Rakentamisen toimialakatsaus III/2010

  1. Talonrakentaminen yhä kasvussa
  2. Valmistuneiden asuntojen määrä kasvussa
  3. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto yhä laskussa
  4. Rakennuskustannusten kasvu jatkuu tasaisena
  5. Uusien asuntojen rakentaminen hyvässä vauhdissa
  6. Rakentamisen työllisyystilanne on parantunut
  7. Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät pitkän aikavälin keskiarvotasolla
  8. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen vahvistui
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen työllisyystilanne on parantunut

Talonrakentamisen työllisten määrä kasvoi vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Koko rakentamisen työllisten määrä kasvoi kolmannella neljänneksellä reilut 2 prosenttia. Rakennusalan työllisistä n. 36 prosenttia työskenteli vuoden kolmannella neljänneksellä talonrakentamisessa, 12 prosenttia maa- ja vesirakentamisessa ja 52 prosenttia erikoistuneessa rakennustoiminnassa. Talonrakentamisen työllisten ansiotaso kasvoi vuoden kolmantena neljänneksenä prosentin. Maa- ja vesirakentamisessa ansiot kasvoivat reilut 2 prosenttia.

Kuvio 6. Talonrakennusalan työllisten määrä ja ansiotaso, vuosimuutokset, III/2010

Työministeriön työnvälitystilaston mukaan rakentamisen avoimien työpaikkojen määrä kasvoi sekä talonrakentamisessa että maa- ja vesirakentamisessa. Kolmannella neljänneksellä talonrakentamisen työpaikkoja oli avoinna vajaat 1 000 ja maa- ja vesirakentamisessakin vajaat 200.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2011