Statistikcentralen börjar använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen

Statistikcentralen övergår till att använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen. Statistikcentralen producerar säsongrensade uppgifter om kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna, konjunkturindikatorn för produktionen, arbetskraftskostnadsindexet, arbetskraftsundersökningen, volymindexet för industrin och om månadsgrafer över affärsverksamheten.

Vid Statistikcentralen baserar sig säsongrensningen på det europeiska statistiksystemets (ESS) rekommendationer samt på gemensamma arbetssätt. ESS och Europeiska centralbankssystemet (ESCB) rekommenderar att man fr.o.m. år 2015 börjar använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen.

Gemensamma arbetssätt säkerställer jämförelsen mellan centrala tidsseriesiffror nationellt och internationellt.

J-Demetra+ recommended for seasonal adjusment (pdf, 67 kb)

Byte av program inverkar inte på användningen av tidsserierna

Övergången till det nya säsongrensningsprogrammet medför inga ändringar i tidsserierna eller i tolkningen och användningen av dem.

Byte av program inverkar inte heller på den metod som Statistikcentralen använder. Även i fortsättningen använder Statistikcentralen den modellbaserade Tramo/Seats-metoden (http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html).

Övergången till det nya säsongrensningsprogrammet sker flexibelt inom ett år. Det nya programmet tas huvudsakligen i bruk i samband med uppdateringen av säsongrensningsmodellerna.

Förfrågningar: Faiz Alsuhail 029 551 2921

 


Senast uppdaterad 18.2.2015