Pressmeddelande 13.12.2012

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen (Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 19 olika ämnesområden i form av översikter, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

Största delen av uppgifterna i årsboken härstammar från Statistikcentralens statistik, men boken innehåller också material från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank samt arbets- och näringsministeriet. Årsboken fås också som webbtjänst.

Ett urval av innehållet i årsboken:

  • År 2011 färdigställdes nya byggnader för totalt omkring 36 miljoner kubikmeter, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Under året färdigställdes 21 procent fler bostadsbyggnader än året innan.
  • År 2011 beviljades bygglov för omkring 44 miljoner kubikmeter, vilket är omkring 6 procent mer än året innan.
  • Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för totalt 1,7 miljarder euro år 2011. Reparationskostnaderna ökade med 4 procent från året innan.
  • Byggkostnaderna steg år 2011 med omkring 3,3 procent från året innan, år 2010 var motsvarande förändring 1,1 procent.
  • Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 9,3 procent jämfört med året innan.
  • Byggbranschen sysselsatte 176 000 personer. Av dessa var 23 procent företagare och 77 procent löntagare: inom byggbranschen fanns det klart fler företagare än i andra branscher.
  • Byggnadsföretagens omsättning och lönesumma ökade kraftigt år 2011. Omsättningen ökade med 11,6 procent och byggföretagens lönesumma med 7,4 procent från året innan.
  • År 2010 steg bostadshyrorna med i genomsnitt 3,3 procent jämfört med året innan. Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg i hela landet med i genomsnitt 3,5 procent.

Källa: Årsboken Rakentaminen ja asuminen 2012 (Byggande och boende 2012). Statistikcentralen. Pris 75 euro.
Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller Editas nätbokhandel.
Presentation av årsboken i webbtjänsten: http://tilastokeskus.fi/rakas

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi