Kuntaliitoksia syytä tarkastella myös aluetaloudellisin perustein

  1. Bkt työllistä kohden parempi tuotannon mitta
  2. Mittarit harvoin tasapainossa kunnittain
  3. Tuotanto ja asuminen eivät noudata kuntarajoja
  4. Suurliitoksista esimerkkinä Salo
  5. Uusikin Salo palkkojen nettomaksaja
  6. Turun seutukunnassa useita kuntaliitoksia
  7. Työllisiin suhteutettu bkt suurin Naantalissa
  8. Turun suunta näkyy palkkasuhteissa
  9. Pohjanmaalla ylitettiin seutukuntien rajoja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työllisiin suhteutettu bkt suurin Naantalissa

Bruttokansantuote työllistä kohti on suurin Naantalissa (Taulukko 3). Myös Kaarinan bruttokansantuote työllistä kohti ylittää niukasti koko maan keskiarvon. Ulkopuolelle jääneistä kunnista koko maan keskiarvon ylittää Paimio. Bruttokansantuote työllistä kohti jää Turussa viitisen tuhatta euroa koko maan keskiarvosta.

Kunnassa työssäkäyvien työllisten määrä ylittää asuvien työllisten määrän vain Turussa. Muiden kuntien työllisyys on varsin asumispainotteinen.

Työllisten osuus työvoimasta on kaikissa muissa kunnissa koko maan keskiarvoa parempi paitsi Turussa, jossa osuus on sama kuin koko maassa. Työvoiman suhde työikäiseen väestöön ylittää useimmissa kunnissa koko maan keskimääräisen. Vain Velkualla, Sauvossa ja Turussa työvoiman suhde työikäiseen väestöön on alle koko maan tason.

Kunnan työikäisen väestön suhde kunnassa asuvaan väestöön on kahdessa kunnassa kolmesta heikompi kuin maassa keskimäärin. Vain yliopistokaupunki Turussa ja Raisiossa työikäisten osuus ylittää koko maan keskimääräisen.

Taulukko 3. Turun seutukunnan kuntien talousluvut

Turun seutukunta
  KUNTA Bkta (T)
per
Asukas (A) euroa
= Bkta
(T)
per
Työllinen (T) euroa
Työlliset (T)
per
Työlliset (A)
Työlliset (A)
per
Työvoima (A)
Työvoima (A)
per
Työikäinen väestö (A)
Työ-ikäinen väestö (A)
per
Väestö (A)
Maksetut (T)
per
Saadut (A) palkat
Saadut
(A)
per
Maksetut (T)
palkat
KOKO MAA 31 719 68 460 1,05 0,90 0,65 0,75 99 101
529 Naantali 34 989 100 430 0,74 0,94 0,67 0,75 69 146
705 Rymättylä 16 366 44 890 0,78 0,95 0,67 0,73 57 177
485 Merimasku 11 899 58 566 0,41 0,95 0,71 0,74 26 377
920 Velkua 11 741 38 411 0,72 0,92 0,61 0,75 34 290
529 Naantali (4) 30 502 90 536 0,71 0,94 0,67 0,75 63 158
481 Masku 19 880 62 902 0,63 0,96 0,71 0,73 55 183
419 Lemu 14 464 58 984 0,51 0,95 0,70 0,72 36 274
17 Askainen 9 676 43 251 0,49 0,93 0,66 0,74 25 397
481 Masku (3) 17 751 60 655 0,60 0,96 0,70 0,73 49 204
202 Kaarina 22 019 69 057 0,66 0,95 0,68 0,75 55 183
602 Piikkiö 16 724 56 399 0,63 0,94 0,68 0,74 53 188
202 Kaarina (2) 20 726 66 132 0,65 0,95 0,68 0,74 54 184
704 Rusko 18 952 60 888 0,64 0,95 0,72 0,71 57 175
906 Vahto 15 940 48 980 0,66 0,95 0,71 0,72 49 206
704 Rusko (2) 17 955 56 825 0,65 0,95 0,72 0,71 55 183
423 Lieto 20 296 62 432 0,68 0,95 0,69 0,73 59 171
503 Mynämäki 14 601 50 167 0,65 0,94 0,66 0,72 48 209
538 Nousiainen 13 944 59 030 0,50 0,96 0,69 0,72 36 276
577 Paimio 32 522 88 171 0,75 0,96 0,68 0,75 68 147
680 Raisio 27 317 67 787 0,85 0,93 0,67 0,76 83 121
738 Sauvo 11 940 42 707 0,62 0,96 0,64 0,73 36 281
853 Turku 35 795 63 718 1,26 0,90 0,64 0,78 127 78

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009