Pressmeddelande 17.2.2005

Producentprisindexen för januari 2005

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från januari i fjol till januari i år med 0,6-4,5 procent. Importpriserna steg mest, dvs. med 4,5 procent. Importprisindexet steg speciellt på grund av att råolja, förädlade metallprodukter och baskemikalier blev dyrare. Exportpriserna steg med 1,1 procent från januari i fjol. Prisstegringen påverkades kraftigast av att oljeprodukter och baskemikalier blev dyrare.

Producentprisindexen steg från december till januari med 0,5-1,6 procent. Importpriserna steg mest, speciellt på grund av att råolja blev dyrare. Exportpriserna steg i januari med 0,8 procent. Stegringen berodde främst på att oljeprodukter, massa, papper och kartong samt baskemikalier blev dyrare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i januari 2005

Index
(2000=100)
Indextal
01/2005
Förändring, %
12/2004-01/2005
Förändring, %
01/2004-01/2005
Producentprisindex för industrin, totalt 93,3 0,5 0,6
Exportprisindex 86,9 0,8 1,1
Importprisindex 98,4 1,6 4,5
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 100,8 0,6 2,0
Partiprisindex 98,9 0,7 1,2

Källa: Producentprisindex 2005, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jari Harjunpää (09) 1734 3472, Anssi Vuorio (09) 1734 2934, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi