Kaupan toimialakatsaus II/2008

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui
  3. Kaupan alalla työllisten määrän nousu hiipui ja osa-aikaisten määrä vähentyi
  4. Kaupan näkymät heikentyneet
  5. Fokus: Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön taloustilastoissa vuonna 2009
  6. Fokus: Muutokset kaupassa julkaistaviin luokkiin
  7. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui

Kaupan alan liikevaihto nousi vuoden 2008 toisella neljänneksellä 11,6 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitys oli huhti-kesäkuussa viime vuosien keskimääräistä kasvua selkeästi voimakkaampaa. Kaupan alan erittäin suotuisaa kehitystä piti yllä etenkin tukkukauppa.

Taulukko 1. Liikevaihdon neljännesvuosittaiset vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala I-IV/2007 I-II/2008 II/2008**
Kauppa yhteensä (100%) 7,0 9,9 11,6
Autokauppa (19,7%)* 5,4 5,3 6,7
Tukkukauppa (56,8%) 7,4 12,2 14,3
Vähittäiskauppa (23,5%) 6,9 7,7 8,5
- päivittäistavarakauppa (8,5%) 6,0 9,1 9,3
- tavaratalokauppa (4,4%) 7,9 6,1 8,3
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2006
** Kunkin ajanjakson vuosimuutoksissa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon

Autokaupan liikevaihdon kasvua vauhditti myös huhti-kesäkuussa polttoaineiden vähittäiskauppa. Polttoaineiden vähittäiskaupan liikevaihto kohosi nopeammin kuin autokaupan liikevaihto polttoaineiden hintojen ollessa huomattavasti edellisvuotta korkeammalla tasolla. Polttoaineiden myyty määrä sen sijaan supistui. Moottoriajoneuvojen tukkukaupan liikevaihto nousi reippaasti, runsaat 6 prosenttia huhti-kesäkuussa. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan myynti kasvoi hieman hitaammin, 4 prosenttia toisella neljänneksellä.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu jatkui poikkeuksellisen ripeänä huhti-kesäkuussa. Tukkukaupan kasvua vauhditti myös toisella neljänneksellä erityisesti puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa sekä maatalousraaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa. Toimialojen liikevaihto kasvoi huomattavasti nopeammin kuin tukkukauppa keskimäärin. Sen sijaan elintarvikkeiden, juomien ja tupakan tukkukaupan liikevaihto kohosi huomattavasti tukkukaupan keskimääräistä kehitystä vähemmän huhti-kesäkuussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon reipas kasvu jatkui myös vuoden toisella neljänneksellä. Vuonna 2007 vähittäiskaupan veturina toiminut kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden vähittäiskauppa kasvoi yhä ripeästi myös huhti-kesäkuussa. Päivittäistavarakaupassa hinnat ovat nouseet huomattavasti edellisvuodesta ja alan liikevaihdon kasvu oli toisellakin neljänneksellä nopeampaa kuin vähittäiskaupassa. Sen sijaan optisen alan vähittäiskaupan poikkeukselllisen maltillinen liikevaihdon kasvu jatkui, kun alan hinnat olivat huomattavasti alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Muussa vähittäiskaupassa (pl Päivittäistavarakauppa) myynti kohosi nopeammin kuin päivittäistavarakaupassa vuonna 2007. Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan sekä rautakauppatavaroiden vähittäiskaupan myynti nousi ripeimmin vuonna 2007. Myös tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi vajaat 8 prosenttia.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Sen sijaan Saksassa vähittäiskaupan liikevaihto kasvanut vaisusti 2000-luvulla. Ranskassa, Saksassa ja EU:ssa vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu hidastui toisella neljänneksellä. Suomessa liikevaihto kohosi sen sijaan nopeammin kuin edellisellä neljänneksellä.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon* kehitys neljänneksittäin eri maissa

* Kuvion 2 sarjat ovat kausitasoitettuja

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.9.2008