Eläkeikätavoite on saavutettavissa

 1. Ikääntyneiden työssäolo vahvassa kasvussa
 2. Ketkä jatkavat 60 ikävuoden jälkeen?
 3. Yli 60-vuotiaiden toimialarakenne poikkeaa nuoremmista
 4. Koulutustaso vaikuttaa työuran pituuteen
 5. Iäkkäillä vähän sairauspoissaoloja
 6. Millainen työ pitää työssä?
 7. Iäkkäiksi työssä pysyneet tyytyväisiä työn eri osatekijöihin
 8. Työaikajoustoja käytössä
 9. Iäkkäiden työ motivoi
 10. Myös työyhteisö vaikuttaa motivaatioon
 11. Työssä jatkamiseen voidaan vaikuttaa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yli 60-vuotiaiden toimialarakenne poikkeaa nuoremmista

Työvoimatutkimuksen tietojen avulla voidaan tutkia myös sitä, millä toimialoilla yli 60-vuotiaat työskentelevät. Tällä tavoin nähdään, onko työssä vanhuuseläkeikään jatkaminen erityisen tyypillistä juuri tietyillä toimialoilla.

Vuoden 2010 työvoimatilasto osoittaa, että 60–64-vuotiaiden ja kaikkien työllisten toimialarakenteet eroavat toisistaan jonkin verran. Ikääntyneet työskentelevät keskimääräistä useammin maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla, jolla työskenteli 7,6 prosenttia 60–64-vuotiaista. Vastaava osuus kaikista 15–64-vuotiaista työllisistä oli 4,1 prosenttia. Myös julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut työllistävät suhteessa enemmän ikääntyneitä työllisiä kuin kaikkia työllisiä keskimäärin. Vanhoista 60–64-vuotiaista työllisistä 6,5 prosenttia toimii julkisen hallinnon ja maanpuolustuksen toimialalla, kun vastaava osuus kaikista työllisistä on 4,8 prosenttia. Koulutuksen toimialalla työskentelee vanhoista 8,2 prosenttia, mutta kaikista työllisistä 7,1 prosenttia. Terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee puolestaan 16,6 prosenttia vanhoista työllisistä, mutta 15,5 prosenttia kaikista.

Tilanne on päinvastainen teollisuuden, rakentamisen ja tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla, joilla 60–64-vuotiaat työskentelevät keskimääräistä harvemmin. Erot ovat suurimmat kaupan (8,4 % vs. 12,2 %) ja teollisuuden (12,1 % vs. 14,9 %) toimialoilla. Rakentamisen toimialalla työskenteli 6,6 prosenttia vanhoista ja 7,0 prosenttia kaikista työllisistä.

Toimialarakenteen erot kertovat osaltaan siitä, että ainakin teollisuus- ja rakennusalalla näyttää olevan muita aloja vaikeampi jatkaa vanhuuseläkeikään saakka. Kaupan ala taas on perinteisesti ollut nuorempien suosiossa, ja todennäköisesti myös työnantajat ovat suosineet nuorempia työntekijöitä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 4.6.2012