Kuntaliitoksia syytä tarkastella myös aluetaloudellisin perustein

  1. Bkt työllistä kohden parempi tuotannon mitta
  2. Mittarit harvoin tasapainossa kunnittain
  3. Tuotanto ja asuminen eivät noudata kuntarajoja
  4. Suurliitoksista esimerkkinä Salo
  5. Uusikin Salo palkkojen nettomaksaja
  6. Turun seutukunnassa useita kuntaliitoksia
  7. Työllisiin suhteutettu bkt suurin Naantalissa
  8. Turun suunta näkyy palkkasuhteissa
  9. Pohjanmaalla ylitettiin seutukuntien rajoja

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Mittarit harvoin tasapainossa kunnittain

Taulukoissa esitellään tiedot, joita käytetään kuvaamaan uusien kuntien aluetaloudellisia vaikutuksia (Taulukko 1). Vasemman puoleisessa sarakkeessa on bruttokansantuote asukasta kohti. Se voidaan hajottaa osiin taulukon sarakeotsikoiden osoittamalla tavalla.

Tuottavuusmittari bruttokansantuote työllistä kohti on euroina. Muut mittarit ovat laaduttomia suhdelukuja. Suluissa olevat kirjaimet ilmaisevat sijaintipaikan: (T) merkitsee, että muuttujan sijainti määräytyy tuotantoyksikön (yritys, toimipaikka, virasto) perusteella ja (A) merkitsee, että sijainnin määräytymisperusteena on asuminen (kotitalouden asunnon sijainti).

Kaksi oikeanpuoleista saraketta kuvaavat palkkatasapainoa. Maksettujen palkkojen (T) suhde saatuihin palkkoihin (A) kuvaa alueen taloudellista asemaa palkkojen maksajana ja tuotantotoiminnan harjoittajana. Saatujen palkkojen (A) suhde maksettuihin palkkoihin (T) kertoo alueen kyvyn kerätä palkkatuloja ja kunnallisveron maksajia.

Kärjistäen voidaan sanoa, että kunnat kisaavat hyvistä yhteisöveron maksajista (menestyvistä yrityksistä ja niiden toimipaikoista) ja korkeapalkkaisista kunnallisveronmaksajista. Yhteisövero määräytyy tuotannon sijaintipaikan (T) ja kunnallisvero työntekijän asuinpaikan (A) perusteella. Aluetalouden tasapainoa kuvaavat mittarit pysähtyvät kuntatasolla vain harvoin tasapainotilaan.

Taulukko 1. Käytetyt aluetalouden mittarit

KUNTA Bkta (T)
per
Asukas (A)
euroa
= Bkta
(T)
per
Työllinen
(T)
euroa
Työlliset (T)
per
Työlliset (A)
Työlliset (A)
per
Työvoima (A)
Työvoima (A)
per
Työikäinen väestö (A)
Työ-ikäinen väestö (A)
per
Väestö (A)
Maksetut (T)
per
Saadut (A) palkat
Saadut
(A)
per
Maksetut (T)
palkat
KOKO MAA 31 719 68 460 1,05 0,90 0,65 0,75 99 101

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009