Windows-1252;;ammatti_1_20010101 code;level;classificationItemName "'SSSSS'";0;"Ammatit yhteensä" "'1'";1;"Johtajat ja ylimmät virkamiehet" "'11'";2;"Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat" "'111'";3;"Ylimmät virkamiehet" "'1110'";4;"Ylimmät virkamiehet" "'11101'";5;"Valtion keskushallinnon johtajat" "'11102'";5;"Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat" "'11103'";5;"Kuntien ja kaupunkien johtajat" "'114'";3;"Järjestöjen johtajat" "'1141'";4;"Puolueiden johtajat" "'1142'";4;"Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat" "'1143'";4;"Muiden järjestöjen johtajat" "'12'";2;"Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat" "'121'";3;"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat" "'1210'";4;"Pääjohtajat ja toimitusjohtajat" "'122'";3;"Tuotanto- ja linjajohtajat" "'1221'";4;"Maa- ja metsätalouden johtajat" "'1222'";4;"Teollisuuden tuotantojohtajat" "'1223'";4;"Rakennusalan tuotantojohtajat" "'1224'";4;"Kaupan ym. johtajat" "'1225'";4;"Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt" "'1226'";4;"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat" "'12261'";5;"Laivan päälliköt (iso alus)" "'12269'";5;"Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat" "'1227'";4;"Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat" "'1228'";4;"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat" "'1229'";4;"Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat" "'12291'";5;"Opetusalan johtajat ja rehtorit" "'12292'";5;"Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat" "'12293'";5;"Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat" "'12294'";5;"Kulttuurijohtajat" "'12299'";5;"Muut tuotanto- ja linjajohtajat" "'123'";3;"Asiantuntijajohtajat" "'1231'";4;"Talous- ja hallintojohtajat" "'1232'";4;"Henkilöstöjohtajat" "'1233'";4;"Myynti- ja markkinointijohtajat" "'1234'";4;"Mainos- ja tiedotusjohtajat" "'1235'";4;"Osto- ja varastopäälliköt" "'1236'";4;"Tietotekniikkajohtajat" "'1237'";4;"Tutkimus- ja kehitysjohtajat" "'1239'";4;"Muut asiantuntijajohtajat" "'13'";2;"Pienyritysten johtajat" "'131'";3;"Pienyritysten johtajat" "'1311'";4;"Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat" "'1312'";4;"Pienteollisuuden johtajat" "'1313'";4;"Rakennusalan pienyritysten johtajat" "'1314'";4;"Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat" "'1315'";4;"Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat" "'1316'";4;"Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat" "'1317'";4;"Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat" "'1318'";4;"Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat" "'1319'";4;"Muut pienyritysten johtajat" "'2'";1;"Erityisasiantuntijat" "'21'";2;"Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat" "'211'";3;"Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat" "'2111'";4;"Fyysikot ja astronomit" "'2112'";4;"Meteorologit" "'2113'";4;"Kemistit" "'2114'";4;"Geologit ja geofyysikot" "'212'";3;"Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat" "'2121'";4;"Matematiikan erityisasiantuntijat" "'2122'";4;"Tilastotieteen erityisasiantuntijat" "'213'";3;"Tietotekniikan erityisasiantuntijat" "'2131'";4;"Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat" "'2139'";4;"Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat" "'214'";3;"Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat" "'2141'";4;"Talonrakennusalan erityisasiantuntijat" "'2142'";4;"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat" "'2143'";4;"Sähkötekniikan erityisasiantuntijat" "'2144'";4;"Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat" "'2145'";4;"Konetekniikan erityisasiantuntijat" "'2146'";4;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat" "'2147'";4;"Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat" "'2148'";4;"Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat" "'2149'";4;"Muut tekniikan erityisasiantuntijat" "'22'";2;"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'221'";3;"Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat" "'2211'";4;"Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym." "'2212'";4;"Farmakologit, patologit ym." "'22121'";5;"Farmakologit, biokemistit ym." "'22122'";5;"Patologit" "'2213'";4;"Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat" "'22131'";5;"Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat" "'22132'";5;"Metsäalan erityisasiantuntijat" "'222'";3;"Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'2221'";4;"Lääkärit" "'22211'";5;"Ylilääkärit" "'22212'";5;"Erikoislääkärit ja osastonlääkärit" "'22213'";5;"Muut lääkärit" "'2222'";4;"Hammaslääkärit" "'2223'";4;"Eläinlääkärit" "'2224'";4;"Proviisorit" "'2229'";4;"Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat" "'223'";3;"Ylihoitajat ja osastonhoitajat" "'2230'";4;"Ylihoitajat ja osastonhoitajat" "'22301'";5;"Ylihoitajat" "'22302'";5;"Osastonhoitajat" "'23'";2;"Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'231'";3;"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat" "'2310'";4;"Yliopisto- ja korkeakouluopettajat" "'23101'";5;"Professorit" "'23102'";5;"Lehtorit ja yliassistentit" "'23103'";5;"Assistentit ja tuntiopettajat" "'232'";3;"Aineenopettajat ja lehtorit" "'2321'";4;"Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat" "'23211'";5;"Matemaattisten aineiden opettajat" "'23212'";5;"Äidinkielenopettajat" "'23213'";5;"Kieltenopettajat" "'23214'";5;"Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat" "'23215'";5;"Taito- ja taideaineiden opettajat" "'23219'";5;"Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat" "'2322'";4;"Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat" "'23221'";5;"Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit" "'23222'";5;"Ammatillisten oppilaitosten lehtorit" "'2323'";4;"Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat" "'233'";3;"Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat" "'2331'";4;"Luokanopettajat" "'2332'";4;"Lastentarhanopettajat" "'234'";3;"Erityisopettajat" "'2340'";4;"Erityisopettajat" "'235'";3;"Muut opetusalan erityisasiantuntijat" "'2351'";4;"Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat" "'23511'";5;"Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat" "'23512'";5;"Puhe- ja esiintymistaidon opettajat" "'2352'";4;"Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat" "'2359'";4;"Opinto-ohjaajat" "'24'";2;"Muiden alojen erityisasiantuntijat" "'241'";3;"Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat" "'2411'";4;"Tilintarkastajat, kamreerit ym." "'2412'";4;"Henkilöstösuunnittelijat ym." "'2419'";4;"Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat" "'24191'";5;"Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat" "'24192'";5;"Tiedottajat" "'24193'";5;"Kuluttajaneuvojat ym." "'24194'";5;"Järjestöalan erityisasiantuntijat" "'242'";3;"Lainopilliset erityisasiantuntijat" "'2421'";4;"Asianajajat ja syyttäjät" "'2422'";4;"Tuomioistuinlakimiehet" "'2429'";4;"Muut lainopilliset erityisasiantuntijat" "'243'";3;"Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat" "'2431'";4;"Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat" "'24311'";5;"Arkistonhoitajat" "'24312'";5;"Museoalan erityisasiantuntijat" "'2432'";4;"Kirjastonhoitajat, informaatikot ym." "'244'";3;"Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat" "'2441'";4;"Ekonomistit" "'2442'";4;"Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat" "'2443'";4;"Historioitsijat ym." "'2444'";4;"Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit" "'2445'";4;"Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit" "'24451'";5;"Psykologit" "'24452'";5;"Psykoterapeutit" "'24453'";5;"Puheterapeutit" "'2446'";4;"Sosiaalialan erityisasiantuntijat" "'24461'";5;"Sosiaalityöntekijät" "'24462'";5;"Sosiaalialan suunnittelijat" "'245'";3;"Toimittajat, taiteilijat ym." "'2451'";4;"Toimittajat, kirjailijat ym." "'24511'";5;"Päällikkötoimittajat" "'24512'";5;"Lehden- ja kustannustoimittajat sekä kriitikot" "'24513'";5;"Radio- ja tv-toimittajat" "'24514'";5;"Mainostoimittajat" "'24515'";5;"Kirjailijat ja dramaturgit" "'2452'";4;"Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym." "'24521'";5;"Kuvataiteilijat" "'24522'";5;"Graafiset suunnittelijat" "'24523'";5;"Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat" "'2453'";4;"Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat" "'2454'";4;"Tanssitaiteilijat" "'2455'";4;"Näyttelijät ja ohjaajat" "'24551'";5;"Näyttelijät" "'24552'";5;"Teatteri- ja elokuvaohjaajat" "'246'";3;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'2460'";4;"Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat" "'247'";3;"Julkisen alan erityisasiantuntijat" "'2470'";4;"Julkisen alan erityisasiantuntijat" "'24701'";5;"Valtionhallinnon erityisasiantuntijat" "'24702'";5;"Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat" "'3'";1;"Asiantuntijat" "'31'";2;"Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat" "'311'";3;"Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat" "'3111'";4;"Luonnontieteen tekniset asiantuntijat" "'3112'";4;"Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat" "'31121'";5;"Talonrakennusalan asiantuntijat" "'31122'";5;"Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat" "'31123'";5;"Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat" "'3113'";4;"Sähkötekniikan asiantuntijat" "'3114'";4;"Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat" "'3115'";4;"Konetekniikan asiantuntijat" "'3116'";4;"Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat" "'3117'";4;"Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat" "'3118'";4;"Tekniset piirtäjät" "'3119'";4;"Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat" "'31191'";5;"Mekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat" "'31192'";5;"Graafisen tekniikan asiantuntijat" "'31193'";5;"Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat" "'31199'";5;"Muut teknisten alojen asiantuntijat" "'312'";3;"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym." "'3120'";4;"Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym." "'313'";3;"Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät" "'3131'";4;"Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät" "'3132'";4;"Radio- ja tv-tarkkailijat" "'3139'";4;"Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät" "'314'";3;"Meri-, lento- ja satamaliiikenteen päälliköt ja ohjaajat" "'3141'";4;"Alusten konepäälliköt ja konemestarit" "'3142'";4;"Perämiehet ja pienten alusten päälliköt" "'3143'";4;"Lentokapteenit ja -perämiehet" "'3144'";4;"Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat" "'31441'";5;"Lennonjohtajat ym." "'31442'";5;"Satamaliikenteen ohjaajat" "'3145'";4;"Lentoturvallisuusteknikot ym." "'315'";3;"Turvallisuuden ja laadun tarkastajat" "'3151'";4;"Rakennus- ja palotarkastajat" "'3152'";4;"Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat" "'31521'";5;"Työsuojelutarkastajat" "'31522'";5;"Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat" "'32'";2;"Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat" "'321'";3;"Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat" "'3211'";4;"Laborantit ym." "'3212'";4;"Agrologit ja metsätalousteknikot" "'32121'";5;"Agrologit" "'32122'";5;"Metsätalousteknikot" "'3213'";4;"Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat" "'322'";3;"Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa)" "'3222'";4;"Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät" "'32221'";5;"Terveystarkastajat" "'32222'";5;"Ympäristönsuojelutyöntekijät" "'3223'";4;"Ravitsemusalan asiantuntijat" "'3224'";4;"Optikot" "'3225'";4;"Hammashuoltajat" "'3226'";4;"Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym." "'32261'";5;"Fysioterapeutit" "'32262'";5;"Toimintaterapeutit" "'32269'";5;"Muut terapeutit" "'3227'";4;"Seminologit ym." "'3228'";4;"Farmaseutit" "'3229'";4;"Luontaisparantajat" "'323'";3;"Sairaanhoitajat, kätilöt ym." "'3231'";4;"Sairaanhoitajat