Palvelujen tuottavuutta ei aina kannata parantaa

  1. Parantuneen tuottavuuden aloja
  2. Asiakas tekee työn
  3. Heikon tuottavuuskehityksen aloja
  4. Henkilöpalvelualojen tuottavuutta vaikea parantaa
  5. Julkisten palveluiden tuottavuus
  6. Onko tuottavuuden parantaminen työntekijöiden vähentämistä?

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Henkilöpalvelualojen tuottavuutta vaikea parantaa

Kaikille mainituille aloille on yhteistä se, että ne ovat työvoimavaltaisia ja työntekijä palvelee välittömästi asiakasta. Useimmilla tämänkaltaisilla aloilla melkein kaikkien työntekijöiden työaika kuluu asiakastyössä; työntekijällä on usein vain yksi asiakas tai pieni asiakasryhmä palveltavanaan. Näitä aloja voi kutsua myös henkilöpalvelualoiksi.

Henkilöpalvelualana voi pitää myös ravitsemis- ja majoituspalveluja, joiden tuottavuus on parantunut - tosin vain prosentin vuodessa. Henkilöpalvelualoihin kuuluvat lisäksi muun muassa matkatoimistot.

Näiden alojen työn tuottavuutta ei ole helppoa parantaa. Tietotekniikan kehittyminen tarjoaa joitakin mahdollisuuksia, mutta palvelujen tuottajaksi tarvitaan loppujen lopuksi aina työntekijöitä. Asiaa voidaan auttaa organisaatioita ja prosesseja parantamalla, mutta on kohtuutonta vaatia, että näiden alojen työn tuottavuus paranisi oleellisesti. Kun heikon tuottavuuskehityksen alojen osuus taloudessa kasvaa ja tuottavuuden kasvu sen takia hidastuu, ei yhteiskunnan auta kuin sopeutua tilanteeseen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 7.6.2010