Pressmeddelande 14.12.2010

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen (Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 20 olika ämnesområden i form av översikter, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

Största delen av uppgifterna i årsboken härstammar från Statistikcentralens statistik, men boken innehåller också material från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank samt arbets- och näringsministeriet. Årsboken fås också som webbtjänst.

Axplock ur innehållet i årsboken:

  • År 2009 minskade nybyggandet klart. Den totala volymen färdigställda nya byggnader uppgick till 38,6 miljoner kubikmeter, dvs. en femtedel mindre än år 2008. Mest minskade kubikvolymen för bostadsbyggandet, med omkring en fjärdedel.
  • År 2009 beviljades omkring en femtedel mindre bygglov än året innan, för totalt 40 miljoner kubikmeter.
  • Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade bostadssamfunden reparerade sina byggnader för totalt 1,4 miljarder euro år 2009. Reparationskostnaderna ökade med 6,2 procent fr.o.m. år 2008.
  • Byggkostnaderna sjönk år 2009 med i genomsnitt 0,9 procent från året innan, medan kostnaderna år 2008 ökade med 3,9 procent.
  • Byggbranschen sysselsatte i fjol 175 000 personer. Antalet sysselsatta i branschen sjönk med 6 procent jämfört med året innan. I byggbranschen var antalet arbetslösa i genomsnitt 22 000, medan antalet arbetslösa året innan var 11 000.
  • Byggföretagens omsättning sjönk med drygt 14 procent i fjol jämfört med året innan. Mest sjönk omsättningen inom husbyggnadsföretagen, med mer än 17 procent.
  • År 2009 gjordes 71 000 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Antalet köp ökade i hela landet med något över en procent från året innan. Det totala värdet av köpen var 9,1 miljarder euro, dvs. omkring 0,4 miljarder mer än året innan.
  • Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för gamla, fritt finansierade bostäder var i fjol 1 934 euro. Kvadratmeterpriset sjönk med 0,3 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriser 2 895 euro och i övriga Finland 1 501 euro.

 

Källa: Årsboken Rakentaminen ja asuminen 2010 (Byggande och boende 2010). Statistikcentralen
Pris 74 euro (fortlöpande prenumeration).

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljnings- och kundtjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsbokens webbtjänst: http://tilastokeskus.fi/rakas