ym." "'32311'";5;"Sairaanhoitajat" "'32312'";5;"Terveydenhoitajat" "'32313'";5;"Röntgenhoitajat" "'32314'";5;"Laboratoriohoitajat" "'32315'";5;"Kuulontutkijat" "'3232'";4;"Kätilöt" "'33'";2;"Liikenneopettajat ym." "'334'";3;"Liikenneopettajat ym." "'3340'";4;"Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym." "'34'";2;"Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat" "'341'";3;"Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat" "'3411'";4;"Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat" "'3412'";4;"Vakuutusalan asiamiehet" "'3413'";4;"Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät" "'34131'";5;"Kiinteistönvälittäjät" "'34132'";5;"Isännöitsijät" "'3414'";4;"Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät" "'3415'";4;"Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit" "'34151'";5;"Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat" "'34152'";5;"Myynti- ja vientisihteerit" "'34153'";5;"Tukkumyyjät" "'3416'";4;"Ostajat" "'3417'";4;"Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät" "'3419'";4;"Myynnin ja rahoituksen esimiehet" "'34191'";5;"Pankkien ja postien esimiehet" "'34192'";5;"Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat" "'34193'";5;"Huoltoasemanhoitajat" "'34194'";5;"Toimistonhoitajat" "'342'";3;"Liike-elämän palvelujen välittäjät" "'3421'";4;"Kauppa-agentit" "'3422'";4;"Huolitsijat ja tullaajat" "'3423'";4;"Työnvälittäjät" "'3429'";4;"Muut liike-elämän palvelujen välittäjät" "'343'";3;"Hallinnolliset toimihenkilöt" "'3431'";4;"Johdon sihteerit, osastosihteerit ym." "'3432'";4;"Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet" "'3433'";4;"Kirjanpitäjät ym." "'3434'";4;"Tilastonlaatijat, haastattelijat ym." "'344'";3;"Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym." "'3441'";4;"Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat" "'34411'";5;"Tullivirkamiehet" "'34412'";5;"Raja- ja merivartijat" "'3442'";4;"Verovalmistelijat ja -tarkastajat" "'3443'";4;"Sosiaaliturvatoimihenkilöt" "'345'";3;"Komisariot ja ylikonstaapelit" "'3450'";4;"Komisariot ja ylikonstaapelit" "'346'";3;"Sosiaalialan ohjaajat ym." "'3460'";4;"Sosiaalialan ohjaajat ym." "'34601'";5;"Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat" "'34602'";5;"Nuoriso-ohjaajat" "'34603'";5;"Työn- ja askartelunohjaajat" "'347'";3;"Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym." "'3471'";4;"Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym." "'34711'";5;"Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat" "'34712'";5;"Kuvaussihteerit ym." "'3472'";4;"Juontajat, kuuluttajat ym." "'3473'";4;"Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym." "'3474'";4;"Klovnit, taikurit, akrobaatit ym." "'3475'";4;"Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym." "'34751'";5;"Urheilijat ja urheiluvalmentajat" "'34752'";5;"Urheilu- ja liikunnanohjaajat" "'348'";3;"Seurakuntatyöntekijät" "'3480'";4;"Diakonit ja seurakuntatyöntekijät" "'34801'";5;"Diakonit ja diakonissat" "'34809'";5;"Muut seurakuntatyöntekijät" "'4'";1;"Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät" "'41'";2;"Toimistotyöntekijät" "'411'";3;"Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym." "'4112'";4;"Tekstinkäsittelijät" "'4113'";4;"Tallentajat" "'4114'";4;"Laskuttajat" "'4115'";4;"Sihteerit" "'412'";3;"Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym." "'4121'";4;"Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym." "'4122'";4;"Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt" "'413'";3;"Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät" "'4131'";4;"Varastonhoitajat ym." "'4133'";4;"Raideliikenteen ohjaajat ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät" "'41331'";5;"Raideliikenteen ohjaajat" "'41339'";5;"Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät" "'414'";3;"Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät" "'4141'";4;"Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät" "'4142'";4;"Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit" "'41421'";5;"Postinkantajat ja -lajittelijat" "'41422'";5;"Toimistovahtimestarit" "'419'";3;"Muut toimistotyöntekijät" "'4190'";4;"Muut toimistotyöntekijät" "'42'";2;"Asiakaspalvelutyöntekijät" "'421'";3;"Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät" "'4211'";4;"Lipunmyyjät" "'4212'";4;"Posti- ja pankkitoimihenkilöt" "'4213'";4;"Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym." "'4214'";4;"Panttilainaajat" "'4215'";4;"Maksujenperijät" "'422'";3;"Muut asiakaspalvelutyöntekijät" "'4221'";4;"Matkatoimistovirkailijat" "'4222'";4;"Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat" "'4223'";4;"Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät" "'42231'";5;"Puhelinvaihteenhoitajat" "'42232'";5;"Hälytyspäivystäjät" "'5'";1;"Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät" "'51'";2;"Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym." "'511'";3;"Matkustuspalvelutyöntekijät" "'5111'";4;"Lentoemännät, purserit ym." "'5112'";4;"Konduktöörit, rahastajat ym." "'5113'";4;"Matkaoppaat ja matkanjohtajat" "'512'";3;"Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät" "'5121'";4;"Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet" "'51211'";5;"Ravintola- ja suurtalousesimiehet" "'51212'";5;"Siivoustyönjohtajat" "'5122'";4;"Kokit, keittäjät ja kylmäköt" "'5123'";4;"Tarjoilutyöntekijät" "'513'";3;"Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym." "'5131'";4;"Lastenhoitotyöntekijät" "'51311'";5;"Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset" "'51312'";5;"Perhepäivähoitajat ym." "'5132'";4;"Perushoitajat, lähihoitajat ym." "'51321'";5;"Perushoitajat ja lähihoitajat" "'51322'";5;"Mielenterveyshoitajat" "'51323'";5;"Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat" "'51324'";5;"Kehitysvammaistenhoitajat" "'51325'";5;"Hammashoitajat" "'51326'";5;"Sosiaalialan hoitajat" "'51327'";5;"Välinehuoltajat" "'5133'";4;"Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym." "'51331'";5;"Kodinhoitajat ja kotiavustajat" "'51332'";5;"Henkilökohtaiset avustajat ym." "'5139'";4;"Apteekkien lääketyöntekijät ym." "'51391'";5;"Apteekkien lääketyöntekijät" "'51399'";5;"Eläinlääkintäavustajat" "'514'";3;"Henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'5141'";4;"Kampaajat, parturit, kosmetologit ym." "'51411'";5;"Kampaajat ja parturit" "'51412'";5;"Kauneudenhoitajat" "'51413'";5;"Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym." "'51419'";5;"Kylvettäjät ym." "'5143'";4;"Hautauspalvelutyöntekijät" "'51431'";5;"Hautaustoimistonhoitajat ym." "'51432'";5;"Muut hautaustyöntekijät" "'5149'";4;"Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät" "'516'";3;"Suojelu- ja vartiointityöntekijät" "'5161'";4;"Palomiehet" "'5162'";4;"Poliisit" "'5163'";4;"Vanginvartijat" "'5169'";4;"Valvojat ja vartijat" "'52'";2;"Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät" "'521'";3;"Mallit" "'5210'";4;"Mallit" "'522'";3;"Myyjät ja tuote-esittelijät" "'5220'";4;"Myyjät ja tuote-esittelijät" "'52201'";5;"Tuote-esittelijät" "'52202'";5;"Myyjät ja myymäläkassanhoitajat" "'52203'";5;"Erikoismyyjät" "'6'";1;"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym." "'61'";2;"Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym." "'611'";3;"Pelto- ja puutarhaviljelijät" "'6111'";4;"Peltoviljelijät ja peltoviljelytyöntekijät" "'61111'";5;"Peltoviljelijät" "'61112'";5;"Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" "'6112'";4;"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät" "'61121'";5;"Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät" "'61122'";5;"Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat" "'61123'";5;"Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät" "'612'";3;"Eläintenkasvattajat ja -hoitajat" "'6121'";4;"Eläintenkasvattajat" "'6122'";4;"Eläintenhoitajat" "'6123'";4;"Maatalouslomittajat" "'6129'";4;"Muut eläintenhoitajat" "'613'";3;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat ja työntekijät" "'6130'";4;"Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat ja