Ulkomaalainen saa huonompaa palkkaa useimmilla aloilla

  1. Suurin ero yksityisellä sektorilla
  2. Ulkomaalaiset myyntijohtajat tienaavat neljänneksen enemmän
  3. Suomalaiskokit kuntapuolella, ulkomaalaiset ravintoloissa
  4. Lääkäreitä, siivoojia ja rakentajia palkkakuopassa
  5. Intialaiselle kolmanneksen enemmän, somalille kolmanneksen vähemmän
  6. Osa eroista voi johtua epäkohdista

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Osa eroista voi johtua epäkohdista

Ulkomaalaisten palkansaajien asema riippuu paljon siitä, missä tehtävissä he Suomessa työskentelevät. Aloilla, joilla Suomessa ei ole tarvittavaa osaamista, ulkomaalaisten palkat ovat suomalaisia parempia. Vastaavasti pienempipalkkaisiin ammatteihin ei löydy suomalaisia tekijöitä ja ulkomaalaiset palkansaajat tyydyttävät työvoiman kysynnän näissä tehtävissä. Ilmiö näkyy erityisen hyvin Uudellamaalla, jonne perustyötä tekevät suomalaiset ovat yleensä haluttomia muuttamaan kalliimman hintatason vuoksi.

Vaikka maahan muuttaville henkilöille tulisi taata tasapuolinen palkkaus ja muut työsuhteen ehdot, niin yleisesti epäillään, että joillakin aloilla ulkomaalaisille työntekijöille maksetaan liian pientä palkkaa. Palkkarakennetilaston perusteella suurin osa palkkaeroista syntyy ammatti- ja tehtävärakenteiden erilaisuudesta. Lisäksi havaittua palkkaeroa kasvattavat ikään ja työkokemukseen liittyvät palkanosat, joita suomalaiset saavat pääsääntöisesti ulkomaalaisia useammin.

Tehtävien ja palkansaajan ominaisuuksien vakiointi kuitenkin pienentää keskiansioista laskettavaa 5,8 prosentin palkkaeroa ainoastaan 3 prosenttiyksikköä, joten joitain viitteitä palkkaukseen liittyvistä epäkohdista voidaan havaita myös palkka-aineistoja tarkastelemalla. Palkkaeron selittämätön osa voi syntyä muun muassa siitä, että ulkomaalaiset palkansaajat tekevät töitä harjoittelijan statuksella tai siitä että ulkomaalaisten tekemä työ ei vastaa täysin hankittua koulutusta. Lisäksi ulkomaalaisten odotukset palkkaukseen liittyvissä asioissa saattavat poiketa suomalaisten ajatusmaailmasta ja ulkomaalaiset tyytyvät suomalaisia pienempään palkkaan. Tähän palkkatilastot eivät anna kuitenkaan vastausta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009