Tiedote 2.7.2009

Kuntaliitokset muuttivat maankäytön jakaumia

Vuoden 2009 alusta voimaan tulleet 32 kuntaliitosta sekä Sipoon osakuntaliitos vaikuttivat yli sadan kunnan maankäytön jakaumaan. Helsingissä osakuntaliitos pudotti rakennetun maan osuuden 52 prosentista 48 prosenttiin. Pudotus korvautui pääasiassa metsällä.

Alimmillaan rakennetun maan osuus on Enontekiöllä ja Utsjoella, kummassakin noin 0,2 prosenttia, ja korkeimmillaan Kauniaisissa, 58 prosenttia. Kaikkiaan Suomessa rakennetun maan osuus maapinta-alasta on 4 prosenttia.

Rakennetun maan osuus maapinta-alasta kunnittain, 20 kärjessä

Kuntaliitoksissa poistui useita pieniä maatalousvaltaisia kuntia kuten Mellilä ja Kuusjoki. Samalla Loimaasta tuli maankäytön suhteen Suomen maatalousvaltaisin kunta. Sen maapinta-alasta 52 prosenttia on maatalousmaata. Pienimmillään maatalousmaan osuus on useissa pohjoisen Suomen kunnissa, Inarissa ja Enontekiöllä vain promillen verran. Koko Suomen maapinta-alasta maatalousmaata on 9 prosenttia.

Maatalousmaan osuus maapinta-alasta kunnittain, 20 kärjessä

Kuntaliitokset vaikuttivat myös vesialueilla. Taipalsaari on edelleen Suomen järvisin kunta - 54 prosenttia pinta-alasta vettä - mutta Savonlinnan aiemman kakkostilan valtasi Säkylä, ja edelle kiilasivat myös Rantasalmi ja Rääkkylä.

Maakuntatasolla kuntaliitokset eivät aiheuttaneet maankäyttöjakaumissa merkittäviä muutoksia.

Maankäytön jakaumatietoja julkaistaan vuosittain Tilastokeskuksen Ympäristötilastossa. Sen maankäyttötiedot on muodostettu paikkatietoaineistoista useiden viranomaisten yhteisessä SLICES-hankkeessa.

Monipuolinen kokoomateos ympäristöstä

Tilastokeskuksen vuosittainen Ympäristötilasto julkaistiin nyt kymmenennen kerran. Julkaisu sisältää tilastotietoja kaikista elinympäristöön liittyvistä aiheista.

Ympäristötilaston vuosikirjaan on koottu tilastotietoja ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja yhteiskunnan toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi. 224-sivuinen kirja käsittelee muun muassa kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmapäästöjä, vesien kuormitusta ja tilaa, jätteitä, maa- ja metsätaloutta, luonnonvarojen kokonaiskäyttöä, liikennettä, energiaa, ympäristöverotusta, ympäristönsuojelumenoja sekä eurooppalaisten suhtautumista ympäristöasioihin. Suomea koskevien tietojen lisäksi kirjassa on runsaasti vertailutietoja muista teollistuneista maista.

Lähde: Ympäristötilasto - Vuosikirja 2009. Tilastokeskus. Hinta 44 euroa. Julkaisu tilattavissa Tilastotorilta ja myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi

Lisätietoja: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Linkit: Ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tilastoja