työntekijät" "'614'";3;"Metsurit ja metsätyöntekijät" "'6140'";4;"Metsurit ja metsätyöntekijät" "'615'";3;"Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät" "'6151'";4;"Kalanviljely-yrittäjät ja -työntekijät" "'61511'";5;"Kalanviljely-yrittäjät" "'61512'";5;"Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät" "'6152'";4;"Kalastajat" "'6154'";4;"Riistanhoitajat ja metsästäjät" "'7'";1;"Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät" "'71'";2;"Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät" "'711'";3;"Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym." "'7111'";4;"Kaivos- ja louhostyöntekijät" "'7112'";4;"Panostajat ja räjäyttäjät" "'7113'";4;"Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym." "'712'";3;"Rakennustyöntekijät ym." "'7121'";4;"Rakennustyöntekijät" "'7122'";4;"Muurarit ja laatoittajat" "'7123'";4;"Raudoittajat" "'7124'";4;"Kirvesmiehet" "'7129'";4;"Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat ym." "'713'";3;"Rakennusten viimeistelytyöntekijät" "'7131'";4;"Kattoasentajat ja -korjaajat" "'7132'";4;"Lattianpäällystystyöntekijät" "'7133'";4;"Rappaajat" "'7134'";4;"Eristäjät" "'7135'";4;"Lasinasentajat" "'7136'";4;"Putkiasentajat" "'7137'";4;"Rakennussähköasentajat" "'7139'";4;"Muut rakennusten viimeistelytyöntekijät" "'714'";3;"Maalarit ja rakennuspuhdistajat" "'7141'";4;"Maalarit" "'71411'";5;"Rakennusmaalarit" "'71412'";5;"Auto- ja muut maalarit" "'7143'";4;"Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat" "'72'";2;"Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat" "'721'";3;"Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym." "'7211'";4;"Muovaajat ja keernantekijät" "'7212'";4;"Hitsaajat ja kaasuleikkaajat" "'7213'";4;"Ohutlevysepät" "'7214'";4;"Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät" "'7215'";4;"Kaapelin- ja köysienasentajat" "'7216'";4;"Vedenalaistyöntekijät" "'722'";3;"Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat" "'7221'";4;"Sepät" "'7222'";4;"Työkaluntekijät ja lukkosepät" "'7223'";4;"Koneenasettajat ja koneistajat" "'7224'";4;"Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat" "'723'";3;"Koneasentajat ja -korjaajat" "'7231'";4;"Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat" "'7232'";4;"Lentokoneasentajat ja -korjaajat" "'7233'";4;"Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat" "'724'";3;"Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat" "'7241'";4;"Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat" "'7242'";4;"Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat" "'72421'";5;"Tietokoneasentajat ja -korjaajat" "'72422'";5;"Automaatioasentajat ja -korjaajat" "'72423'";5;"Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat" "'7244'";4;"Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat" "'7245'";4;"Linja-asentajat ja -korjaajat" "'73'";2;"Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät" "'731'";3;"Hienomekaanikot" "'7311'";4;"Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat" "'7312'";4;"Soittimien tekijät ja virittäjät" "'7313'";4;"Jalokivi-, kulta- ja hopeasepät" "'732'";3;"Savenvalajat, lasihyttityöntekijät ym." "'7321'";4;"Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat" "'7322'";4;"Lasinpuhaltajat ja -leikkaajat ym." "'7323'";4;"Lasinkaivertajat ja -etsaajat" "'7324'";4;"Koristelijat, lasittajat ym." "'733'";3;"Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät" "'7330'";4;"Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät" "'734'";3;"Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym." "'7341'";4;"Latojat ja asemoijat" "'7342'";4;"Painopinnan valmistajat" "'7343'";4;"Kaivertajat ja syövyttäjät" "'7344'";4;"Valokuvalaboratorioiden työntekijät" "'7345'";4;"Kirjansitomotyöntekijät" "'7346'";4;"Silkki- ja tekstiilipainajat" "'74'";2;"Muut valmistustyöntekijät" "'741'";3;"Teurastajat, leipurit, meijeristit ym." "'7411'";4;"Teurastajat, kalankäsittelijät ym." "'7412'";4;"Leipurit ja kondiittorit" "'7413'";4;"Meijeristit, juustomestarit