Nyheter 18.2.2019

Marja Rantala från Lantmäteriverket blir utvecklingsdirektör vid Statistikcentralen

Överdirektör Marja Rantala vid Lantmäteriverket övergår till Statistikcentralen där hon fr.o.m. 18.2.2019 blir utvecklingsdirektör för viss tid vid enheten för standarder och metoder. Marja Rantala kommer att arbeta vid Statistikcentralen till slutet av år 2019.

Rantalas arbete omfattar utöver chefsuppgifter vid enheten också bl.a. uppgifter som hör samman med verkställandet av Statistikcentralens nya strategi.

Utlåning av direktörer

Genom att utse en direktör för viss tid från partnerämbetsverket stöder man verkställandet av Statistikcentralens strategiska mål och skapar samtidigt förutsättningar för ett ännu starkare nätverk av kunskapsaktörer inom statsförvaltningen.

”Arbetsrotation har traditionellt förekommit hos oss på sakkunnignivå, men nu öppnades en möjlighet för oss att stöda målen för och verkställandet av den nya strategin genom arbetsrotation också på chefsnivå”, säger Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun.

”Vi är väldigt glada för den här samarbetsmöjligheten och förstärkningen som gäller i synnerhet geodata och geodatapolitik. Lantmäteriverket är både nationellt och internationellt en föregångare i de här frågorna.”

Från lång erfarenhet av ledningsuppgifter till ett nytt förvaltningsområde

Marja Rantala har en 16-årig yrkeskarriär bakom sig i ledningsuppgifter vid Lantmäteriverket, och hon tar emot utmaningen vid Statistikcentralen med entusiasm.  

”Inom informationsadministration och datapolitik pågår en intressant förnyelsefas, och det är fint att få se den ur en ny synvinkel tillsammans med ett annat kunskapsintensivt ämbetsverk och dess sakkunniga”, konstaterar Rantala.

Dela