Kaupan toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrän nousu hiipui ja osa-aikaisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät heikentyneet
  5. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  6. Fokus: Muutokset kaupassa julkaistaviin luokkiin
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Muutokset kaupassa julkaistaviin luokkiin

Kaupan julkaistaviin luokkiin tulee muutoksia 2-numerotasolle saakka. Merkittävin muutos syntyy, kun TOL 2002-luokituksen mukainen Polttoaineiden vähittäiskaupan 3-numerotasoinen luokka 50.5 siirtyy Moottoriajoneuvojen kaupan, korjauksen ja huollon sekä polttoaineen vähittäiskaupan 2-numerotason luokasta 50 Vähittäiskaupan 2-numerotason luokkaan 47. Lisäksi aletaan julkaista uusia luokkia ja yhdistelmäluokkia, luovutaan tiettyjen luokkien ja yhdistelmäluokkien julkaisuista ja muunnellaan yhdistelmäluokkien koostumusta.

Kaupan liikevaihtokuvaajassa aletaan julkaista pääluokkaa (G)Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus. Pääluokkia julkaistaan jo Teollisuuden, Rakentamisen ja Palveluiden liikevaihtokuvaajissa. Lisäksi tukkukaupan 3-numerotason tietojen julkaisusta luovutaan niiden vähäisen kysynnän vuoksi. Palkkasummakuvaajissa julkaistaan yritysten kehityksestä samat kaupan luokat ja yhdistelmäluokat kuin Kaupan liikevaihtokuvaajissa.

Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskaupasta sekä korjauksesta aletaan julkaista kolmea yhdistelmäluokkaa. Toimiala jaetaan moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukkukauppaan, vähittäiskauppaan ja korjaukseen. Moottoriajoneuvojen, moottoripyörien sekä niiden varusteiden, osien ja renkaiden vähittäiskaupan yhdistelmäluokan kehitys kuvastaa moottoriajoneuvojen, moottoripyörien sekä niiden varusteiden, osien ja renkaiden vähittäiskauppaan erikoistuneiden yritysten kehitystä Suomessa. Vastaavassa tukkukaupan yhdistelmäluokan kehityksessä on mukana myös läpivientiä Suomesta Venäjälle. Moottoriajoneuvojen sekä moottoripyörien huollon ja korjauksen yhdistelmäluokka sisältää korjaus- ja huoltopalveluihin erikoistuneet yritykset.

Urheilu- ja veneilyalan vähittäiskaupan yhdistelmäluokan julkaisusta luovutaan ja aletaan julkaista molempia 5-nymerotason luokkia erikseen. Myös tietokonelaitteiden sekä tietoliikennevälineiden vähittäiskaupan yhdistelmäluokan julkaisu lopetetaan ja molempia 5-numerotason luokkia aletaan julkaista erikseen. Veneily- ja urheilualan, kuten tietokonelaitteiden ja tietoliikennevälineiden vähittäiskauppa ovat kehittyneet eri tahtiin 2000-luvulla.

Tekstiilien ja vaatteiden vähittäiskaupan yhdistelmäluokan julkaisusta luovutaan. Tekstiilien vähittäiskaupan 4-numerotason luokka liitetään kodinsisustamista kuvaavaan yhdistelmäsarjaan, jossa on huonekalujen, valaisimien, mattojen ja muualla luokittelemattomien taloustarvikkeiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä. Kodintekstiilien vähittäiskaupan osuus liikevaihdolla mitattuna on jo yli puolet tekstiilien vähittäiskaupasta. Samalla aletaan julkaista vaatteiden, jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä, joka on myös uusi yhdistelmäluokka. Tämä luokka kuvaa pukeutumiseen ja 'muotikauppaan' liittyvän erikoiskaupan kehitystä.

Kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musikkitarvikkeiden yhdistelmäluokasta poistetaan soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa. Soittimien ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa on kehittynyt eri tavalla kuin kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppa. Uusi kodintekniikan ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppaa kuvaava yhdistelmäluokka sisältää sähköisten kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskauppaan erikoistuneet yritykset. Lisäksi rautakauppatavaroiden, maalien ja lasin vähittäiskaupan yhdistelmäluokka on laajennettu tapettien ja lattiapäällysteiden vähittäiskaupalla.

Valokuvausalan vähittäiskaupan, kuten myös tori- ja markkinakaupan sekä käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppaa myymälöissä kuvaavan yhdistelmäluokan julkaisusta luovutaan. Valokuvausalan vähittäiskauppaan erikoistuneiden yritysten liikevaihto on kutistunut jo alle 100 miljoonaan euroon vuodessa. Lisäksi tori- ja markkinakauppaa sekä käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppaa myymälöissä kuvaava yhdistelmäluokka sisältää sekä käytettyjen, että uusien tavaroiden vähittäiskauppaa eikä poistuva yhdistelmäluokka ole mikään selkeä kokonaisuus.

Lisätietoja TOL2008 -siirtymän vaikutuksista Kaupan liikevaihtokuvaajaan on tilaston kotisivulla.

Lisätietoja TOL2008 -siirtymän vaikutuksista kaupan luokkiin ja yhdistelmäluokkiin Palkkasummakuvaajissa on tilaston kotisivulla.

Lisätietoa muiden päätoimialojen TOL-2008 -siirtymästä teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden toimialakatsauksissa.

Seuraava vuoden 2008 kolmatta neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 14.1.2009.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008