ym." "'7414'";4;"Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat" "'7415'";4;"Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat" "'7416'";4;"Tupakkatuotteiden valmistajat" "'742'";3;"Puutavaran käsittelijät, puusepät ym." "'7421'";4;"Puutavaran käsittelijät" "'7422'";4;"Huonekalu- ja koristepuusepät" "'7423'";4;"Konepuusepät" "'7424'";4;"Korin- ja harjantekijät ym." "'743'";3;"Kutojat, vaatturit ym." "'7431'";4;"Kehrääjät, karstaajat ym." "'7432'";4;"Kutojat, neulojat ym." "'7433'";4;"Vaatturit, pukuompelijat ja hatuntekijät" "'7434'";4;"Turkkurit" "'7435'";4;"Leikkaajat ja mallimestarit" "'7436'";4;"Koru- ja muut tekstiiliompelijat" "'7437'";4;"Verhoilijat" "'744'";3;"Turkisten ja nahkojen muokkaajat sekä suutarit" "'7441'";4;"Turkisten muokkaajat ja nahkurit" "'7442'";4;"Suutarit, jalkinemallintekijät ym." "'8'";1;"Prosessi- ja kuljetustyöntekijät" "'81'";2;"Prosessityöntekijät" "'811'";3;"Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät" "'8111'";4;"Vaunuporarit" "'8112'";4;"Rikastustyöntekijät" "'8113'";4;"Iskuporaajat ja syväkairaajat" "'812'";3;"Metalliteollisuuden prosessityöntekijät" "'8121'";4;"Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät" "'8122'";4;"Metallurgiset muokkaajat" "'8123'";4;"Lämpökäsittelijät" "'8124'";4;"Langan- ja putkenvetäjät" "'813'";3;"Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät" "'8131'";4;"Lasi- ja keramiikkauunienhoitajat" "'8139'";4;"Muut lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät" "'814'";3;"Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät" "'8141'";4;"Sahausprosessinhoitajat" "'8142'";4;"Paperimassan ja hakkeen teolliset valmistajat" "'8143'";4;"Paperin ja kartongin teolliset valmistajat" "'815'";3;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat" "'8150'";4;"Kemianteollisuuden prosessinhoitajat" "'816'";3;"Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat" "'8161'";4;"Voimalaitosten koneenhoitajat" "'8162'";4;"Lämmityskattiloiden hoitajat" "'8163'";4;"Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat" "'817'";3;"Teollisuusrobottien hoitajat" "'8170'";4;"Teollisuusrobottien hoitajat" "'82'";2;"Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat" "'821'";3;"Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat" "'8211'";4;"Metallin koneelliset työstäjät" "'8212'";4;"Betoni- ym. tuotteiden teolliset valmistajat" "'822'";3;"Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat" "'8221'";4;"Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teolliset valmistajat" "'8222'";4;"Ammusten ja räjähteiden teolliset valmistajat" "'8223'";4;"Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät" "'8224'";4;"Valokuvatuotteiden teolliset valmistajat" "'8229'";4;"Muut kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat" "'823'";3;"Kumi- ja muovituotteiden teolliset valmistajat" "'8231'";4;"Kumituotteiden teolliset valmistajat" "'8232'";4;"Muovituotteiden teolliset valmistajat" "'824'";3;"Puutuotteiden teolliset valmistajat" "'8240'";4;"Puutuotteiden teolliset valmistajat" "'825'";3;"Painajat, jälkikäsittelijät ja paperituotteiden teolliset valmistajat" "'8251'";4;"Painokoneen hoitajat" "'8252'";4;"Jälkikäsittelijät" "'8253'";4;"Paperituotteiden teolliset valmistajat" "'826'";3;"Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat" "'8261'";4;"Kuitujenvalmistus-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat" "'8262'";4;"Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat" "'8263'";4;"Ompelukoneiden hoitajat" "'8264'";4;"Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat" "'8265'";4;"Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät" "'8266'";4;"Jalkineiden, laukkujen ym. teolliset valmistajat" "'8269'";4;"Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat" "'827'";3;"Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat" "'8271'";4;"Liha- ja kalajalosteiden teolliset valmistajat" "'8272'";4;"Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat" "'8273'";4;"Jauhotuotteiden ja mausteiden