Energy in Finland Pocketbook 2013

 • Energy in Finland -taskutilasto sisältää energia-alan keskeisimpiä tietoja pienessä koossa. Julkaisu sisältää tietoja mm. energian kokonaiskulutuksesta, uusiutuvista energialähteistä, sähköstä, lämmityksestä, teollisuudesta, energiatuotteiden tuonnista ja viennistä, ilmapäästöistä sekä kansainvälisiä vertailutietoja. Tiedoissa on myös kehitystä kuvaavia aikasarjoja vuosilta 1970–2011.

  Energiatasku ilmestyy vain englanninkielisenä.
 • Aihealueet: Energia
 • Tilastot: Sähkön ja lämmön tuotanto; Teollisuuden energiankäyttö; Energian hankinta ja kulutus; Energian hinnat
 • Julkaisuajankohta: 20.6.2013
 • Kielet: englanti
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: 5 euroa
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN: 1457-0491
  • Tuotenumero: 3055
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN: 2242-9085

Jaa