D71R Vahinkovakuutusmaksut, tulona ...
 • D72R D72R Vahinkovakuutuskorvaukset, tulona ...
 • D73R D73R Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, tulona ...
 • D73RS13 D73RS13 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, tulona ...
 • D73RS1311 D73RS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, valtionhallinto, tulona ...
 • D73RS1313 D73RS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, paikallishallinto, tulona ...
 • D73RS1314 D73RS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D73RS13141 D73RS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, työeläkelaitokset, tulona ...
 • D73RS13149 D73RS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D74R D74R Julkisyhteisöjen tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, tulona ...
 • D74RS1311 D74RS1311 Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, valtionhallinto, tulona ...
 • D74RS1313 D74RS1313 Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, paikallishallinto, tulona ...
 • D74RS13141 D74RS13141 Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, työeläkelaitokset, tulona ...
 • D74RS13149 D74RS13149 Tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä, muut sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D74RS2 D74RS2 Tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä, ulkomaat, tulona ...
 • D74RS21 D74RS21 Tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä, EU, tulona ...
 • D74RS22 D74RS22 Tulonsiirrot kansainvälisestä yhteistyöstä, Euroopan unionin ulkopuoliset valtiot ja kansainväliset järjestöt, tulona ...
 • D75R D75R Muut sekalaiset tulonsiirrot, tulona ...
 • D751R D751R Julkisyhteisöjen EU-maksut, tulona ...
 • D752R D752R Muut julkisyhteisöjen ulkomaiset tulonsiirrot, tulona ...
 • D753R D753R BKTL-maksu, tulona ...
 • D75SR D75SR Muut muut tulonsiirrot (sulautettu), tulona ...
 • D7NR D7NR Muut sektorien väliset tulonsiirrot, tulona ...
 • D7RS D7RS Muut tulonsiirrot, sulautettu, tulona ...
 • D7SR D7SR Muut tulonsiirrot (sulautettu), tulona ...
 • D759RS1 D759RS1 Muut sekalaiset tulonsiirrot kotimaasta ...
 • D759RS11 D759RS11 Muut sekalaiset tulonsiirrot yrityksiltä ...
 • D759RS12 D759RS12 Muut sekalaiset tulonsiirrot rahoituslaitoksilta ...
 • D759RS13 D759RS13 Muut sekalaiset tulonsiirrot julkisyhteisöiltä ...
 • D759RS1311 D759RS1311 Muut sekalaiset tulonsiirrot valtionhallinnolta ...
 • D759RS1313 D759RS1313 Muut sekalaiset tulonsiirrot paikallishallinnolta ...
 • D759RS1314 D759RS1314 Muut sekalaiset tulonsiirrot sosiaaliturvarahastoilta ...
 • D759RS13141 D759RS13141 Muut sekalaiset tulonsiirrot työeläkelaitoksilta ...
 • D759RS13149 D759RS13149 Muut sekalaiset tulonsiirrot muilta sosiaaliturvarahastoilta ...
 • D759RS14 D759RS14 Muut sekalaiset tulonsiirrot kotitalouksilta ...
 • D759RS15 D759RS15 Muut sekalaiset tulonsiirrot voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä ...
 • D759RS2 D759RS2 Muut sekalaiset tulonsiirrot tulonsiirrot ulkomailta ...
 • D759RS21 D759RS21 Muut sekalaiset tulonsiirrot EU:lta ...
 • D759RS22 D759RS22 Muut sekalaiset tulonsiirrot muilta mailta ...
 • D76R D76R Arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat, tulona ...
 • D761R D761R Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat, tulona ...
 • D762R D762R Arvonlisäveroon perustuvat EU:n omat varat, tulona ...
 • D5K D5K Tulo-, varallisuus-, ym. välittömätt verot, pl. pääomaverot, menona ...
 • D51K D51K Tuloverot, menona ...
 • D59K D59K Muut välittömät verot pl. pääomavero, menona ...
 • D61K D61K Maksetut sosiaaliturvamaksut ...
 • D611K D611K Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D6111K D6111K Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D61111K D61111K Työnanatajan pakolliset todelliset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D61112K D61112K Työnantajan vapaaehtoiset todelliset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D6112K D6112K Palkansaajan sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D61121K D61121K Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut,menona ...
 • D61122K D61122K Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D6113K D6113K Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D61131K D61131K Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien pakolliset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D61132K D61132K Itsenäisten yrittäjien ja työllisiin kuulumattomien vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D612K D612K Laskennalliset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D613K D613K Kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut, menona ...
 • D6131K D6131K Kotitalouksien todelliset eläkemaksut, menona ...
 • D61311K D61311K Kotitalouksien pakolliset todelliset eläkemaksut, menona ...
 • D61312K D61312K Kotitalouksien vapaaehtoiset todelliset eläkemaksut, menona ...
 • D6132K D6132K Kotitalouksien todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, menona ...
 • D61321K D61321K Kotitalouksien pakolliset todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, menona ...
 • D61322K D61322K Kotitalouksien vapaaehtoiset todelliset muut maksut kuin eläkemaksut, menona ...
 • D614K D614K Kotitalouksien sosiaaliturvamaksutäydennykset, menona ...
 • D61SCK D61SCK Sosiaalivakuutusjärjestelmän palvelumaksut, menona ...
 • D62K D62K Rahamääräiset sosiaalietuudet, menona ...
 • D621K D621K Rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet, menona ...
 • D6211K D6211K Rahamääräiset sosiaaliturvaeläke-etuudet, menona ...
 • D6212K D6212K Rahamääräiset muut sosiaaliturvaetuudet kuin eläkkeet, menona ...
 • D622K D622K Muut sosiaalivakuutusetuudet, menona ...
 • D6221K D6221K Muut sosiaalivakuutuksen eläke-etuudet, menona ...
 • D6222K D6222K Muut sosiaalivakuutusetuudet kuin eläkkeet, menona ...
 • D623K D623K Rahamääräiset sosiaaliavustukset, menona ...
 • D624K D624K Sosiaaliavustukset, menona ...
 • D7K D7K Muut tulonsiirrot, menona ...
 • D7KU D7KU Muut tulonsiirrot, sulauttamaton, menona ...
 • D7KS13 D7KS13 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, menona ...
 • D7KS1311 D7KS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, valtionhallinto, menona ...
 • D7KS1313 D7KS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, paikallishallinto, menona ...
 • D7KS1314 D7KS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, sosiaaliturvarahastot, menona ...
 • D7KS13141 D7KS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, työeläkelaitokset, menona ...
 • D7KS13149 D7KS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset muut tulonsiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, menona ...
 • D71K D71K Vahinkovakuutusmaksut, menona ...
 • D72K D72K Vahinkovakuutuskorvaukset, menona ...
 • D73K D73K Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, menona ...
 • D73KS13 D73KS13 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot ...
 • D73KS1311 D73KS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, valtionhallinto ...
 • D73KS1313 D73KS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, paikallishallinto ...
 • D73KS1314 D73KS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, sosiaaliturvarahastot ...
 • D73KS13141 D73KS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, työeläkelaitokset ...
 • D73KS13149 D73KS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot, muut sosiaaliturvarahastot ...
 • D74K D74K Julkisyhteisöjen tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön, menona ...
 • D74KS1311 D74KS1311 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön, valtionhallinto ...
 • D74KS1313 D74KS1313 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön, paikallishallinto ...
 • D74KS13141 D74KS13141 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön, sosiaaliturvarahastot ...
 • D74KS13149 D74KS13149 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön, muut sosiaaliturvarahastot ...
 • D74KS2 D74KS2 Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön ...
 • D74KS21 D74KS21 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön EU:lle ...
 • D74KS22 D74KS22 Tulonsiirrot kv. yhteistyöhön muille ...
 • D75K D75K Muut sekalaiset tulonsiirrot, menona ...
 • D751K D751K Julkisyhteisöjen EU-maksut, menona ...
 • D752K D752K Muut julkisyhteisöjen ulkomaiset tulonsiirrot, menona ...
 • D753K D753K BKTL-maksu, menona ...
 • D75SK D75SK Muut muut tulonsiirrot (sulautettu) menona ...
 • D7KS D7KS Muut tulonsiirrot, sulautettu, menona ...
 • D7NK D7NK Muut sektorien väliset tulonsiirrot, menoa ...
 • D7SK D7SK Muut tulonsiirrot (sulautettu), menona ...
 • D759KS1 D759KS1 Muut tulonsiirrot kotimaahan ...
 • D759KS11 D759KS11 Tulonsiirrot yrityksille ...
 • D759KS12 D759KS12 Tulonsiirrot rahoituslaitoksille ...
 • D759KS13 D759KS13 Tulonsiirrot julkisyhteisöille ...
 • D759KS1311 D759KS1311 Tulonsiirrot valtionhallinnolle ...
 • D759KS1313 D759KS1313 Tulonsiirrot paikallishallinnolle ...
 • D759KS1314 D759KS1314 Tulonsiirrot sosiaaliturvarahastoille ...
 • D759KS13141 D759KS13141 Tulonsiirrot työeläkelaitoksille ...
 • D759KS13149 D759KS13149 Tulonsiirrot muille sosiaaliturvarahastoille ...
 • D759KS14 D759KS14 Tulonsiirrot kotitalouksille ...
 • D759KS15 D759KS15 Tulonsiirrot voittoa tavoittelemattomille yhteisöille ...
 • D759KS2 D759KS2 Muut tulonsiirrot ulkomaille ...
 • D759KS21 D759KS21 Muut tulonsiirrot EU:lle ...
 • D759KS22 D759KS22 Muut ulkomaiset tulonsiirrot ...
 • D76K D76K Arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat, menona ...
 • D761K D761K Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat EU:n omat varat, menona ...
 • D762K D762K Arvonlisäveroon perustuvat EU:n omat varat, menona ...
 • D5_D7 D5_D7 Tulonsiirrot ...
 • D5_D7K D5_D7K Tulonsiirrot ulkomaille ...
 • D5_D7R D5_D7R Tulonsiirrot ulkomailta ...
 • D5_D7N D5_D7N Tulonsiirrot ulkomailta, netto ...
 • B6G B6G Käytettävissä oleva tulo, brutto ...
 • B6N B6N Käytettävissä oleva tulo, netto ...
 • B6NS14 B6NS14 Käytettävissä oleva tulo, kotitaloudet, netto ...
 • B12 B12 Vaihtotase ...
 • D8 D8 Eläkeoikuksien muutoksen oikaisu ...
 • D8R D8R Eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu, tulona ...
 • P3 P3 Kulutusmenot ...
 • P31 P31 Yksilölliset kulutusmenot ...
 • P32 P32 Kollektiiviset kulutusmenot ...
 • P33 P33 Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomaille ...
 • P34 P34 Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa ...
 • P3R P3R Kulutusmenot, tulona ...
 • P31R P31R Yksilölliset kulutusmenot, tulona ...
 • P32R P32R Kollektiiviset kulutusmenot, tulona ...
 • P33R P33R Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomaille, tulona ...
 • P34R P34R Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa, tulona ...
 • P3K P3K Kulutusmenot, menona ...
 • P31K P31K Yksilölliset kulutusmenot, menona ...
 • P31KCD P31KCD Kotitalouksien kulutusmenot, kestävät kulutustavarat, menona ...
 • P31KCND P31KCND Kotitalouksien kulutusmenot, lyhytikäiset tavarat, menona ...
 • P31KCS P31KCS Kotitalouksien kulutusmenot, palvelut, menona ...
 • P31KCSD P31KCSD Kotitalouksien kulutusmenot, puolikestävät tavarat, menona ...
 • P31KDC P31KDC Kotitalouksien kulutusmenot Suomessa, menona ...
 • P31KNC P31KNC Kotitalouksien kulutusmenot (kansallinen), menona ...
 • P31DC P31DC Yksityiset kulutusmenot Suomessa ...
 • P31DCK P31DCK Yksityiset kulutusmenot Suomessa, menona ...
 • P31DCR P31DCR Yksityiset kulutusmenot Suomessa, tulona ...
 • P31NC P31NC Yksityiset kulutusmenot ...
 • P31NCK P31NCK Yksityiset kulutusmenot, menona ...
 • P31NCR P31NCR Yksityiset kulutusmenot, tulona ...
 • P31NCX P31NCX YKSITYISET KULUTUSMENOT ...
 • P32K P32K Kollektiiviset kulutusmenot, menona ...
 • P33K P33K Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomaille, menona ...
 • P34K P34K Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa, menona ...
 • P3J P3J Julkiset kulutusmenot ...
 • P3JK P3JK Julkiset kulutusmenot, menona ...
 • P3JR P3JR Julkiset kulutusmenot, tulona ...
 • P3KS13 P3KS13 Julkiset kulutusmenot, menona ...
 • P3KS14_S15 P3KS14_S15 Yksityiset kulutusmenot, menona ...
 • P3KS15 P3KS15 Kulutusmenot, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, menona ...
 • P3X P3X Kulutusmenot ...
 • P3Y P3Y Yksityiset kulutusmenot ...
 • P3YK P3YK Yksityiset kulutusmenot, menona ...
 • P3YR P3YR Yksityiset kulutusmenot, tulona ...
 • F4 F4 Lainat ...
 • F4S14 F4S14 Lainat, kotitaloudet ...
 • D8K D8K Eläkeoikeuksien muutoksen oikaisu, menona ...
 • B8G B8G Säästö, brutto ...
 • B8N B8N Säästö, netto ...
 • B8NS14 B8NS14 Säästämisaste, kotitaloudet ...
 • F4NS14 F4NS14 Velkaantumisaste, kotitaloudet ...
 • D9 D9 Pääomansiirrot ...
 • D9S D9S Pääomansiirrot (sulautettu) ...
 • D9N D9N Pääomansiirrot, netto ...
 • D9M D9M Investointiavustukset ja muut pääomansiirrot ...
 • D91 D91 Pääomaverot ...
 • D911 D911 Julkisyhteisöjen väliset pääomaverot ...
 • D912 D912 Muut pääomaverot ...
 • D92 D92 Investointiavustukset ...
 • D921 D921 Investointiavustukset EU:lle ...
 • D922 D922 Muut ulkomaiset investointiavustukset ...
 • D92S D92S Investointiavustukset (sulautettu) ...
 • D99 D99 Muut pääomansiirrot ...
 • D99S D99S Muut pääomansiirrot (sulautettu) ...
 • D9921 D9921 Pääomansiirrot EU:lle ...
 • D9925 D9925 Muut ulkomaiset pääomansiirrot ...
 • D9R D9R Pääomansiirrot, tulona ...
 • D9RU D9RU Pääomansiirrot, sulauttamaton, tulona ...
 • D9RS13 D9RS13 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, tulona ...
 • D9RS1311 D9RS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, valtionhallinto, tulona ...
 • D9RS1313 D9RS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, paikallishallinto, tulona ...
 • D9RS1314 D9RS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D9RS13141 D9RS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, työeläkelaitokset, tulona ...
 • D9RS13149 D9RS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, tulona ...
 • D91R D91R Pääomaverot, tulona ...
 • D91RS0XS13 D91RS0XS13 Pääomaverot muilta kuin julkisyhteisöiltä, tulona ...
 • D92R D92R Investointiavustukset, tulona ...
 • D92RS13 D92RS13 Julkisyhteisöjen väliset investointiavustukset, tulona ...
 • D99R D99R Muut pääomansiirrot, tulona ...
 • D99RS13 D99RS13 Julkisyhteisöjen väliset muut pääomansiirrot, tulona ...
 • D99RS1313 D99RS1313 Muut pääomansiirrot kunnilta ja kuntayhtymiltä, tulona ...
 • D9RS D9RS Pääomansiirrot, sulautettu, tulona ...
 • D9SR D9SR Pääomansiirrot (sulautettu), tulona ...
 • D9MR D9MR Investointiavustukset ja muut pääomansiirrot, tulona ...
 • D911R D911R Julkisyhteisöjen väliset pääomaverot, tulona ...
 • D912R D912R Muut pääomaverot, tulona ...
 • D921R D921R Investointiavustukset EU:lta, tulona ...
 • D922R D922R Muut ulkomaiset investointiavustukset, tulona ...
 • D92SR D92SR Investointiavustukset (sulautettu), tulona ...
 • D9921R D9921R Pääomansiirrot EU:lta, tulona ...
 • D9925R D9925R Muut ulkomaiset pääomansiirrot, tulona ...
 • D99SR D99SR Muut pääomansiirrot (sulautettu), tulona ...
 • D9K D9K Pääomansiirrot, menona ...
 • D9KU D9KU Pääomansiirrot, sulauttamaton, menona ...
 • D9KS13 D9KS13 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, menona ...
 • D9KS1311 D9KS1311 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, valtionhallinto, menona ...
 • D9KS1313 D9KS1313 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, paikallishallinto, menona ...
 • D9KS1314 D9KS1314 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, sosiaaliturvarahastot, menona ...
 • D9KS13141 D9KS13141 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, työeläkelaitokset, menona ...
 • D9KS13149 D9KS13149 Julkisyhteisöjen sisäiset pääomansiirrot, muut sosiaaliturvarahastot, menona ...
 • D91K D91K Pääomaverot, menona ...
 • D92K D92K Investointiavustukset, menona ...
 • D92KS13 D92KS13 Julkisyhteisöjen väliset investointiavustukset, menona ...
 • D92KS1313 D92KS1313 Investointiavustukset kunnille ja kuntayhtymille, menona ...
 • D99K D99K Muut pääomansiirrot, menona ...
 • D99KS13 D99KS13 Julkisyhteisöjen väliset muut pääomansiirrot, menona ...
 • D99KS1313 D99KS1313 Muut pääomansiirrot kunnille ja kuntayhtymille, menona ...
 • D99KS13141 D99KS13141 Muut pääomansiirrot työeläkelaitoksille, menona ...
 • D9KS D9KS Pääomansiirrot, sulautettu, menona ...
 • D9MK D9MK Investointiavustukset ja muut pääomansiirrot, menona ...
 • D9SK D9SK Pääomansiirrot (sulautettu), menona ...
 • D911K D911K Julkisyhteisöjen väliset pääomaverot, menona ...
 • D912K D912K Muut pääomaverot, menona ...
 • D921K D921K Investointiavustukset EU:lle, menona ...
 • D922K D922K Muut ulkomaiset investointiavustukset, menona ...
 • D92SK D92SK Investointiavustukset (sulautettu), menona ...
 • D9921K D9921K Pääomansiirrot EU:lle, menona ...
 • D9925K D9925K Muut ulkomaiset pääomansiirrot, menona ...
 • D99SK D99SK Muut pääomansiirrot (sulautettu), menona ...
 • B101 B101 Säästöistä ja pääomansiirroista johtuvat nettovarallisuuden muutokset ...
 • P51CR P51CR Kiinteän pääoman kuluminen, menona ...
 • P5 P5 Pääoman bruttomuodostus ...
 • P51 P51 Kiinteän pääoman bruttomuodostus ...
 • P5R P5R Pääoman bruttomuodostus, tulona ...
 • P5K P5K Pääoman bruttomuodostus, menona ...
 • P5N P5N Varastojen muut. ja arvoes. nettohankinta ...
 • P51R P51R Kiinteän pääoman bruttomuodostus, tulona ...
 • P51K P51K Kiinteän pääoman bruttomuodostus, menona ...
 • P51Y P51Y Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodost. ...
 • P51J P51J Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus ...
 • P51KN111 P51KN111 Investoinnit asuinrakennuksiin ...
 • P51KN111_N112 P51KN111+N112 Rakennusinvestoinnit ...
 • P51KN111_N1121 P51KN111+N1121 Investoinnit asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin ...
 • P51KN1121 P51KN1121 Investoinnit muihin talorakennuksiin kuin asuinrakennuksiin ...
 • P51KN1122_N1123 P51KN1122+N1123 Maa- ja vesirakennusinvestoinnit sekä maanparannukset ...
 • P51KN113_N114 P51KN113+N114 Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit: asejärjestelmät ...
 • P51KN1131 P51KN1131 Investoinnit kuljetusvälineisiin ...
 • P51KN1132_N114 P51KN1132+N114 Kone- ja laiteinvestoinnit: asejärjestelmät ...
 • P51KN115_N117 P51KN115+N117 Kasvatettavat varat ja henkiset omaisuustuotteet ...
 • P51KS13 P51KS13 Julkiset investoinnit ...
 • P51KS1Y P51KS1Y Yksityiset investoinnit ...
 • P51KXS13 P51KXS13 Yksityiset investoinnit ...
 • P513 P513 Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen arvo ...
 • P5131 P5131 Maan ym. perusparannukset ...
 • P5131K P5131K Maan perusparannukset, menona ...
 • P5131R P5131R Maan perusparannukset, tulona ...
 • P5132 P5132 Maan ym. omistusoik.siirt.kust. ...
 • P5132K P5132K Maan omistusoikeuden siirtokustannus ja perusparannuksiin, menona ...
 • P5132R P5132R Maan omistusoikeuden siirtokustannus ja perusparannuksiin, tulona ...
 • P513K P513K Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen arvo, menona ...
 • P513R P513R Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen arvo, tulona ...
 • P52 P52 Varastojen muutokset ...
 • P52+DEB1*G P52+DEB1*G Varastojen muutos + tilastollinen ero ...
 • P52K_DEB1G P52K+DEB1G Varastojen muutos+tilastollinen ero ...
 • P62N_P52K_DEB1G P62N+P52K+DEB1G Palvelujen nettovienti+varastojen muutos+tilastollinen ero ...
 • P52+P53 P52+P53 Varastojen muutos + arvoesineiden nettohankinta ...
 • P5211S P5211S Polttoaineet ...
 • P5219S P5219S Muut aineet ja tarvikkeet ...
 • P521S P521S Aineet ja tarvikkeet ...
 • P5221S P5221S Keskenkasv. kasvatettava varat ...
 • P5222S P5222S Keskeneräiset rakennukset ...
 • P5223S P5223S Keskeneräiset koneet, laitteet ja kuljetusvälineet ...
 • P5229S P5229S Muut keskeneräiset työt ...
 • P522S P522S Keskeneräiset työt ...
 • P523S P523S Valmisteet ...
 • P524S P524S Kauppatavarat ...
 • P52R P52R Varaston muutos, tulona ...
 • P52K P52K Varaston muutos, menona ...
 • P52X1 P52X1 Viljavarastot: vehnä ...
 • P52X2 P52X2 Viljavarastot: ruis ...
 • P52X3 P52X3 Viljavarastot: ohra ...
 • P52X4 P52X4 Viljavarastot: kaura ...
 • P53 P53 Arvoesineiden nettohankinta ...
 • P53R P53R Arvoesineiden nettohankinta, tulona ...
 • P53K P53K  Arvoesineiden nettohankinta, menona ...
 • P531S P531S Jalometallit ja -kivet ...
 • P532S P532S Antiikki ja muut taide-esineet ...
 • P539S P539S Muut arvoesineet ...
 • NP NP Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinta ...
 • NP1 NP1  Luonnonvarojen nettohankinta ...
 • NP11 NP11  Luonnonvarojen osto ...
 • NP12 NP12  Luonnonvarojen myynnit ...
 • NP2 NP2  Muiden valmistamattomien varojen nettohankinta ...
 • DEB1G DEB1G Tilastollinen ero ...
 • B9 B9 Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto(-) ...
 • B9N B9N Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto(-) ...
 • D63R D63R Luontoismuotoiset yhteiskunnaliset tulonsiirrot, tulona ...
 • D631R D631R Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - markkinaton tuotanto, tulot ...
 • D632R D632R Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - ostettu markkinatuotanto, tulona ...
 • D63K D63K Luontoismuotoiset yhteiskunnaliset tulonsiirrot, menona ...
 • D631K D631K Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - markkinaton tuotanto, menot ...
 • D632K D632K Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot - ostettu markkinatuotanto, menona ...
 • B7G B7G Oikaistu käytettävissä oleva tulo, brutto ...
 • B7N B7N Oikaistu käytettävissä oleva tulo, netto ...
 • B7GS14 B7GS14 Oikaistu käytettävissä oleva tulo, kotitaloudet, brutto ...
 • B7NS14 B7NS14 Oikaistu käytettävissä oleva tulo, kotitaloudet, netto ...
 • BF9 BF9 Nettoluotonanto, rahoitustilinpito ...
 • BKANTA BKANTA Bruttokanta ...
 • P4 P4 Todellinen kulutus ...
 • P4R P4R Todellinen kulutus, tulona ...
 • P41 P41 Todellinen yksilöllinen kulutus ...
 • P41R P41R Todellinen yksilöllinen kulutus, tulona ...
 • P4K P4K Todellinen kulutus, menona ...
 • P41K P41K Todellinen yksilöllinen kulutus, menona ...
 • P42 P42 Todellinen kollektiivinen kulutus ...
 • P42R P42R Todellinen kollektiivinen kulutus, tulona ...
 • P42K P42K Todellinen kollektiivinen kulutus, menona ...
 • OTR OTR Tulot yhteensä ...
 • OTRU OTRU Tulot yhteensä, sulauttamaton ...
 • OTRR OTRR Kokonaistulot ...
 • OTRS OTRS Tulot yhteensä, sulautettu ...
 • NOTEU NOTEU Nettomenot yhteensä, sulauttamaton ...
 • NOTES NOTES Nettomenot yhteensä, sulautettu ...
 • OTE OTE Menot yhteensä ...
 • OTEU OTEU Menot yhteensä, sulauttamaton ...
 • OTEK OTEK Kokonaismenot ...
 • OTES OTES Menot yhteensä, sulautettu ...
 • OTE_NC OTE_NC Kokonaismenot, sulautettu ...
 • KM KM Kokonaismenot ...
 • KMS KMS Kokonaismenot (sulautettu) ...
 • SUPP SUPP Kokonaistarjonta ...
 • TOTEXP TOTEXP Kokonaismenot ...
 • TOTREV TOTREV Kokonaistulot ...
 • TUR TUR Turismimenot netto ...
 • USE USE Kokonaiskysyntä ...
 • USEV USEV Kysyntäerät yhteensä ...
 • USEX USEX Kotimaan kokonaiskysyntä ...
 • USEXV USEXV Kysyntäerät yht., kotimainen kysyntä ...
 • ALKU ALKU Alkuvarasto ...
 • LOPPU LOPPU Loppuvarasto ...
 • MUUTOS MUUTOS Varojen muutos ...
 • NKANTA NKANTA Nettokanta ...
 • POISTUMA POISTUMA Poistuma ...
 • K1 K1 Kiinteän pääoman kuluminen ...
 • K10 K10 Muualla luokittelemattomat rahoitusvarojen ja -velkojen muutokset ...
 • K1A K1A Omistusasumisen kiinteän pääoman kuluminen ...
 • K1K K1K Varojen muuttuminen taloudellisesti merkittäviksi ...
 • K2 K2 Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinta ...
 • K21 K21 Maan ja muiden aineellisten valmistamattomien varojen nettohankinnat ...
 • K211 K211 Maan ja muiden aineellisten valmistamattomien varojen ostot ...
 • K212 K212 Maan ja muiden aineellisten valmistamattomien varojen myynnit ...
 • K22 K22 Aineettomien varojen nettohankinta ...
 • E1 E1 Työlliset, kotimaa (1000 henkeä) ...
 • E11 E11 Yrittäjät, kotimaa (1000 henkeä) ...
 • E12 E12 Palkansaajat, kotimaa (1 000 henkeä) ...
 • E2 E2 Tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia) ...
 • E21 E21 Yrittäjien tehdyt työtunnit ( 1 000 000 tuntia) ...
 • E22 E22 Palkansaajien tehdyt työtunnit (1 000 000 tuntia) ...
 • EEM EEM Palkansaajat, kansallinen (1 000 henkeä) ...
 • EN EN Työlliset, kansallinen (1000 henkeä) ...
 • EP EP Keskiväkiluku (1000 henk.) ...
 • EPSU EPSU Palkansaajat suomalaiset ulkomailla ...
 • EPUS EPUS Palkansaajat ulkomaalaiset Suomessa ...
 • ESE ESE Yrittäjät, kansallinen (1000 henk.) ...
 • EUN EUN Työttömät (1000 henkeä) ...
 • EYSU EYSU Yrittäjät suomalaiset ulkomailla ...
 • EYUS EYUS Yrittäjät ulkomaalaiset Suomessa ...
 • EDP_41 EDP_41 Julkisyhteisöjen korot (EMU) ...
 • EDP_D41 EDP_D41 Julkisyhteisöjen korot (EMU), milj. € ...
 • EDP_SWAP EDP_SWAP EDP_SWAP Swap nettokorkomaksut (EMU), milj. € ...
 • EDPSWA EDPSWA Swap-oikaisu, EDP ...
 • LATI LATI LATI Ansiotasoindeksin muutos, % ...
 • LB12P LB12P Vaihtotase (SP), prosenttia BKT:sta ...
 • LB12SP LB12SP Vaihtotase (Suomen pankki), milj. € ...
 • LB12SPP LB12SPP Vaihtotase (SP), prosenttia BKT:sta ...
 • LB1GMH LB1GMH Bruttokansantuote markkinahintaan ilman FIS ...