teolliset valmistajat" "'8274'";4;"Leipomo- ja suklaatuotteiden teolliset valmistajat" "'8275'";4;"Hedelmä-, vihannes- ym. tuotteiden teolliset valmistajat" "'8276'";4;"Sokerin teolliset valmistajat" "'8277'";4;"Teen, kahvin ja kaakaon teolliset valmistajat" "'8278'";4;"Oluen, viinin ja muiden juomien teolliset valmistajat" "'8279'";4;"Tupakkatuotteiden teolliset valmistajat" "'828'";3;"Teollisuustuotteiden kokoonpanijat" "'8281'";4;"Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat" "'8282'";4;"Sähkölaitteiden kokoonpanijat" "'8283'";4;"Elektronisten laitteiden kokoonpanijat" "'8284'";4;"Metalli-, kumi- ja muovituotteiden teolliset kokoonpanijat" "'8285'";4;"Puu- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat" "'8286'";4;"Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat" "'829'";3;"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat" "'8290'";4;"Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat" "'83'";2;"Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym." "'831'";3;"Veturin- ja moottorivaununkuljettajat" "'8311'";4;"Veturin- ja moottorivaununkuljettajat" "'8312'";4;"Vaihdetyöhenkilöstö" "'832'";3;"Moottoriajoneuvojen kuljettajat" "'8321'";4;"Moottoripyörälähetit ym." "'8322'";4;"Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat" "'8323'";4;"Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat" "'8324'";4;"Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat" "'833'";3;"Työkoneiden kuljettajat" "'8331'";4;"Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat" "'8332'";4;"Maanrakennus- ym. koneiden kuljettajat" "'8333'";4;"Nosturinkuljettajat" "'8334'";4;"Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat" "'834'";3;"Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät" "'8340'";4;"Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät" "'9'";1;"Muut työntekijät" "'91'";2;"Muut palvelutyöntekijät" "'911'";3;"Katu- ja kotimyyjät ym." "'9111'";4;"Katumyyjät ym." "'9113'";4;"Puhelinmyyjät ja kotimyyjät" "'912'";3;"Kengänkiillottajat ym." "'9120'";4;"Kengänkiillottajat ym." "'913'";3;"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym." "'9131'";4;"Kotiapulaiset ym." "'9132'";4;"Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat" "'91321'";5;"Sairaala- ja hoitoapulaiset" "'91322'";5;"Siivoojat" "'91323'";5;"Keittiöapulaiset" "'9133'";4;"Puhdistajat ja prässääjät" "'914'";3;"Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym." "'9141'";4;"Kiinteistöhuoltomiehet" "'9142'";4;"Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym." "'915'";3;"Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat" "'9151'";4;"Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit" "'9152'";4;"Ovenvartijat ja vahtimestarit" "'9153'";4;"Sähkö- ja vesimittareiden lukijat ym." "'916'";3;"Puhdistustyöntekijät" "'9161'";4;"Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät" "'9162'";4;"Kadunlakaisijat ym." "'92'";2;"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät" "'921'";3;"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät" "'9210'";4;"Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät" "'93'";2;"Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät" "'931'";3;"Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät" "'9311'";4;"Kaivosten avustavat työntekijät" "'9312'";4;"Maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät" "'9313'";4;"Rakennusalan avustavat työntekijät" "'932'";3;"Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym." "'9320'";4;"Pakkaajat, lajittelijat ym." "'933'";3;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym." "'9330'";4;"Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym." "'0'";1;"Sotilaat" "'01'";2;"Sotilaat" "'011'";3;"Sotilaat" "'0110'";4;"Sotilaat" "'01101'";5;"Upseerit" "'01102'";5;"Erikoisupseerit" "'01103'";5;"Opistoupseerit" "'01104'";5;"Sotilasammattihenkilöstö" "'01105'";5;"Varusmiehet" "'X'";1;"Tuntematon" "'XX'";2;"Tuntematon" "'XXX'";3;"Tuntematon" "'XXXX'";4;"Tuntematon" "'XXXXX'";5;"Tuntematon"