Työolojen muutokset vuosina 1977-2013

 • Työolotutkimukset ovat laajoja, koko palkansaajakuntaan kohdistuvia haastattelututkimuksia, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisten työolojen monipuolisena ja luotettavana kuvaajana. Työolotutkimuksen tietosisältö kattaa työympäristön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Muita tutkimuksen sisältämiä teemoja ovat muun muassa eläkkeelle jäämistä koskevat ajatukset, työelämän tasa-arvo, työn ja perheen yhteensovittaminen, työtyytyväisyys, työnteon ajat ja paikat sekä työmarkkina-asema.

  Julkaisu kokoaa yhteen työolotutkimusten keskeisiä tuloksia vuosilta 1977–2013. Se tarjoaa laajan yleiskatsauksen suomalaisen palkansaajaväestön työoloihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin lähes neljän vuosikymmenen ajalta. Julkaisuun sisältyy myös kansainvälistä vertailua.
 • Aihealueet: Työmarkkinat
 • Tilastot: Työolotutkimus
 • Julkaisuajankohta: 26.11.2014
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): kyllä
 • Hinta: 48,00 euroa
  • Julkaisumuoto: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479

Jaa