 • LJAL LJAL Julkinen alijäämä (EMU), milj. € ...
 • LJALP LJALP Julkinen alijäämä (EMU), % BKT:sta ...
 • LJME LJME Julkiset menot, % BKT:sta ...
 • LJMEP LJMEP Julkinen velka (EMU), % BKT:sta ...
 • LJVE LJVE Julkinen velka (EMU), milj. € ...
 • LJVEP LJVEP Julkiset menot, % BKT:sta ...
 • LKHM LKHM Kuluttajahintaindeksin muutos, % ...
 • LKOT LKOT Kotitalouksien lukumäärä ...
 • LKTTH LKTTH Kauppatase (Tullihallitus), milj. € ...
 • LKVM LKVM Kotitalouksien velkaantumisaste, % ...
 • LMT LMT Matkustustase ...
 • LOPT LOPT Realisoidut työsuhdeoptiot ...
 • LTP LTP Työttömyysaste, prosenttia työvoimasta ...
 • LVOK LVOK Verokertymä, OECD ...
 • LVOV LVOV Veroaste, OECD ...
 • USD USD Dollari, vuoden keskikurssi ...
 • JPY JPY Jeni, vuoden keskikurssi ...
 • SEK SEK Kruunu, vuoden keskikurssi ...
 • GBP GBP Punta, vuoden keskikurssi ...
 • ECU ECU Ecu, vuoden keskikurssi ...
 • X X Tuntematon ...
 • Z Z Ei pätevä ...
 • B6UM B6UM Ulkom. maksetut tulonsiirrot ...
 • B6UMK B6UMK Tulonsiirrot ulkomaille ...
 • B6US B6US Ulkom. saadut tulonsiirrot ...
 • B6USR B6USR Tulonsiirrot ulkomailta ...
 • E1_P E1_P Työlliset yhden miljoonan euron tuotosta kohti (välittömät vaikutukset) ...
 • E2_P E2_P Työtunnit yhden miljoonan euron tuotosta kohti (välittömät vaikutukset) ...
 • E1_PT E1_PT Työlliset yhden miljoonan euron tuotosta kohti (kokonaisvaikutukset) ...
 • E2_PT E2_PT Työtunnit yhden miljoonan euron tuotosta kohti (kokonaisvaikutukset) ...
 • D29KMD39R D29KMD39R Muut tuotantoverot miinus muut tuotantotukipalkkiot ...
 • P7_USE P7_USE Tuontituotteiden käyttö yhteensä ...
 • CA CA Vaihtotase ...
  • GS GS Tavarat ja palvelut ...
   • G G Tavarat ...
 • GB GB Maksutaseen mukainen tavarakauppa ...
 • G11 G11 Tullin mukainen tavarakauppa ...
 • GV GV Tehtaaton tuotanto, valmistuttaminen ja välityskauppa ...
 • G121 G121 CIF-FOB -muunnos ...
 • GO GO Muut maksutaseen ja tullin tavarakaupan erot ...
  • S S Palvelut ...
   • SA SA Tuotannolliset palvelut ...
   • SB SB Huolto- ja korjauspalvelut, muualla luokittelemattomat ...
   • SC SC Kuljetus ...
    • SC1 SC1 Meriliikenne ...
     • SC11 SC11 Meriliikenteen matkustajakuljetus ...
     • SC12 SC12 Meriliikenteen rahtikuljetus ...
     • SC13 SC13 Meriliikenteen muu kuljetus ...
    • SC2 SC2 Ilmaliikenne ...
     • SC21 SC21 Ilmaliikenteen matkustajakuljetus ...
     • SC22 SC22 Ilmaliikenteen rahtikuljetus ...
     • SC23 SC23 Ilmaliikenteen muu kuljetus ...
    • SC3 SC3 Muut liikennemuodot ...
     • SC3B1 SC3B1 Rautatieliikenteen matkustajakuljetus ...
     • SC3B2 SC3B2 Rautatieliikenteen rahtikuljetus ...
     • SC3B3 SC3B3 Rautatieliikenteen muu kuljetus ...
     • SC3C1 SC3C1 Tieliikenteen matkustajakuljetus ...
     • SC3C2 SC3C2 Tieliikenteen rahtikuljetus ...
     • SC3C3 SC3C3 Tieliikenteen muu kuljetus