Palaa luokitusten etusivulle

Toimialaluokitus 2002:n ja 2008:n välinen luokitusavain.

Toimialaluokitus 2002 Toimialaluokitus 2008
A Maatalous, riistatalous ja metsätalous A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
C Teollisuus
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
01 Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
02 Metsätalous ja puunkorjuu
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
011 Kasvinviljely; puutarhatalous 011 Yksivuotisten kasvien viljely
012 Monivuotisten kasvien viljely
013 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
016 Maataloutta palveleva toiminta
023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
0111 Viljakasvien ja muiden viljelykasvien viljely 0111 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely
0112 Riisin viljely
0113 Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely
0114 Sokeriruo'on viljely
0115 Tupakan viljely
0116 Kuitukasvien viljely
0119 Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely
0128 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
0129 Muu monivuotisten kasvien viljely
0161 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
01111 Viljakasvien sekä palko- ja öljykasvien viljely 01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely
01120 Riisin viljely
01160 Kuitukasvien viljely
01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
01112 Muiden viljelykasvien viljely 01133 Perunan viljely
01134 Sokerijuurikkaan viljely
01140 Sokeriruo'on viljely
01150 Tupakan viljely
01199 Muiden yksivuotisten kasvien viljely
01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
01290 Muu monivuotisten kasvien viljely
0112 Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 0113 Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely
0119 Muu yksivuotisten ja koristekasvien viljely
0128 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
0130 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
0230 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
01120 Vihannesten, koristekasvien ja taimien viljely 01131 Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)
01132 Vihannesten viljely kasvihuoneessa
01191 Koristekasvien viljely
01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
01300 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
0113 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely 0121 Rypäleiden viljely
0122 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely
0123 Sitrushedelmien viljely
0124 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely
0125 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely
0126 Öljyä sisältävien hedelmien viljely
0127 Juomakasvien viljely
0128 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
0129 Muu monivuotisten kasvien viljely
0130 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
0230 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
01130 Hedelmien, pähkinöiden, juoma- ja maustekasvien viljely 01210 Rypäleiden viljely
01220 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely
01230 Sitrushedelmien viljely
01240 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely
01250 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely
01260 Öljyä sisältävien hedelmien viljely
01270 Juomakasvien viljely
01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
01290 Muu monivuotisten kasvien viljely
01300 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
012 Kotieläintalous 014 Kotieläintalous
0121 Nautakarjan hoito 0141 Lypsykarjan kasvatus
0142 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
01211 Lypsykarjatalous 01410 Lypsykarjan kasvatus
01212 Lihakarjan kasvatus 01420 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
01213 Muu nautakarjatalous 01420 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
0122 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito 0143 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus
0145 Lampaiden ja vuohien kasvatus
01220 Lampaiden, vuohien, hevosten, aasien ja muulien hoito 01430 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus
01450 Lampaiden ja vuohien kasvatus
0123 Sikojen hoito 0146 Sikojen kasvatus
01230 Sikojen hoito 01461 Porsastuotanto
01462 Lihasikojen kasvatus
0124 Siipikarjan hoito 0147 Siipikarjan kasvatus
0149 Muiden eläinten kasvatus
01240 Siipikarjan hoito 01471 Kananmunien tuotanto
01472 Broilerien tuotanto
01479 Muu siipikarjatalous
01499 Muu eläinten hoito
0125 Muu kotieläintalous 0144 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
0149 Muiden eläinten kasvatus
01251 Turkistarhaus 01491 Turkistarhaus
01252 Poronhoito 01492 Poronhoito
01259 Muu eläinten hoito 01440 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
01499 Muu eläinten hoito
013 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 015 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
0130 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 0150 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
01301 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous 01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
01302 Yhdistetty kasvinviljely ja muu kotieläintalous 01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
014 Maataloutta palveleva toiminta pl. eläinlääkintä 016 Maataloutta palveleva toiminta
813 Maisemanhoitopalvelut
0141 Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito 0161 Kasvinviljelyä palveleva toiminta
0163 Sadon jatkokäsittely
0164 Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
8130 Maisemanhoitopalvelut
01410 Kasvinviljelyä palveleva toiminta, maisemanhoito 01611 Kasvinviljelyn tukipalvelut
01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
01630 Sadon jatkokäsittely
01640 Siementen käsittely kasvinviljelyä varten
81300 Maisemanhoitopalvelut
0142 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä 0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta
01420 Eläinten hoitoon liittyvät palvelut pl. eläinlääkintä 01620 Kotieläintaloutta palveleva toiminta
015 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 017 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
0150 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 0170 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
01500 Metsästys, riistanhoito ja niitä palveleva toiminta 01700 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
02 Metsätalous ja puunkorjuu
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
020 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 012 Monivuotisten kasvien viljely
021 Metsänhoito
022 Puunkorjuu
023 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
024 Metsätaloutta palveleva toiminta
161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
0201 Metsätalous 0129 Muu monivuotisten kasvien viljely
0210 Metsänhoito
0220 Puunkorjuu
0230 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
0240 Metsätaloutta palveleva toiminta
1610 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
02011 Metsän kasvatus 02100 Metsänhoito
02400 Metsätaloutta palveleva toiminta
02013 Puunkorjuu 01290 Muu monivuotisten kasvien viljely
02200 Puunkorjuu
02400 Metsätaloutta palveleva toiminta
16100 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys
02019 Muu metsätalous 02100 Metsänhoito
02200 Puunkorjuu
02300 Luonnon tuotteiden keruu (pl. polttopuu)
0202 Metsätaloutta palveleva toiminta 0240 Metsätaloutta palveleva toiminta
02020 Metsätaloutta palveleva toiminta 02400 Metsätaloutta palveleva toiminta
B Kalatalous A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
05 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut 03 Kalastus ja vesiviljely
050 Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut 031 Kalastus
032 Vesiviljely
0501 Kalastus 0311 Merikalastus
0312 Sisävesikalastus
05010 Kalastus 03110 Merikalastus
03120 Sisävesikalastus
0502 Kalanviljely 0321 Kalanviljely meressä
0322 Kalanviljely sisävesissä
05020 Kalanviljely 03210 Kalanviljely meressä
03220 Kalanviljely sisävesissä
C Kaivostoiminta ja louhinta B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
H Kuljetus ja varastointi
10 Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto 05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
101 Kivihiilen kaivu 051 Kivihiilen kaivu
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
1010 Kivihiilen kaivu 0510 Kivihiilen kaivu
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
10100 Kivihiilen kaivu 05100 Kivihiilen kaivu
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
102 Ruskohiilen kaivu 052 Ruskohiilen kaivu
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
1020 Ruskohiilen kaivu 0520 Ruskohiilen kaivu
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
10200 Ruskohiilen kaivu 05200 Ruskohiilen kaivu
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
103 Turpeen nosto ja muokkaus 089 Muu mineraalien kaivu
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
162 Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
1030 Turpeen nosto ja muokkaus 0892 Turpeen nosto
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1629 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
10300 Turpeen nosto ja muokkaus 08920 Turpeen nosto
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
16290 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus
19200 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
11 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä siihen liittyvät palvelut 06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
111 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 061 Raakaöljyn tuotanto
062 Maakaasun tuotanto
091 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
522 Liikennettä palveleva toiminta
1110 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 0610 Raakaöljyn tuotanto
0620 Maakaasun tuotanto
0910 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
5221 Maaliikennettä palveleva toiminta
11100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 06100 Raakaöljyn tuotanto
06200 Maakaasun tuotanto
09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
52219 Muu maaliikennettä palveleva toiminta
112 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus 091 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
1120 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus 0910 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
11200 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoon liittyvät palvelut pl. maaperätutkimus 09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
12 Uraani- ja toriummalmien louhinta 07 Metallimalmien louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
120 Uraani- ja toriummalmien louhinta 072 Värimetallimalmien louhinta
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1200 Uraani- ja toriummalmien louhinta 0721 Uraani- ja toriummalmien louhinta
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
12000 Uraani- ja toriummalmien louhinta 07210 Uraani- ja toriummalmien louhinta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
13 Metallimalmien louhinta 07 Metallimalmien louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
131 Rautamalmien louhinta 071 Rautamalmien louhinta
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1310 Rautamalmien louhinta 0710 Rautamalmien louhinta
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
13100 Rautamalmien louhinta 07100 Rautamalmien louhinta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
132 Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium 072 Värimetallimalmien louhinta
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1320 Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium 0729 Muiden värimetallimalmien louhinta
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
13200 Muiden metallimalmien louhinta pl. uraani ja torium 07290 Muiden värimetallimalmien louhinta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14 Muu mineraalien kaivu 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
10 Elintarvikkeiden valmistus
141 Kivenlouhinta 081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1411 Koriste- ja rakennuskiven louhinta 0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14110 Koriste- ja rakennuskiven louhinta 08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1412 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta 0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14120 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta 08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1413 Liuskekiven louhinta 0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14130 Liuskekiven louhinta 08113 Liuskekiven louhinta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
142 Hiekan ja saven otto 081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1421 Soran ja hiekan otto 0812 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14210 Soran ja hiekan otto 08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1422 Saven ja kaoliinin otto 0812 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14220 Saven ja kaoliinin otto 08120 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
143 Kemiallisten mineraalien louhinta 089 Muu mineraalien kaivu
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1430 Kemiallisten mineraalien louhinta 0891 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14300 Kemiallisten mineraalien louhinta 08910 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
144 Suolan tuotanto 089 Muu mineraalien kaivu
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
108 Muiden elintarvikkeiden valmistus
1440 Suolan tuotanto 0893 Suolan tuotanto
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1084 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
14400 Suolan tuotanto 08930 Suolan tuotanto
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
10840 Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus
145 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta 089 Muu mineraalien kaivu
099 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
1450 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta 0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
0990 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
14500 Muiden tuotteiden kaivu ja louhinta 08990 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta
09900 Muuta kaivostoimintaa ja louhintaa palveleva toiminta
D Teollisuus A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F Rakentaminen
G