Palvelualojen toimialakatsaus I/2011

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Palvelualat vahvassa kasvussa
  3. Palkkasumman kasvu kiihtyi alkuvuodesta
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palkkasumman kasvu kiihtyi alkuvuodesta

Palvelualoilla maksetun palkkasumman kasvu kiihtyi kuluvan vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Tammi-maaliskuussa nousua vuoden takaisesta oli jo 7 prosenttia, kun vielä viime vuonna palkkasumman kasvu oli vain parin prosentin luokkaa. Voimakkaimmin kasvoi hallinto- ja tukipalvelut, lähes 13 prosenttia. Hitainta kehitys oli muussa palvelutoiminnassa, johon kuuluvia aloja ovat mm. järjestötoiminta, tietokoneiden korjaus ja huolto sekä pesula ja kampaamopalvelut. Työllisyyskehitys palvelualoilla oli positiivista. Myönteisintä kehitys oli taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla, kun taas kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla työpaikat vähenivät eniten. Palkansaajien ansiot kohosivat parin prosentin luokkaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viimeisten viiden vuoden aikana palvelualoilla on totuttu keskimäärin 4 prosentin ansiotason nousuun.

Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla palkkasumman kasvu ylsi reiluun 6 prosenttiin vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Nopeimmin kasvoi varastoinnin ja liikennettä palveleva toiminnan palkkasumma, yli 8 prosenttia. Vesiliikenteen yritysten maksama palkkasumma kohosi 3 prosentin luokkaa. Työllisten määrän lasku kuljetuksen ja varastoinnin alalla voimistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä reiluun 4 prosenttiin. Samaan aikaan alalla työskentelevien ansiot olivat hienoisessa kasvussa.

Informaation ja viestinnän palkkasumman kasvu voimistui 5 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Eniten palkkasumman kasvuun vaikutti ohjelmistoalan kehitys, jossa yritysten maksama palkkasumma kohosi 7 prosenttia vuoden takaisesta. Televiestinnän sekä radio- ja televisiotoiminnan maksamat palkat kehittyivät informaation ja viestinnän toimialoista heikoimmin. Sekä työllisten määrä että palkansaajien ansiot olivat noin 3 prosentin kasvussa informaation ja viestinnän yrityksissä.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumman kasvu nopeutui tammi-maaliskuun aikana 7 prosenttiin. Edeltäneellä neljänneksellä alalla maksetut palkat lisääntyivät 4 prosentin luokkaa. Varsinkin muut liike-elämän palvelut sekä lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut olivat voimakkaassa kasvussa. Heikoiten kehittyi tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen palkkasumma. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työllisyystilanne koheni vuodessa 3 prosentin luokkaa, palkansaajien ansioiden ollessa noin 2 prosentin kasvussa.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumman kasvu jatkui vahvana kuluvan vuoden alussa. Alalla maksettujen bruttopalkkojen arvo kohosi lähes 13 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Jyrkimmin kohosi työnvälitystoiminta, kun taas vähäisintä palkkasumman lisäys oli turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalveluiden toimialalla. Työllisten määrä kääntyi hallinto- ja tukipalveluissa lievään laskuun vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Palkansaajien ansiot olivat puolestaan vajaan 3 prosentin nousussa.

Kuvio 4. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2011 toista neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 22.9.2011.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 23.6.2011