Eläkeikätavoite on saavutettavissa

 1. Ikääntyneiden työssäolo vahvassa kasvussa
 2. Ketkä jatkavat 60 ikävuoden jälkeen?
 3. Yli 60-vuotiaiden toimialarakenne poikkeaa nuoremmista
 4. Koulutustaso vaikuttaa työuran pituuteen
 5. Iäkkäillä vähän sairauspoissaoloja
 6. Millainen työ pitää työssä?
 7. Iäkkäiksi työssä pysyneet tyytyväisiä työn eri osatekijöihin
 8. Työaikajoustoja käytössä
 9. Iäkkäiden työ motivoi
 10. Myös työyhteisö vaikuttaa motivaatioon
 11. Työssä jatkamiseen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työaikajoustoja käytössä

Työajat ja niissä joustamisen mahdollisuudet ovat palkansaajille tärkeitä kaikissa elämänvaiheissa. Työaikojen yhteensovittaminen nuorena opiskelun kanssa, myöhemmin lastenhoidon, ja vanhemmalla iällä oman jaksamisen ja mahdollisen omien vanhempien hoidon kanssa on tärkeä kysymys.

Työolotutkimuksessa on kysytty, kuinka usein työajassa on joustettava työn tai esimiesten vaatimuksesta. Joustamisen pakko vaihtelee iän mukaan. 60–64-vuotiailla on keskimääräistä hieman vähemmän joustamisen pakkoa: 26 prosentin on joustettava vähintään viikoittain, kun kaikilla palkansaajilla osuus on 29 prosenttia. Iältään 45–49-vuotiaat joutuvat joustamaan työajoissaan viikoittain kaikkein yleisimmin (41 %).

Vanhimmat, erityisesti miehet, voivat käyttää työaikajoustoja omiin tarkoituksiinsa selvästi yleisemmin kuin kaikki palkansaajat (kuvio 7). Täysin samaa mieltä väittämän kanssa on 58 prosenttia vanhimmista miehistä, mutta kaikista miehistä vain 46 prosenttia.

Kuvio 7. Voi käyttää työaikajoustoja riittävästi omiin tarpeisiinsa (pitää täysin paikkansa), osuudet iän mukaan. Prosenttia.

Lähde: Työolotutkimus 2008. Tilastokeskus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012