Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa

  1. Parantuneen tuottavuuden aloja
  2. Asiakas tekee työn
  3. Heikon tuottavuuskehityksen aloja
  4. Henkilöpalvelualojen tuottavuutta vaikea parantaa
  5. Julkisten palveluiden tuottavuus
  6. Onko tuottavuuden parantaminen työntekijöiden vähentämistä?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Julkisten palveluiden tuottavuus

Myös julkisella sektorilla puhutaan työn tuottavuudesta ja kokonaistuottavuudesta, mutta niitä mitataan eri tavalla kuin yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin panoksia eli kustannuksia on melko helppo mitata. Ongelma liittyy tuotokseen, jota ei voi mitata rahalla, koska palvelut ovat ilmaisia tai maksuilla katetaan vain osa kustannuksista.

Nykyisin monien julkisten palveluiden kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluiden tuotosta mitataan pääosin suoritteilla. Suoritteita ovat esimerkiksi hoitopäivät, hoitojaksot, terveyskeskuskäynnit ja oppilaiden määrä.

Jos päiväkodissa tai koulussa normeja puretaan ja ryhmäkokoja suurennetaan, se ilmenee tilastossa tuottavuuden kasvuna. Haluammeko sellaista tuottavuuden kasvua? Tuottavuus heikkenee, jos lasten hyvinvointiin halutaan panostaa enemmän ja ryhmäkokoja pienennetään. Tuottavuus pienenee myös silloin, kun vanhustenhoidossa lisätään hoitajia ja hoidon laatu paranee, minkä seurauksena sekä asiakkaat että työntekijät voivat paremmin.

Voi hyvin kysyä, miten mielekästä on mitata tuottavuutta tällä tavoin. Pitäisikö pikemminkin ajatella, että julkisen sektorin tuottavuuden huononeminen on palveluiden käyttäjän kannalta hyvä asia?

Tilaston lukija ei pysty tulkitsemaan tuloksia, eikä siihen yleensä pysty tilaston laatijakaan. Tulkitsijan pitää pohtia, johtuuko tuottavuuden paraneminen esimerkiksi organisoinnissa ja prosesseissa aikaansaaduista myönteisistä muutoksista vai kenties henkilökunnan vähentämisestä palveluiden laadun kustannuksella. Asiaan vaikuttaa sekin, johtuuko tuottavuuden aleneminen "liian" monista työntekijöistä vai vakavasta paneutumisesta asiakkaiden ongelmiin.

Ei ole lainkaan yhdentekevää, miten tuottavuutta mitataan. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa seurataan virallisia tuottavuusmittareita. Niitä tuijotetaan silmät sokeiksi silloinkin, kun vaaditaan julkisen sektorin tuottavuuden parantamista. Myös Kuntaliitto on arvostellut voimakkaasti nykyistä mekaanista mittaustapaa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2010