Nyheter 25.2.2020

Vår statistikutbildning erbjuder ett mångsidigt infopaket för kommuner

Under kursen bekantar du dig med Statistikcentralens öppna statistikdatabaser och öppna data, lär dig grunderna i självständig informationssökning samt får höra senaste statistikuppgifter om befolkningsprognosen, lönerna inom kommunsektorn och vägtrafikolyckor i ljuset av geodatamaterial. Anmäl dig till kursen.

Dela