Kuntaliitoksia syytä tarkastella myös aluetaloudellisin perustein

  1. Bkt työllistä kohden parempi tuotannon mitta
  2. Mittarit harvoin tasapainossa kunnittain
  3. Tuotanto ja asuminen eivät noudata kuntarajoja
  4. Suurliitoksista esimerkkinä Salo
  5. Uusikin Salo palkkojen nettomaksaja
  6. Turun seutukunnassa useita kuntaliitoksia
  7. Työllisiin suhteutettu bkt suurin Naantalissa
  8. Turun suunta näkyy palkkasuhteissa
  9. Pohjanmaalla ylitettiin seutukuntien rajoja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Suurliitoksista esimerkkinä Salo

Vuoden 2009 alussa toteutui kolme suurta kuntaliitosta. Uusi Salo syntyi kymmenen kunnan yhteenliittymisen tuloksena. Salon seutukunnasta vain yksi kunta (Somero) jättäytyi syrjään.

Uusi Hämeenlinna muodostuu kuudesta Hämeenlinnan seutukuntaan kuuluvasta kunnasta. Kaksi vanhan Hämeenlinnan naapurikuntaa vastasi kosintaan kieltävästi. Kouvolan seutukunnan seitsemästä kunnasta kuusi yhdistyi uudeksi Kouvolaksi yhden (Iitti) vetäytyessä hankkeesta.

Vaikka vanhan Salon bruttokansantuote asukasta kohti on maan korkeimpia, sen työllistä kohti laskettu bruttokansantuote yltää seutukunnan sisäisessä kisassa vasta kolmannelle sijalle (Taulukko 2). Edelle kiilaavat Särkisalon ja Kiikalan kunnat. Työssäkäynti suuntautuu selvästi Saloon: kunnassa työssäkäyviä on 1,6 -kertainen määrä kunnassa asuviin työllisiin verrattuna. Lähimmäksi työssäkäyvien ja asuvien työllisten tasapainoa pääsee vain pieni Kuusjoen kunta.

Useimpien yhdistyneiden kuntien työllisyysaste (asuvien työllisten suhde työvoimaan) on ollut parempi kuin koko maassa keskimäärin. Alueella asuvan työvoiman osuus työikäisestä väestöstä ylittää koko maan keskiarvon viidessä kunnassa.

Työikäisen väestön osuus koko väestön määrästä ylittää koko maan lukeman vain Salossa. Kuntaliitoksen ulkopuolelle jäi Someron kunta. Sen lukemat eivät juuri poikkea uuteen Saloon liittyneiden kuntien saamista arvoista.

Taulukko 2. Salon seutukunnan kuntien talousluvut

Salon seutukunta
  KUNTA Bkta (T)
per
Asukas (A) euroa
= Bkta
(T)
per
Työllinen (T) euroa
Työlliset (T)
per
Työlliset (A)
Työlliset (A)
per
Työvoima (A)
Työvoima (A)
per
Työikäinen väestö (A)
Työ-ikäinen väestö (A)
per
Väestö (A)
Maksetut (T)
per
Saadut (A) palkat
Saadut
(A)
per
Maksetut (T)
palkat
KOKO MAA 31 719 68 460 1,05 0,90 0,65 0,75 99 101
734 Salo 74 602 101 732 1,58 0,92 0,67 0,75 175 57
73 Halikko 13 388 41 085 0,69 0,93 0,68 0,74 39 255
586 Perniö 17 634 50 149 0,81 0,93 0,63 0,74 62 160
587 Pertteli 14 486 47 603 0,64 0,94 0,70 0,72 48 207
259 Kisko 13 671 52 544 0,70 0,89 0,59 0,70 40 250
252 Kiikala 32 918 102 275 0,78 0,92 0,61 0,73 48 208
308 Kuusjoki 14 769 35 345 0,95 0,93 0,66 0,72 62 162
501 Muurla 15 230 56 324 0,58 0,94 0,67 0,74 40 247
776 Suomusjärvi 17 331 53 912 0,78 0,90 0,63 0,72 61 163
784 Särkisalo 39 353 118 893 0,85 0,91 0,61 0,71 94 107
734 Salo (10) 43 971 84 900 1,14 0,93 0,66 0,74 113 89
761 Somero 15 065 42 911 0,87 0,93 0,60 0,72 66 151

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009