Tiedote 28.4.2009

Tilastokeskus kerää tietoa suomalaisten ajankäytöstä

Tilastokeskus tekee laajan tutkimuksen suomalaisten ajankäytöstä. Tutkimuksella selvitetään muun muassa työajan pituutta, kotitöihin käytettyä aikaa, opiskelua ja vapaa-ajan harrastuksia.

Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee 4 500 kotitaloutta, joiden jäsenet edustavat otoksena koko maan 10 vuotta täyttänyttä väestöä. Vastaajat on arvottu sattumanvaraisesti väestötietokannasta. Haastattelututkimus alkoi huhtikuussa 2009 ja päättyy toukokuussa 2010. Ensimmäisiä tuloksia saadaan syksyllä 2010. Laajemmat tulokset tutkimuksesta julkaistaan vuonna 2011.

Ajankäyttötutkimus tehdään Suomessa nyt neljännen kerran. Edellinen tutkimusaineisto kerättiin vuosina 1999-2000. Uuden tutkimuksen avulla voidaan selvittää, miten suomalaisten ajankäyttö on muuttunut kymmenessä vuodessa: ovatko työajat muuttuneet, kuluuko työmatkoihin entistä enemmän aikaa, onko kauppojen pidentynyt aukiolo vaikuttanut ajankäyttöön, nukkuvatko ihmiset vähemmän tai onko ihmisten vuorokausirytmi muuttunut.

- Edellisten ajankäyttötutkimusten mukaan suomalaisten elämänrytmi on siirtynyt koko ajan myöhemmäksi. Työpäivät alkavat myöhemmin, ja samalla nukkumaanmeno ja herääminen ovat myöhentyneet. Uudesta tutkimuksesta saamme tietoa esimerkiksi siitä, onko tietokoneiden ja Internetin yleistyminen muuttanut jokapäiväistä elämää. Kymmenen vuotta sitten tietokoneet ja Internet näkyivät vasta nuorten ajankäytössä, sanoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Hannu Pääkkönen.

Ajankäyttötutkimus toteutetaan samansuuntaisena yli kymmenessä Euroopan maassa, joten saatuja tuloksia voidaan vertailla kansainvälisesti. Ajankäyttötutkimusten tuloksia käyttävät sekä tutkijat että poliittiset ja taloudelliset päättäjät. Tietoja käytetään hyväksi esimerkiksi liikenne-, sosiaali- ja vapaa-ajan palvelujen suunnittelussa. Ajankäyttötietoja tarvitaan myös laskettaessa kotitalouksissa tehtävän palkattoman työn taloudellista arvoa.

Tutkimuksen yhteistyökumppaneina ovat opetus-, ympäristö- sekä liikenne- ja viestintäministeriö, Kela, Kuluttajatutkimuskeskus, Lastensuojelun Keskusliitto, Väestöliitto ja Yleisradio.

Lisätietoja: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Iiris Niemi (09) 1734 3233, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Ajankäyttötutkimuksen kotisivu