Tiedote 29.11.2010

Rakennusalan pienyrityksillä hyvä alkuvuosi

Suomalaisyritysten liikevaihto oli alkuvuonna kasvussa kaikilla toimialoilla. Tammi-kesäkuussa kaikkien yritysten liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia ja pienyritysten liikevaihto 2,4 prosenttia vuoden takaisesta. Etenkin rakennusalalla pienyritysten kehitys oli suotuisaa: rakentamisen pienyritysten liikevaihto lisääntyi 3,7 prosenttia, kun alan kaikkien yritysten liikevaihdon kasvu jäi vajaaseen prosenttiin edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna.

Vuoden 2009 alusta lähtien korjausrakentamisen osuus on ollut kasvussa, ja uudisrakentamisen osuus tehdyistä työtunneista jäi viime vuonna 44 prosenttiin. Korjausrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien määrä laski viime vuonna 9 prosenttia edellisvuodesta, joten korjausrakentaminen keskittyi pienempiin korjaustoimenpiteisiin, jotka eivät vaadi rakennuslupaa. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa rakentamisen työtunnit ovat sen sijaan jakautuneet tasan uudis- ja korjausrakentamisen kesken.

Rakentamisen palkkasumma supistui tammi-kesäkuussa kaiken kokoisissa rakennusyrityksissä. Pienyrityksissä palkkoja maksettiin 0,5 prosenttia vähemmän ja kaikissa rakennusyrityksissä 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Muilla toimialoilla pienyritysten kasvu hitaampaa

Rakentamista lukuun ottamatta muilla toimialoilla pienyritysten liikevaihto kehittyi alkuvuonna kaikkia yrityksiä hitaammin. Selkein ero oli teollisuuden toimialoilla, joilla kaikkien yritysten liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia ja pienyritysten liikevaihto 1,9 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuuden toimialan palkkasumma pieneni sen sijaan sekä pienyrityksissä (-5,1 %) että alan kaikissa teollisuusyrityksissä (-4,6 %) viime vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

Pienyritysten liikevaihdon kehitys vuoden 2010 tammi-kesäkuussa verrattuna kaikkiin yrityksiin Suomessa

Myös kaupan alalla suuret yritykset ovat kasvaneet tammi-kesäkuussa pieniä nopeammin. Pienyritysten liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia ja alan kaikkien yritysten liikevaihto 5,7 prosenttia. Pienyritysten palkkasumma väheni 1,3 prosenttia ja kaikkien kaupanalan yritysten palkkasumma 0,3 prosenttia edellisvuodesta. Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden toisella neljänneksellä. Voimistuneen kasvun taustalla on liikevaihdon suotuisa kehitys etenkin päivittäistavarakaupan ulkopuolella: varsinkin televiestintä- ja tietokonelaitteiden vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi reippaasti.

Muiden palveluiden liikevaihto lisääntyi tammi-kesäkuussa kaikissa yrityksissä 2,6 prosenttia ja pienyrityksissä 1,9 prosenttia. Palvelualoilla palkkasumma kasvoi vuoden ensimmäisellä puoliskolla pienyrityksissä prosentin ja kaikissa yrityksissä yhteensä 0,5 prosenttia vuoden 2009 vastaavasta ajanjaksosta.

Pienyritysten liikevaihto kasvoi eniten Keski-Pohjanmaalla

Pienyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla kaikissa maakunnissa. Parhaisiin kasvulukemiin päästiin Keski-Pohjanmaalla (5,6 %), Pohjois-Karjalassa (5,3 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (5,0 %). Yli 3 prosentin kasvulukemiin yllettiin Kanta-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Hitainta liikevaihdon kehitys oli Varsinais-Suomen ja Etelä-Karjalan pienyrityksissä, joissa tammi-kesäkuun kasvu jäi alle prosenttiin vuoden takaisesta.

Pienyritysten liikevaihdon kehitys maakunnissa vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta tietoja pienyrityksistä

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun viimeisimpään erityisselvitykseen. Selvityksessä pienyrityksiksi määriteltiin yritykset, joissa on ollut vuosina 2008–2010 korkeintaan kymmenen työntekijää ja joiden liikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa vuodessa.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa pienyritysten suhdannetietoja koko talouden, teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä palveluiden päätoimialoilta maksullisina toimeksiantoina. Aluetasoksi voidaan valita maakunta tai seutukunta.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja pienyrityksistä: Katja Äijö (09) 1734 2959 ja Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu