Palvelualojen toimialakatsaus III/2010

  1. Palvelualojen suhdannetilanne ja näkymät
  2. Kuljetus- ja informaatioalat palvelualojen vetureina
  3. Työllisyyden ja palkkojen näkymät kohentuivat syksyllä
  4. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisyyden ja palkkojen näkymät kohentuivat syksyllä

Palvelualojen yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä noin 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Voimakkainta kasvu oli hallinto- ja tukipalveluissa, jossa palkkasumman lisäys vuoden takaiseen oli runsaat 8 prosenttia. Heikointa palkkasumman kehitys oli kuljetuksessa ja varastoinnissa. Työllisten määrä kasvoi palvelualoilla hieman yli 2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä, kun edeltäneellä neljänneksellä kasvu jäi vajaaseen prosenttiin. Parhainta työllisyyden kehitys oli ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa, jossa työllisten määrä vuoden takaisesta lisääntyi noin 4 prosenttia. Heikointa kehitys oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, jossa palkansaajien määrä väheni runsaat 3 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Palkansaajien ansiot pysyivät vakaana viime vuoden syksyllä, ansioiden noustessa 3 prosentin luokkaa heinä-syyskuussa.

Kuljetuksen ja varastoinnin yritysten maksamapalkkasumma kasvoi tuoreimmalla tarkastelujaksolla reilun prosentin. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli maa- ja rautatieliikenteessä, jossa alan yritysten maksamat palkat kohosivat yli 6 prosenttia. Varastoinnissa ja liikennettä palvelevassa toiminnassa palkkasumman kasvu jäi vajaaseen 2 prosenttiin, vesiliikenteessä maksettujen palkkojen laskiessa prosentin verran. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla oli työllisiä heinä-syyskuussa noin 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös ansiotason nousu alalla oli 3 prosentin luokkaa kolmannella vuosineljänneksellä.

Informaation ja viestinnän palkkasumma kääntyi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä noin 2 prosentin kasvuun. Eniten, runsaat 4 prosenttia, kasvoi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannon palkkasumma. Myös ohjelmisto, konsultointi ja siihen liittyvän toiminnan palkkasumma oli selvässä kasvussa. Televiestinnän ja tietopalvelutoiminnan palkkasummat olivat kumpikin sitä vastoin vajaan prosentin laskussa. Työllisten määrä kohosi 3 prosenttia informaation ja viestinnän toimialalla ja palkansaajien ansiot olivat reilussa 4 prosentin kasvussa.

Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan palkkasumma kohosi lähes 3 prosenttia vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Alatoimialoista vahvinta palkkasumman kasvu oli lakiasiain ja laskentatoimen palveluissa, jotka kasvoivat noin 5 prosenttia. Arkkitehti- ja insinööripalveluissa sekä teknisessä testauksessa ja analysoinnissa palkkasumma kääntyi ensimmäistä kertaa taantuman jälkeen kasvuun. Sen sijaan mainostoiminnassa ja markkinointitutkimuksessa palkkasumma oli hienoisessa laskussa vuoden kolmannella neljänneksellä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työllisyystilanne parani edellisen neljänneksen tapaan. Työllisten määrä oli noin 4 prosentin kasvussa. Toimialaluokan palkansaajien ansiot kohosivat tarkastellulla vuosineljänneksellä runsaat 2 prosenttia.

Hallinto- ja tukipalveluiden palkkasumman kasvu kiihtyi yli 8 prosenttiin vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Edeltäneellä vuosineljänneksellä alan palkkasumman kasvoi vajaat 5 prosenttia. Vahvinta kehitys oli työllistämistoiminnassa, jossa palkkasumma kohosi runsaat 19 prosenttia vuoden takaisesta. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien maksama palkkasumma oli noin 2 prosentin laskussa. Työllisyys hallinto- ja tukipalveluissa koheni edelleen, työllisten määrän ollessa yli 3 prosentin kasvussa. Myös toimialan palkansaajien ansiot olivat noin 2 prosentin kasvussa.

Kuvio 3. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2010 neljättä neljännestä käsittelevä palvelualojen suhdannekatsaus ilmestyy 22.3.2011.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2011