Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

13.8.2004

Lisätietoja: Arto Kokkinen (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kokonaistuotanto kasvoi selvästi kesäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi kesäkuussa 0,6 prosenttia edellisestä kuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan. Myös kokonaistuotannon trendi osoittaa kesäkuulle vahvaa kasvua.

Kokonaistuotannon määrä 1995-2004, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Vuoden 2003 kesäkuusta kokonaistuotanto kasvoi 5,0 prosenttia

Kokonaistuotannon määrä nousi 5,0 prosenttia vuoden 2004 kesäkuussa edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kaikki kuusi päätoimialaa kasvoivat. Kesäkuussa työpäiviä oli yksi enemmän kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa. Kokonaistuotanto kasvoi selvästi myös työpäiväkorjattuna.

Teollisuustuotanto lisääntyi peräti 9,6 prosenttia vuoden 2003 kesäkuusta. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus kasvoi 18 prosenttia ja koko metalliteollisuuden tuotantomäärät 10 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto lisääntyi 11 prosenttia. Muu tehdasteollisuus kasvoi vajaat 8 prosenttia ja energianhuolto 11 prosenttia.

Kaupan myyntimäärät kasvoivat 6 prosenttia kesäkuusta 2003. Tukkukauppa vilkastui 9 prosenttia ja vähittäiskauppa 5 prosenttia. Autokauppa lisääntyi prosentin.

Alkutuotannon määrä kasvoi 3 prosenttia vuoden 2003 kesäkuusta. Hakkuiden määrä lisääntyi 7 prosenttia. Lihantuotanto kasvoi prosentin. Maidontuotanto laski prosentin.

Liikenne vilkastui 7 prosenttia. Rakentaminen kasvoi 3 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto oli 2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 kesäkuussa.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Pikaennakko vuosineljänneksen kokonaistuotannosta

Kokonaistuotannon ennakoidaan kasvaneen huhti-kesäkuussa 2004 noin 3,2 prosenttia vuoden 2003 huhti-kesäkuuhun verrattuna. Edellisestä neljänneksestä eli tammi-maaliskuusta 2004 kausitasoitettu kokonaistuotanto kasvoi noin prosentin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu kokonaistuotannon muutos vuotta aiemmasta ennakoidaan noin 2,8 prosentiksi. Laajemmilla aineistoilla laskettava neljännesvuositilinpito julkaistaan 8.9.2004.

EU:n tilastovirasto Eurostat on kehittänyt neljännesvuosittaisen bruttokansantuotteen pikaennakon EU- ja Euro-alueelle (Flash GDP). EU:n bkt:n pikaennakko pohjautuu maittaisiin tietoihin. Pikaennakko julkaistaan 45 päivässä vuosineljänneksen päättymisestä. http://www.europa.eu.int/comm/eurostat --> News Releases

Suomen EU:lle toimittamat pikaennakkotiedot löytyvät Internet-sivulta http://www.tilastokeskus.fi/flashgdp

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2004, kesäkuu. Tilastokeskus


Tiedote PDF-muodossa.