Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Naiset ja miehet Suomessa 2014

Vuonna 2012 suomalaisista 15 vuotta täyttäneistä naisista 69 prosenttia ja miehistä 68 prosenttia oli suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut naisista 37 prosenttia ja miehistä 43 prosenttia. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneita oli naisista 32 prosenttia ja miehistä 25 prosenttia.

Naispalkansaajista oli vuonna 2012 määräaikaisessa työsuhteessa 18 prosenttia ja osa-aikaisessa työsuhteessa 20 prosenttia. Miespalkansaajista määräaikaisia oli 13 prosenttia ja osa-aikaisia 9 prosenttia.

Nämä tiedot löytyvät Tilastokeskuksen Naiset ja miehet Suomessa 2014 -julkaisusta, joka sisältää tilastotietoja naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Taskukokoiseen tietopakettiin on koottu tilastoja muun muassa perheestä, koulutuksesta, työelämästä, terveydestä, ajankäytöstä ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta.

Naiset ja miehet Suomessa -julkaisu ilmestyy kahden vuoden välein. Se julkaistaan myös englanninkielisenä.

Naiset ja miehet Suomessa 2014. Tilastokeskus. 122 sivua, hinta 8 euroa. Julkaisun esittely ja pdf-versio
Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

 


Päivitetty 19.3.2014