Ulkomaalainen saa huonompaa palkkaa useimmilla aloilla

  1. Suurin ero yksityisellä sektorilla
  2. Ulkomaalaiset myyntijohtajat tienaavat neljänneksen enemmän
  3. Suomalaiskokit kuntapuolella, ulkomaalaiset ravintoloissa
  4. Lääkäreitä, siivoojia ja rakentajia palkkakuopassa
  5. Intialaiselle kolmanneksen enemmän, somalille kolmanneksen vähemmän
  6. Osa eroista voi johtua epäkohdista

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Intialaiselle kolmanneksen enemmän, somalille kolmanneksen vähemmän

Parhaiten palkattuja ulkomaalaisia olivat itävaltalaiset, intialaiset, tanskalaiset ja hollantilaiset, joiden keskimääräiset palkat olivat yli 30 prosenttia suomalaisia suuremmat.

Pienimmät palkat olivat puolestaan Nigeriasta, Filippiineiltä, Thaimaasta ja Somaliasta tulleilla, joiden kokonaisansiot olivat yli 30 prosenttia suomalaisia palkansaajia pienempiä.

Keskiansioiden erot johtuvat suurimmaksi osaksi palkansaajarakenteiden eroista, joten tiedot eivät anna täysin oikeaa kuvaa palkkaeroista eri kansalaisuuksien välillä. Esimerkiksi palkkavertailun kärkipäässä olevien maiden kansalaiset työskentelivät useimmiten tieto- tai informaatiotekniikan erityisasiantuntijatehtävissä, mikä nosti näiden maiden keskimääräistä ansiotasoa suomalaisia korkeammaksi.

Huonommin pärjäävien maiden palkansaajat olivat sen sijaan pääasiassa siivoojia ja varastotyöntekijöitä, joilla on yleensä keskimääräistä palkansaajaa pienemmät kuukausiansiot.

Kuvio 3. Ulkomaalaisten palkansaajien palkkaero suomalaisiin verrattuna kansalaisuuden mukaan vuonna 2007

Lähde: Palkkarakennetilasto 2007, Tilastokeskus

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 14.4.2009