Eläkeikätavoite on saavutettavissa

 1. Ikääntyneiden työssäolo vahvassa kasvussa
 2. Ketkä jatkavat 60 ikävuoden jälkeen?
 3. Yli 60-vuotiaiden toimialarakenne poikkeaa nuoremmista
 4. Koulutustaso vaikuttaa työuran pituuteen
 5. Iäkkäillä vähän sairauspoissaoloja
 6. Millainen työ pitää työssä?
 7. Iäkkäiksi työssä pysyneet tyytyväisiä työn eri osatekijöihin
 8. Työaikajoustoja käytössä
 9. Iäkkäiden työ motivoi
 10. Myös työyhteisö vaikuttaa motivaatioon
 11. Työssä jatkamiseen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Iäkkäiden työ motivoi

Keskeinen piirre vanhimmille työntekijöille tuntuu olevan se, että heidän työnsä on hyvin motivoivaa useilla tavoilla. Vanhemmat palkansaajat erottuvat muista esimerkiksi siinä, että he ovat tyytyväisempiä kehittymismahdollisuuksiinsa ja mahdollisuuksiinsa toteuttaa itseään työssä.

Työn motivoivuuden merkitys näkyy myös siinä, että yli 60-vuotiaat eivät tunne itseään henkisesti väsyneiksi tai haluttomiksi töihin lähtiessään yhtä usein kuin heitä nuoremmat. Tähän kysymykseen "ei koskaan" -vastanneita on 60–64-vuotiaista 32 prosenttia, mutta kaikista palkansaajista vain 19 prosenttia.

Ikääntyneinä työssä pysyneitä kannustaa työhön todennäköisesti myös se, että he näkevät työn tuloksellisena ja hyödyllisenä paljon useammin (46 %) kuin palkansaajat yleensä (33 %). Yli 60-vuotiailla naisilla ja kaikilla naispalkansaajilla ero on tässä suhteessa suurin (52 % vs. 36 %).

Ikääntyneet palkansaajat myös pitävät työtään tärkeänä ja merkittävänä useammin kuin palkansaajat keskimäärin (50 % vs. 40 %). Naisten keskuudessa tämä ero on suurempi kuin miehillä: 65 prosenttia vanhoista naispalkansaajista kokee näin, kun vastaava osuus kaikilla naispalkansaajilla on 47 prosenttia. Naiset ylimalkaan kokevat työnsä tärkeäksi ja merkittäväksi yleisemmin kuin miehet.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012