Kaupan toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrän nousu hiipui ja osa-aikaisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät heikentyneet
  5. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  6. Fokus: Muutokset kaupassa julkaistaviin luokkiin
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan alalla työllisten määrän nousu hiipui ja osa-aikaisten määrä vähentyi

Kaupan alan työllisten määrä pysyi lähes ennallaan vuoden toisella neljänneksellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisvuonna. Alan työllisten määrä kasvoi tukkukaupassa ja pysyi lähes ennallaan autokaupassa. Vähittäiskaupassa, joka työllistää puolet kaupan alan henkilöstöstä, työllisten määrä laski hieman.

Kaupan alan palkkasumma ylitti huhti-kesäkuussa edellisvuoden tason 9,7 prosentilla. Vuonna 2007 kaupan palkkasumma nousi 6,3 prosenttia. Alan palkkasumman kehitys toisella neljänneksellä oli hieman nopeampaa kuin koko taloudessa, sillä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma kohosi huhti-kesäkuussa 8,5 prosenttia.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Kaupan alalla osa-aikaisten määrä väheni huhti-kesäkuussa yli 6 prosenttia vuodentakaisesta. Kun toimialan työssä olleiden määrä pysyi lähes ennallaan, niin osa-aikaisten osuus kaikista kaupan alalla työssä olleista putosi selvästi verrattuna edellisvuoteen. Osa-aikaisten osuus huhti-kesäkuussa oli poikkeuksellisen matalalla. Kaupan alalla työssä olleiden osa-aikaisten määrä pysyi ennallaan tukkukaupassa, mutta laski autokaupassa ja vähittäiskaupassa.

Kuvio 4. Kaupan työssä olleiden ja osa-aikaisten määrän kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008