Rakentamisen toimialakatsaus III/2010

  1. Talonrakentaminen yhä kasvussa
  2. Valmistuneiden asuntojen määrä kasvussa
  3. Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto yhä laskussa
  4. Rakennuskustannusten kasvu jatkuu tasaisena
  5. Uusien asuntojen rakentaminen hyvässä vauhdissa
  6. Rakentamisen työllisyystilanne on parantunut
  7. Rakennusteollisuuden suhdannenäkymät pitkän aikavälin keskiarvotasolla
  8. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen vahvistui
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennuskustannusten kasvu jatkuu tasaisena

Rakennuskustannukset nousivat 2,3 prosenttia marraskuusta 2009 marraskuuhun 2010. Kustannukset pysyivät kuitenkin lokakuuhun verrattuna ennallaan. Edellisvuoteen verrattuna työpanokset ovat kallistuneet 0,5 prosenttia, muut panokset 1,1 prosenttia ja tarvikepanokset 3,8 prosenttia. Lokakuusta marraskuuhun muut panokset kallistuivat 0,6 prosenttia. Tarvikehinnat sen sijaan laskivat 0,2 prosenttia. Työpanoksen hinta oli marraskuussa lokakuuhun nähden ennallaan.

Vuositasolla eniten nousivat betoniteräksen, sähköjohtojen ja sahapuutavaran hinnat. Betoniteräksen hinta on vuoden aikana kohonnut reilun neljänneksen. Vastaavasti mm. rahoituskustannukset ja lattiatasoitteiden hinnat ovat edellisvuotta matalammat.

Kuvio 3. Rakennuskustannusindeksi, tarvikehinnat

Maarakentamisen kustannukset ovat myös kohonneet. Maarakennuskustannusindeksin mukaan kustannukset nousivat 1,8 prosenttia marraskuusta 2009 marraskuuhun 2010. Etenkin betonirakenteiden ja päällysteiden hinnat ovat nousseet. Vuositasolla päällysteiden hinnat ovat kohonneet 5,7 ja betonirakenteiden 5,5 prosenttia. Hintojen nousuun vaikuttivat erityisesti polttoaineiden ja energian sekä metallituotteiden kallistuminen. Nousua hillitisivät maa- ja kiviaineksen halpeneminen sekä välillisten palkkojen aleneminen. Myös maarakennusalan konekustannukset ovat kasvaneet. Konekustannukset nousivat vuodessa 3,4 prosenttia.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.1.2011