Tilastonteko on yhtä vanhaa perua kuin kirjoitustaito

  1. Kirkko oli ensimmäinen tilastoviranomainen
  2. Poliittinen aritmetiikka tuli tiensä päähän
  3. Nykyisenkaltainen tilastointi sai alkunsa Saksan alueella
  4. Valistus synnytti myös tilastoinnin
  5. Ensimmäinen moderni kyselylomake tehtiin vuonna 1790
  6. Tilastollisen todennäköisyyden ajatusta kehiteltiin Ranskassa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Ensimmäinen moderni kyselylomake tehtiin vuonna 1790

Vuosina 1791–1792 julkaistua Skotlannin tilastollista kuvausta (Statistical Accounts of Scotland) pidetään yhtenä ensimmäisistä julkaisuista, joihin valistusaate ulotti vaikutuksensa. Vuonna 1790 Sir John Sinclair lähetti strukturoidun lomakekyselyn kaikille Skotlannin seurakunnille, ja esitti papeille 160 kysymystä. Sinclair toimitti pappien vastauksista ensimmäisen kattavan tilastollisen kuvauksen Skotlannista.

Sinclairin saksalaisen yliopistostatistiikan periaatteiden mukaan laatimaa kuvausta pidetään yhtenä tilastollis-topografisen ajattelun synnyttäjistä Euroopassa. Lisäksi Sinclairin väitetään käyttäneen ensimmäisenä englannin statistics-sanaa. Samoihin aikoihin skotlantilainen insinööri William Playfair kehitti tilastokuvioiden – edelleen käytössä olevat – perustyypit.

Stuart J. Woolf (1984) väittää, että vuosien 1770–1840 välinen intensiivinen tilastollisen aktiivisuuden vaihe erityisesti Manner-Euroopassa loi länsimaisen kvantitatiivisen tilastoinnin perustan. Noihin aikoihin Ranskan valtiollinen elämä oli varsin myrskyisää vallankumouksen ja sitä seuranneen Napoleonin aikakauden vuoksi.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.12.2010