Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa

  1. Parantuneen tuottavuuden aloja
  2. Asiakas tekee työn
  3. Heikon tuottavuuskehityksen aloja
  4. Henkilöpalvelualojen tuottavuutta vaikea parantaa
  5. Julkisten palveluiden tuottavuus
  6. Onko tuottavuuden parantaminen työntekijöiden vähentämistä?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Onko tuottavuuden parantaminen työntekijöiden vähentämistä?

Käytännössä tuottavuuden parantamisella tarkoitetaan usein yksinkertaisesti työntekijöiden vähentämistä tai työntekijämäärän kasvun hillitsemistä. Valtiolla on oma "tuottavuusohjelmaksi" nimetty säästöohjelmansa, jonka avulla pienennetään henkilöstöä. Tuottavuus ei kuitenkaan muutu lainkaan, jos tuotos vähenee samassa suhteessa kuin työntekijät.

Terveydenhuollon henkilöstön ammattijärjestön Tehyn työehtosopimuksessa mainitaan tuloksellisuuden edistäminen. Sopimukseen sisältyy vuoden 2011 toukokuussa maksettava kahden prosentin järjestelyerä, jos sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kokonaismäärä pysyy ennallaan tai vähenee vuodesta 2006 vuoteen 2010. Jos henkilöstön määrä kasvaa enintään 1 300:lla vuodessa, järjestelyerä on yksi prosentti palkkasummasta.

Näin raadollista se käytännössä on.

Lähteet:

Kansantalouden tilinpito. Tilastokeskus.
Savela, O. 2008. Palvelusta itsepalveluun. Hyvinvointikatsaus 2/2008.

Hyvinvointikatsauksen artikkeleita ja muita kirjoituksia saa siteerata lähde mainiten. Kokonaisen kirjoituksen lainaamiseen tulee saada kirjoittajan lupa. Kirjoittajat kirjoittavat omissa eivätkä Tilastokeskuksen nimissä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2010