Tiedote 5.7.2012

Ilmastonmuutos suomalaisten suurin ympäristöhuoli

Joka viides suomalainen pitää ilmastonmuutosta suurimpana huolenaiheena ympäristössään. Veden saastumisesta on huolissaan yhtä usea suomalainen. Muita merkittäviä ympäristöongelmia ovat suomalaisten mielestä ilman saastuminen, ydinjätteet ja luonnonvarojen kuluttaminen. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Ympäristötilasto – Vuosikirja 2012.

60 prosenttia suomalaisista katsoo, että nykyinen elämäntapamme vahingoittaa luontoa ja elinympäristöämme. Sen sijaan talouskasvun ympäristövaikutusta suomalaiset eivät näe kovin negatiivisena.

Erityisen huolissaan suomalaiset ovat maapallon väestönkasvusta. Liki 80 prosenttia katsoo, ettei maapallo kestä nykyistä väestönkasvua.

Eurooppalaiset sammuttelevat valoja säästääkseen energiaa

55 prosenttia Eurobarometri-tutkimukseen haastatelluista eurooppalaisista kertoo sammuttelevansa valoja ja sulkevansa sähkölaitteita säästääkseen energiaa. 43 prosenttia ilmoittaa vähentäneensä lämmitystä ja/tai ilmastointia.

Vähentänyt valaisimien ja sähkölaitteiden käyttöä energian säästämiseksi kuluneen vuoden aikana

Energiansäästö kiinnostaa paljon enemmän kotioloissa kuin liikenteessä tai työpaikalla. Esimerkiksi ajonopeuttaan kertoo alentaneensa energian säästämiseksi vain 12 prosenttia haastatelluista. Energiansäästö työpaikalla kiinnostaa tätäkin harvempia.

Säästötoimia harrastavat eniten maltalaiset, luxemburgilaiset, ruotsalaiset ja slovenialaiset, joista yli 90 prosenttia on säästänyt energiaa. Suomalaisista energiaa ilmoittaa säästäneensä 81 prosenttia. Energiansäästöhalukkuus on vähäisintä Kreikassa, jossa energiaa on säästänyt 76 prosenttia haastatelluista. 17 prosenttia eurooppalaisista ilmoittaa, ettei ole toteuttanut minkäänlaisia energiansäästötoimia.

Vuosittainen kokoomateos ympäristöstä

Tilastokeskuksen julkaisema Ympäristötilasto – Vuosikirja 2012 sisältää tilastotietoja useista elinympäristöön liittyvistä aiheista. Kirjaan on koottu tilastotietoja ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja yhteiskunnan toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi.

218-sivuinen kirja käsittelee muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmapäästöjä, vesien kuormitusta ja tilaa, jätteitä, metsiä, luonnonvarojen kokonaiskäyttöä, liikennettä, energiaa, ympäristöverotusta ja ympäristönsuojelumenoja sekä eurooppalaisten suhtautumista ympäristöasioihin. Vuosikirjassa on tuoreimpiin aineistoihin perustuvat tiedot Suomesta ja vertailutiedot maailmalta.

Lähde: Ympäristötilasto - Vuosikirja 2012. Tilastokeskus. Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

Lisätietoja: Tuula Kyllönen (09) 1734 3546, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds